Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: DSCOMCB2255 Provision of Interim Strategic Sealift
OCID: ocds-h6vhtk-0387da
ID yr Awdurdod: AA76012
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Strategic Sealift provides UK Ministry of Defence (MOD) with a capability to deploy cargo overseas from the UK in support of the UK’s standing commitments and contingent operations. The current Sealift contract expires on 31 December 2024. A new project has been initiated by UK MOD, with the aim to provide a new contract for an interim period of minimum 7 years, to an updated user requirement. This is a VTN outlining the Authority's route to market.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Bristol

UK

E-bost: UKStratCom-DefSp-DSCOMSSLI@mod.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

DSCOMCB2255 Provision of Interim Strategic Sealift

II.1.2) Prif god CPV

60640000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Strategic Sealift provides UK Ministry of Defence (MOD) with a capability to deploy cargo overseas from the UK in support of the UK’s standing commitments and contingent operations. The current Sealift contract expires on 31 December 2024. A new project has been initiated by UK MOD, with the aim to provide a new contract for an interim period of minimum 7 years, to an updated user requirement. This is a VTN outlining the Authority's route to market.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 625 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Strategic Sealift provides UK Ministry of Defence (MOD) with a capability to deploy cargo overseas from the UK in support of the UK’s standing commitments and contingent operations. The current Sealift contract expires on 31 December 2024. A new project has been initiated by UK MOD, with the aim to provide a new contract for an interim period of minimum 7 years, to an updated user requirement. This is a VTN outlining the Authority's route to market.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Three (3) x One (1) Year options

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

In accordance with regulation 4 of The Defence and Security Public Contracts (Amendment) (EU Exit)

Regulations 2019 (SI No.2019/697) this procurement falls to be regulated under the provisions of the

Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 (DSPCR 2011) as amended (in particular by

SI 2019/697 and SI 2020/1450). Prior publication of a contract notice in the Official Journal of the

European Union is no longer appropriate. It is considered that this contract can be placed using the

negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the UK e-notification service

(as required by the relevant legislation) and is lawful in accordance with regulation 16(1)(a)(ii) of the

DSCPR (2011) for technical reasons as Foreland Shipping Limited (“FSL”) is the only economic

operator that has vessels holding the required technical capability and capacity to support the

MOD’s Key User Requirements (KUR) detailed in a PIN published on Contracts Finder

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/b135632b-3f9f-44d9-b7c5-9d0727cee0fc.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

23/11/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Foreland Shipping Limited

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 625 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Supporting notices can be found here:

Defence Sourcing Portal - https://contracts.mod.uk/esop/toolkit/notice/showNationalData.do?noticeId=1149514#fh

Contracts Finder - https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/9954ef42-0aba-4839-8e52-09e5e0d62b84?origin=SearchResults&p=1

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Ministry of Defence

Bristol

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: UKStratCom-DefSp-DSCOMSSLI@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
60640000Shipping operationsWater transport services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru