Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 4x4 Vehicle Training
OCID: ocds-kuma6s-126775
ID yr Awdurdod: AA0110
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau: 04/01/23
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: 4x4 Vehicle Training for NRW employees who have the requirement to use 4-wheel drive vehicles both ‘on’ and ‘off’ road as an essential part of their duties.
CPV: 80550000, 80550000, 80531200, 79632000, 80550000, 79632000, 80531200, 79632000, 80531200, 80550000, 79632000, 80531200, 80550000, 79632000, 80531200, 80550000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Person cyswllt: Hannah Koziel

Ffôn: +44 7516834600

E-bost: hannah.koziel@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

4x4 Vehicle Training

Cyfeirnod: 97659

II.1.2) Prif god CPV

80550000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

4x4 Vehicle Training for NRW employees who have the requirement to use 4-wheel drive vehicles both ‘on’ and ‘off’ road as an essential part of their duties.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 3 lotiau

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

North West Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80550000

79632000

80531200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As part of the duty of care responsibilities owed to employees under the management regulations under Health and Safety at Work Act and Provision and Use of Working Equipment Regulations (PUWER), suitable and sufficient training must be provided to ensure the safety of employees whilst at work and whilst using any work equipment. Such training courses will also play a vital part in Managing the organisations Occupational Road Risk.

This training package will be offered to employees who have the requirement to use 4-wheel drive vehicles both ‘on’ and ‘off’ road as an essential part of their duties.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 + 1 + 1

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

North East Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80550000

80531200

79632000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As part of the duty of care responsibilities owed to employees under the management regulations under Health and Safety at Work Act and Provision and Use of Working Equipment Regulations (PUWER), suitable and sufficient training must be provided to ensure the safety of employees whilst at work and whilst using any work equipment. Such training courses will also play a vital part in Managing the organisations Occupational Road Risk.

This training package will be offered to employees who have the requirement to use 4-wheel drive vehicles both ‘on’ and ‘off’ road as an essential part of their duties.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 + 1 + 1

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Mid Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79632000

80531200

80550000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As part of the duty of care responsibilities owed to employees under the management regulations under Health and Safety at Work Act and Provision and Use of Working Equipment Regulations (PUWER), suitable and sufficient training must be provided to ensure the safety of employees whilst at work and whilst using any work equipment. Such training courses will also play a vital part in Managing the organisations Occupational Road Risk.

This training package will be offered to employees who have the requirement to use 4-wheel drive vehicles both ‘on’ and ‘off’ road as an essential part of their duties.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 + 1 + 1

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

South West Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79632000

80531200

80550000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As part of the duty of care responsibilities owed to employees under the management regulations under Health and Safety at Work Act and Provision and Use of Working Equipment Regulations (PUWER), suitable and sufficient training must be provided to ensure the safety of employees whilst at work and whilst using any work equipment. Such training courses will also play a vital part in Managing the organisations Occupational Road Risk.

This training package will be offered to employees who have the requirement to use 4-wheel drive vehicles both ‘on’ and ‘off’ road as an essential part of their duties.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 + 1 + 1

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

South East Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79632000

80531200

80550000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As part of the duty of care responsibilities owed to employees under the management regulations under Health and Safety at Work Act and Provision and Use of Working Equipment Regulations (PUWER), suitable and sufficient training must be provided to ensure the safety of employees whilst at work and whilst using any work equipment. Such training courses will also play a vital part in Managing the organisations Occupational Road Risk.

This training package will be offered to employees who have the requirement to use 4-wheel drive vehicles both ‘on’ and ‘off’ road as an essential part of their duties.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 + 1 + 1

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 04/01/2023

Amser lleol: 13:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 04/01/2023

Amser lleol: 13:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

2027

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN EXPRESSION OF INTEREST/COMPLETING THE Invitation To Tender (ITT).

1. Tenderers should register on the eTendering portal https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2. Once registered, suppliers must express their interest as follows:

a. Login to the etendering portal.

b. On the Dashboard go to area for PQQs/ITTs open to all suppliers.

c. Click on the number next to ITT

d. Click on the down arrow next to filter box and select ITT Descriptions

e. In operator box select “contains” and in the value box type title of contract or reference number and click on search

f. Click on 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left-hand side of the page.

3. Once you have expressed your interest, the ITT will move to 'My ITTs', where you can download and where you can construct your reply as instructed.

4. For any support in submitting your expression of interest, please contact the eTendering helpdesk on 08003684852 or at help@bravosolution.co.uk

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=126775

(WA Ref:126775)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: hannah.koziel@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79632000Personnel-training servicesPersonnel services except placement and supply services
80550000Safety training servicesTraining services
80531200Technical training servicesIndustrial and technical training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru