Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)

Semi Independent Accommodation Framework - NEW APPLICANTS

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-041b07
Cyhoeddwyd gan:
Essex County Council
ID Awudurdod:
AA20967
Dyddiad cyhoeddi:
19 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Essex County Council is reopening its Post 16+ Semi Independent Accommodation Framework to enable new Providers to join the framework.

We will be hosting a virtual engagement event for the Market on Thursday 23rd November at 10am to book a space on this event please contact craig.forster@essex.gov.uk

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Essex County Council

County Hall, Market Road

Chelmsford

CM1 1QH

UK

Person cyswllt: Ms Clare Perrett

Ffôn: +44 3330320613

E-bost: clare.perrett@essex.gov.uk

NUTS: UKH3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://procontract.due-north.com/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://procontract.due-north.com/

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Semi Independent Accommodation Framework - NEW APPLICANTS

Cyfeirnod: DN699866

II.1.2) Prif god CPV

85311300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Essex County Council is reopening its Post 16+ Semi Independent Accommodation Framework to enable new Providers to join the framework.

We will be hosting a virtual engagement event for the Market on Thursday 23rd November at 10am to book a space on this event please contact craig.forster@essex.gov.uk

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Essex County Council is reopening its Post 16+ Semi Independent Accommodation Framework to enable new Providers to join the framework.

We will be hosting a virtual engagement event for the Market on Thursday 23rd November at 10am to book a space on this event please contact craig.forster@essex.gov.uk

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

23/11/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85311300 Gwasanaethau lles ar gyfer plant a phobl ifanc Gwasanaethau gwaith cymdeithasol gyda llety

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
clare.perrett@essex.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.