Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Places for People Disabled Adaptations

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 18 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-041a5e
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
18 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
21 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 10,402 properties in the following postcodes: AB, EH, FK G and IV.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

305 Grays Inn Road

UK-London: Fitted kitchens.

WC1X8QR

UK

Person cyswllt: Molly Morgan

Ffôn: +44 1772897200

E-bost: purchasing@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.placesforpeople.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-UK-London:-Fitted-kitchens.:-Construction-work./ZR6G9QAX85


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-title/ZR6G9QAX85


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Places for People Disabled Adaptations

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide planned and responsive services across Places for People’s affordable housing stock, and to any third party organisations to whom PFP has an agreement (or may enter into such an agreement during the term) to provide such services.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 25 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Scotland – Disabled Adaptation Works (Minor Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

SCOTLAND

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 10,402 properties in the following postcodes: AB, EH, FK G and IV.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 490 721.36 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/ZR6G9QAX85

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Scotland – Disabled Adaptation Works (Major Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

SCOTLAND

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 10,402 properties in the following postcodes: AB, EH, FK G and IV.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 582 185.32 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

North-West – Disabled Adaptation Works (Minor Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH WEST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 14,334 properties in the following postcodes: AB, BB, BD, BL, CA, CH, CW, FY, HD, HX, L, LA, M, OL, PR, SK, ST, SY, TF, WA, WN.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Quality / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 817 743.14 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

North-West – Disabled Adaptation Works (Major Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH WEST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 14,334 properties in the following postcodes: AB, BB, BD, BL, CA, CH, CW, FY, HD, HX, L, LA, M, OL, PR, SK, ST, SY, TF, WA, WN.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 302 980.23 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

North-East – Disabled Adaptation Works (Minor Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH EAST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 14,185 properties in the following postcodes: DH, DL, DN, HG, HU, LS, NE, S, SR, TS, WF, YO.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 669 186.94 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

North-East – Disabled Adaptation Works (Major Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH EAST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 14,185 properties in the following postcodes: DH, DL, DN, HG, HU, LS, NE, S, SR, TS, WF, YO.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 521 274.64 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Central – Disabled Adaptation Works (Minor Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

UKF

UKG33

UKG12

UKH11

UKF2

UKF1


Prif safle neu fan cyflawni:

WEST MIDLANDS (ENGLAND),EAST MIDLANDS (ENGLAND),Coventry,Worcestershire,Peterborough,Leicestershire, Rutland and Northamptonshire,Derbyshire and Nottinghamshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 14,496 properties in the following postcodes: B, CV, DE, DY, LE, LN, NG, NN, NR, PE, WR, WS, WV.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 683 858.57 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

Central – Disabled Adaptation Works (Major Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

UKF

UKG33

UKG12

UKH11

UKF2

UKF1

UKG38


Prif safle neu fan cyflawni:

WEST MIDLANDS (ENGLAND),EAST MIDLANDS (ENGLAND),Coventry,Worcestershire,Peterborough,Leicestershire, Rutland and Northamptonshire,Derbyshire and Nottinghamshire,Walsall

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 14,496 properties in the following postcodes: B, CV, DE, DY, LE, LN, NG, NN, NR, PE, WR, WS, WV.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 598 477.06 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

South-West – Disabled Adaptation Works (Minor Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK


Prif safle neu fan cyflawni:

SOUTH WEST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 7,022 properties in the following postcodes: BA, BH, BS, DT, EX, GL, HR, OX, PL, PO, RG, SN, SO, TA, TQ, TR.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 331 267.58 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 10

II.2.1) Teitl

South-West – Disabled Adaptation Works (Major Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK


Prif safle neu fan cyflawni:

SOUTH WEST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 7,022 properties in the following postcodes: BA, BH, BS, DT, EX, GL, HR, OX, PL, PO, RG, SN, SO, TA, TQ, TR.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 743 136.45 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 11

II.2.1) Teitl

South-East – Disabled Adaptation Works (Minor Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45211310

45421151

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ


Prif safle neu fan cyflawni:

SOUTH EAST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 21,187 properties in the following postcodes: AL, BN, BR, CB, CM, CO, CR, CT, DA, E, EC, EN, GU, HA, HP, IG, IP, KT, LU, ME, MK, N, NR, NW, PE, RH, RM, SE, SG, SL, SM, SS, SW, TN, TW, UB, W, WC, WD

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 999 511.01 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 12

II.2.1) Teitl

South-East – Disabled Adaptation Works (Major Works)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33196200

44115600

45421151

45211310

45341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ


Prif safle neu fan cyflawni:

SOUTH EAST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Planned & Responsive Works framework is intended to provide Disabled Adaptions Works across 21,187 properties in the following postcodes: AL, BN, BR, CB, CM, CO, CR, CT, DA, E, EC, EN, GU, HA, HP, IG, IP, KT, LU, ME, MK, N, NR, NW, PE, RH, RM, SE, SG, SL, SM, SS, SW, TN, TW, UB, W, WC, WD

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 259 446.30 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: Places for People recognises the considerable investment in infrastructure, equipment and people, process and systems required to create and manage the expert, local and responsive supply chains to operate this framework. An initial term of 36 months will only be extended by up to 24 months in accordance with the terms and conditions as set out in the procurement documentation.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 21/12/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 21/12/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-UK-London:-Fitted-kitchens.:-Construction-work./ZR6G9QAX85" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-UK-London:-Fitted-kitchens.:-Construction-work./ZR6G9QAX85</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/ZR6G9QAX85" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/ZR6G9QAX85</a>

GO Reference: GO-20231116-PRO-24417364

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

Royal Courts of Justice, Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Contracting Authority will observe a standstill period following the award of the framework agreement and conduct itself in respect of any appeals in accordance with the Public Contracts Regulations 2015.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

Ffôn: +44 1772897200

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

16/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45341000 Codi rheiliau Gwaith gosod ffensys, rheiliau a chyfarpar diogelwch
33196200 Dyfeisiau i bobl anabl Cymhorthion meddygol
45421151 Gosod ceginau gosod Gwaith asiedydd
45000000 Gwaith adeiladu Adeiladu ac Eiddo Tiriog
45211310 Gwaith adeiladu ystafelloedd ymolchi Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau aml-annedd a thai unigol
44115600 Lifftiau grisiau Ffitiadau adeiladau

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
purchasing@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.