Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Domestic Lift servicing and maintenance award
OCID: ocds-kuma6s-125899
ID yr Awdurdod: AA1206
Cyhoeddwyd gan: Cartrefi Conwy Cyfyngedig
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Contract award notice for the servicing and maintenance of Domestic lifts;
Stair lifts
Hoists

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cartrefi Conwy Cyfyngedig

Morfa Gele - Cae Eithin, North Wales Business Park,

Abergele

LL22 8LJ

UK

Charlotte Bennett

+44 3001240040


http://www.cartreficonwy.org

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Domestic Lift servicing and maintenance award

2.2

Disgrifiad o'r contract

Contract award notice for the servicing and maintenance of Domestic lifts;

Stair lifts

Hoists

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42416110 Bath lifts
42416300 Hoists
42418220 Chairlifts
44115600 Stairlifts
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Stannah Lift Services Ltd

6850 Daresbury Park,

Warrington

WA44GE

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 11 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:126919)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  24 - 11 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42416110Bath liftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
42418220ChairliftsLifting, handling, loading or unloading machinery
42416300HoistsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
44115600StairliftsBuilding fittings

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT416030: Domestic Lift servicing and maintenance
Dyddiad Cyhoeddi: 25/10/22
Dyddiad Cau: 15/11/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cartrefi Conwy Cyfyngedig
NOV419633: Domestic Lift servicing and maintenance award
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cartrefi Conwy Cyfyngedig

Copyright © GwerthwchiGymru