Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Strengths Profile tool and training package for Welsh Government
OCID: ocds-kuma6s-126915
ID yr Awdurdod: AA0007
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Welsh Government, as part of its approach to drive high performance and support development conversations use the Strengths Profile tool. This approach has been successfully embedded in the organisation for a number of years, on an individual and team basis. We have a group of trained internal Strengths Practitioners who provide de-brief sessions and a number of profiles available for staff.
To continue this approach for staff, the Welsh Government require continued access to the Strengths Profile tool, a suite of accredited training and development interventions delivered by Licensed Strength Profile experts.
Specifically
• Access to the Strengths Profile tool and reports for individuals, managers and teams
• Initial and refresher accredited training for internal Strengths Practitioners
• The design and delivery of bespoke development sessions to a range of staff through both virtual and face-to-face delivery. Topics include but not limited to:
o Understanding your Strengths and the Strengths Profile model
o Managing and Leading with Strengths
o Using your strengths to make an impact
o Strengths to Develop
• The provision of Team level Strengths Profile reports and delivery/facilitation of Team Strength workshops (virtual/face to face basis), to enable teams to explore strengths together, recognise their Strengths and understand how they can use them to the benefit of the team.
• As a bilingual organisation we are committed to providing bilingual services and will expect to work with the successful Supplier to deliver Strengths Profile products bilingually.
It is expected that the contract will commence early 2023 for a term of three years
The successful Supplier must be able to provide the Strengths Profile tool and associated products at a competitive rate and to the highest quality. The successful Supplier must also be licensed Practitioner to ensure any training is accredited.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Gwasanaethau Caffael Corfforaethol / Corporate Procurement Services, Parc Cathays / Cathays Park,

Caerdydd / Cardiff

CF10 3NQ

UK

Katrina Lewis

+44 3000257095

Katrina.Lewis@gov.wales

http://gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Gwasanaethau Caffael Corfforaethol / Corporate Procurement Services, Parc Cathays / Cathays Park,

Caerdydd / Cardiff

CF10 3NQ

UK

Katrina Lewis

+44 3000257095

Katrina.Lewis@gov.wales

http://

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Strengths Profile tool and training package for Welsh Government

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Welsh Government, as part of its approach to drive high performance and support development conversations use the Strengths Profile tool. This approach has been successfully embedded in the organisation for a number of years, on an individual and team basis. We have a group of trained internal Strengths Practitioners who provide de-brief sessions and a number of profiles available for staff.

To continue this approach for staff, the Welsh Government require continued access to the Strengths Profile tool, a suite of accredited training and development interventions delivered by Licensed Strength Profile experts.

Specifically

• Access to the Strengths Profile tool and reports for individuals, managers and teams

• Initial and refresher accredited training for internal Strengths Practitioners

• The design and delivery of bespoke development sessions to a range of staff through both virtual and face-to-face delivery. Topics include but not limited to:

o Understanding your Strengths and the Strengths Profile model

o Managing and Leading with Strengths

o Using your strengths to make an impact

o Strengths to Develop

• The provision of Team level Strengths Profile reports and delivery/facilitation of Team Strength workshops (virtual/face to face basis), to enable teams to explore strengths together, recognise their Strengths and understand how they can use them to the benefit of the team.

• As a bilingual organisation we are committed to providing bilingual services and will expect to work with the successful Supplier to deliver Strengths Profile products bilingually.

It is expected that the contract will commence early 2023 for a term of three years

The successful Supplier must be able to provide the Strengths Profile tool and associated products at a competitive rate and to the highest quality. The successful Supplier must also be licensed Practitioner to ensure any training is accredited.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80500000 Training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  23 - 01 - 2023

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note that a speculative notice for this opportunity was published on 18/11/2022, but an email address for returning expressions of interest had been omitted from that notice.

Please return any expressions of interest via email to Katrina Lewis Katrina.Lewis@gov.wales by 2pm on 5th December 2022.

(WA Ref:126915)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  24 - 11 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Katrina.Lewis@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Katrina.Lewis@gov.wales
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru