Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for the Supply and delivery of garden waste bags
OCID: ocds-kuma6s-125083
ID yr Awdurdod: AA0254
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The council is seeking to enter into a contract with a suitably competent contractor for the supply of 55gsm white woven polypropylene uncoated fabric (or similar) garden bags.
CPV: 34928480, 19640000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

City & County of Swansea

Civic Centre

Swansea

SA1 3SN

UK

Ffôn: +44 1792637242

E-bost: procurement@swansea.gov.uk

NUTS: UKL18

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.swansea.gov.uk/dobusiness

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0254

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Contract for the Supply and delivery of garden waste bags

Cyfeirnod: CCS/22/184

II.1.2) Prif god CPV

34928480

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The council is seeking to enter into a contract with a suitably competent contractor for the supply of 55gsm white woven polypropylene uncoated fabric (or similar) garden bags.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: .01 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

19640000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL18

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council is seeking to enter into a contract with a suitably competent contractor for the supply of 55gsm white woven polypropylene uncoated fabric (or similar) garden bags

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Operational Suitability / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Delivery timescales / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Print Quality / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-027133

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: CCS/22/184

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/11/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

WEIR & CARMICHAEL LTD

WEIR & CARMICHAEL LTD, 100-130 ST JOHN'S ROAD

BOOTLE

L208BH

UK

NUTS: UKD7

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: .01 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:126928)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.swansea.gov.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

City & County of Swansea, Legal, Democratic Services & Business Intelligence

Civic Centre

SWANSEA

SA1 3SN

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.swansea.gov.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Council will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. This period will extend to 15 calendar days for communication by non-electronic means. Applicants who are unsuccessful shall be informed by the Council as soon as possible after the decision has been made. Should additional information be required it should be requested of the addressee in section I.1. If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, The Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales, and Northern Ireland). Any such action must be brought promptly (generally within 30days). Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order the Council to amend any document and may award damages. If the contract has been entered into the Court may, depending on the circumstances, award damages, make a declaration of ineffectiveness, order the Council to pay a civil financial penalty, and/or order that the duration of the contract be shortened. If a declaration of ineffectiveness is sought, any such action must be brought within 30 days where the Council has communicated the award of the contract and a summary of reasons to tenderers, or otherwise within 6 months. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

City & County of Swansea, Legal, Democratic Services & Business Intelligence

Swansea Council

SWANSEA

SA1 3SN

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.swansea.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@swansea.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
19640000Polythene waste and refuse sacks and bagsLeather, textile, rubber and plastic waste
34928480Waste and rubbish containers and binsRoad furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP412851: Contract for the Supply and delivery of garden waste bags
Dyddiad Cyhoeddi: 28/09/22
Dyddiad Cau: 28/10/22
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
NOV419636: Contract for the Supply and delivery of garden waste bags
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru