Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Carpentry and Building Works Framework

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 01 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 15 Rhagfyr 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-135557
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
01 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
19 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Yndi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves and the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys are seeking tenders for the provision of Building and Carpentry Services, to carry out minor works across their Service areas. The Framework will consist of 2 Lots, which will then be split into the following regional Lots covering the service areas: Lot 1 – Mid and West Wales Fire and Rescue Authority Lot 1a - Neath Port Talbot Lot 1b - Swansea Lot 1c - Carmarthenshire Lot 1d - Pembrokeshire Lot 1e - Ceredigion Lot 1f - Powys Lot 2 – Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys Lot 2a - Carmarthenshire Lot 2b - Pembrokeshire Lot 2c - Ceredigion Lot 2d - Powys

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement, Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

David Williams

+44 3706060699

procurement@mawwfire.gov.uk

http://www.mawwfire.gov.uk
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Carpentry and Building Works Framework

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves and the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys are seeking tenders for the provision of Building and Carpentry Services, to carry out minor works across their Service areas.

The Framework will consist of 2 Lots, which will then be split into the following regional Lots covering the service areas:

Lot 1 – Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Lot 1a - Neath Port Talbot

Lot 1b - Swansea

Lot 1c - Carmarthenshire

Lot 1d - Pembrokeshire

Lot 1e - Ceredigion

Lot 1f - Powys

Lot 2 – Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys

Lot 2a - Carmarthenshire

Lot 2b - Pembrokeshire

Lot 2c - Ceredigion

Lot 2d - Powys

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=135557.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44220000 Builders joinery
44230000 Builders carpentry
45210000 Building construction work
45216120 Construction work for buildings relating to emergency services
45261410 Roof insulation work
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45420000 Joinery and carpentry installation work
45422000 Carpentry installation work
45430000 Floor and wall covering work
45442110 Painting work of buildings
71315000 Building services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see documents attached

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWT32

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:135557)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see question relating to Social Value within ITT Part 1.

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=135557

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Appendix-A -Framework-Terms-and-Conditions
Appendix-B-Welsh-Language-Standards-Questionnaire
Appendix-C-Carpentry-and-Building-Works-Tender-Pricing-Schedule-Lot-1-MAWWFRA
Appendix-D-Carpentry-and-Building-Works-Tender-Pricing-Schedule-Lot-2-Police-and-Crime-Commissioner-for-Dyfed-Powys
Appendix-E-MAWWFRA-Contractors-Management-of-Contractors-Procedure
Appendix-F-MAWWFRA-Contractors-Safety-Guidelines-Booklet
ITT-Part-1-English
ITT-Part-2-English

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  01 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45210000 Gwaith adeiladu adeiladau Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil
45216120 Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau brys Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â chyfraith a threfn neu wasanaethau brys ac ar gyfer adeiladau milwrol
44220000 Gwaith asiedydd adeiladwyr Cynhyrchion strwythurol
45430000 Gwaith gorchuddio lloriau a waliau Gwaith cwblhau adeiladau
45300000 Gwaith gosod ar gyfer adeiladau Gwaith adeiladu
45420000 Gwaith gosod gwaith asiedydd a saer Gwaith cwblhau adeiladau
45422000 Gwaith gosod gwaith saer Gwaith gosod gwaith asiedydd a saer
45320000 Gwaith inswleiddio Gwaith gosod ar gyfer adeiladau
45261410 Gwaith inswleiddio toeau Gwaith codi fframiau a gorchuddion to a gwaith cysylltiedig
45442110 Gwaith paentio adeiladau Gwaith taenu araenau amddiffynnol
44230000 Gwaith saer adeiladwyr Cynhyrchion strwythurol
71315000 Gwasanaethau adeiladu Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
01 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
19 Rhagfyr 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
19 Ebrill 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
24/11/2023 13:51
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 06/12/2023 12:00 to 08/12/2023 12:00.

Following a request for an extension on the tender deadline.
07/12/2023 11:00
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 08/12/2023 12:00 to 15/12/2023 12:00.

We have been informed by sell2wales that there are sporadic issues with the SPD so we have extended the deadline to enable sufficient time for sell2wales to resolve the issues as you will not be able to submit your tenders if the sporadic issues occur at the time you are trying to complete your SPD.
15/12/2023 11:53
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 15/12/2023 12:00 to 19/12/2023 12:00.

We have been informed that there continue to be intermittent issues when completing the SPD so we are now adding the final extension to the tender submission deadline Please note that the deadline will not be extended further.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx150.42 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx153.75 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf90.25 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx117.29 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx146.52 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.