Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CWC21184 - Mechanical Repairs, Maintenance and Minor Works
OCID: ocds-h6vhtk-030e4c
ID yr Awdurdod: AA0085
Cyhoeddwyd gan: Wolverhampton City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

City of Wolverhampton Council (CWC) requires a suitably qualified and resourced

contractor to provide an Mechanical Repairs and Maintenance Service to locations of CWC's

estate portfolio.

CWC requires a professionally managed, high-quality maintenance service which, through a

regular and organised scheme ensures the maintenance and operation of all items of plant

and equipment within the premises in accordance with the Customer’s requirements. The

Contractor shall ensure the successful operation and optimum condition of all of CWC's

mechanical, electrical, plumbing and drainage systems. The Contractor shall ensure they are

maintained at optimum performance in accordance with manufacturers and installers’

recommendations and statutory obligations.

The Contractor shall also provide a professionally managed service, for reactive repairs and

maintenance 24 hours per day, 365 days per year.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Wolverhampton City Council

Civic Centre, St Peters Square

Wolverhampton

WV1 1RL

UK

Person cyswllt: Miss Anna Du-Mont

Ffôn: +44 1902551099

E-bost: Anna.Du-Mont@wolverhampton.gov.uk

NUTS: UKG

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.wolverhampton.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.wolverhampton.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

CWC21184 - Mechanical Repairs, Maintenance and Minor Works

Cyfeirnod: DN592997

II.1.2) Prif god CPV

50712000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

City of Wolverhampton Council (CWC) requires a suitably qualified and resourced

contractor to provide an Mechanical Repairs and Maintenance Service to locations of CWC's

estate portfolio.

CWC requires a professionally managed, high-quality maintenance service which, through a

regular and organised scheme ensures the maintenance and operation of all items of plant

and equipment within the premises in accordance with the Customer’s requirements. The

Contractor shall ensure the successful operation and optimum condition of all of CWC's

mechanical, electrical, plumbing and drainage systems. The Contractor shall ensure they are

maintained at optimum performance in accordance with manufacturers and installers’

recommendations and statutory obligations.

The Contractor shall also provide a professionally managed service, for reactive repairs and

maintenance 24 hours per day, 365 days per year.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 600 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

City of Wolverhampton Council (CWC) requires a suitably qualified and resourced

contractor to provide an Mechanical Repairs and Maintenance Service to locations of CWC's

estate portfolio.

CWC requires a professionally managed, high-quality maintenance service which, through a

regular and organised scheme ensures the maintenance and operation of all items of plant

and equipment within the premises in accordance with the Customer’s requirements. The

Contractor shall ensure the successful operation and optimum condition of all of CWC's

mechanical, electrical, plumbing and drainage systems. The Contractor shall ensure they are

maintained at optimum performance in accordance with manufacturers and installers’

recommendations and statutory obligations.

The Contractor shall also provide a professionally managed service, for reactive repairs and

maintenance 24 hours per day, 365 days per year.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-001971

IV.2.9) Gwybodaeth am ddod â chais am gystadleuaeth i ben ar ffurf hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Ni fydd yr awdurdod contractio yn dyfarnu contractau pellach yn seiliedig ar yr hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw uchod

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

05/10/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Midwest Mechanical and Electrical Services Ltd

1 Pelham Street

Wolverhampton

WV3 0BJ

UK

NUTS: UKG

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 12 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Head of Governance, City of Wolverhampton Council

Civic Centre, St Peter's Square

Wolverhampton

WV1 1SH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Anna.Du-Mont@wolverhampton.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50712000Repair and maintenance services of mechanical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru