Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 22/002 - Provision of Design, Supply, System Integration & Maintenance of Electrical, Control & Instrumentation Equipment Services to GNI and GNI (UK).
OCID: ocds-h6vhtk-0387db
ID yr Awdurdod: AA80782
Cyhoeddwyd gan: GNI (UK) Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Cymhwyster
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This Qualification System is designed to allow for the assembly of a multi-supplier panel with competent entities whose capabilities include but are not limited to the to the provision of a complete system design, supply, installation, commissioning, and validation of a Station Control Systems (SCS) at Above Ground Installations (AGI) on the GNI network located in the Republic of Ireland, Northern Ireland and South West Scotland. The objective of this QSQ is to qualify Applicants onto the Qualifications System.

Gas Networks Ireland (GNI) owns and operates the Irish natural gas network incorporating approximately 2,000km of steel transmission (Tx) pipeline and approximately 11,000km of PE distribution (Dx) pipelines along with 170 AGI's, 841 DRI's, 26,861 Industrial Commercial (I/C) and 638,027 domestic meters. The transmission system is linked to the UK and the Continental gas markets through two sub-sea interconnector pipelines and via 2 no. Compressor Stations located in Scotland. The Pressure range of the GNI networks varies from 148bar for the subsea interconnectors to mbar supplies for I/C & domestic customer supplies.

The Contracting Entity reserves the right to add additional lots to the Qualification System.

System gymhwyso - cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

GNI (UK) Limited

Scotland

Kirkcudbright

DG64TR

UK

Person cyswllt: Tender Admin

Ffôn: +44 214239065

E-bost: tenders@gasnetworks.ie

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.gasnetworks.ie

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.etenders.gov.ie


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.etenders.gov.ie


I.6) Prif weithgaredd

Cynhyrchu, cludo a dosbarthu nwy a gwres

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

22/002 - Provision of Design, Supply, System Integration & Maintenance of Electrical, Control & Instrumentation Equipment Services to GNI and GNI (UK).

Cyfeirnod: 22/002

II.1.2) Prif god CPV

38800000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

31682210

32441200

38810000

39340000

42961000

71323000

76000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

IE


Prif safle neu fan cyflawni:

Ireland/Scotland/Northern Ireland

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This Qualification System is designed to allow for the assembly of a multi-supplier panel with competent entities whose capabilities include but are not limited to the to the provision of a complete system design, supply, installation, commissioning, and validation of a Station Control Systems (SCS) at Above Ground Installations (AGI) on the GNI network located in the Republic of Ireland, Northern Ireland and South West Scotland. The objective of this QSQ is to qualify Applicants onto the Qualifications System.

Gas Networks Ireland (GNI) owns and operates the Irish natural gas network incorporating approximately 2,000km of steel transmission (Tx) pipeline and approximately 11,000km of PE distribution (Dx) pipelines along with 170 AGI's, 841 DRI's, 26,861 Industrial Commercial (I/C) and 638,027 domestic meters. The transmission system is linked to the UK and the Continental gas markets through two sub-sea interconnector pipelines and via 2 no. Compressor Stations located in Scotland. The Pressure range of the GNI networks varies from 148bar for the subsea interconnectors to mbar supplies for I/C & domestic customer supplies.

The Contracting Entity reserves the right to add additional lots to the Qualification System.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.8) Hyd y system gymhwyso

Dechrau: 24/11/2022

Diwedd: 23/11/2032

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 133-380996

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

You must submit through the eTenders system before the deadline. It is very important that you commence the scanning and uploading of your response in a timely manner. Tenders that are not fully uploaded by the response deadline will not be accepted by the system.

Please submit via the eTenders system not later than 12:00hrs local time on Wednesday04th January 2023.

Help Guides: www.etenders.gov.ie/system-user-guides

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court

The Four Courts

Dublin

IE

Ffôn: +353 18886000

E-bost: highcourtcentraloffice@courts.ie

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.courts.ie

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Please refer to Statutory Instrument 131 of 2010, European Communities (Award ofContracts by Utility Undertaking) (Review Procedures) Regulations 2010 (and in particularRegulation 7 and 10(2)).

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@gasnetworks.ie
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42961000Command and control systemCommand and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment
71323000Engineering-design services for industrial process and productionEngineering design services
39340000Gas network equipmentMiscellaneous equipment
38810000Industrial process control equipmentIndustrial process control equipment and remote-control equipment
38800000Industrial process control equipment and remote-control equipmentLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
31682210Instrumentation and control equipmentElectricity supplies
76000000Services related to the oil and gas industryEnergy and Related Services
32441200Telemetry and control equipmentTelemetry equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru