Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Temporary Sport Production Facilities (Systems Integrators) for Paris 2024 Olympic Games
OCID: ocds-h6vhtk-03f5ac
ID yr Awdurdod: AA0058
Cyhoeddwyd gan: The British Broadcasting Corporation (BBC)
Dyddiad Cyhoeddi: 19/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The BBC tendered for a Systems Integrator for Temporary Sport Production Facilities for the Paris 2024 Olympic Games. The successful tenderer will be responsible for end-to-end integration of systems, services and facilities to deliver outputs for successful broadcast coverage of the Olympic Games.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The British Broadcasting Corporation (BBC)

Broadcasting House, Portland Place

London

W1A 1AA

UK

Person cyswllt: Joseph Thompson

Ffôn: +44 1234567890

E-bost: joseph.thompson@bbc.co.uk

Ffacs: +44 1234567890

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.bbc.co.uk/supplying/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Broadcasting

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Temporary Sport Production Facilities (Systems Integrators) for Paris 2024 Olympic Games

II.1.2) Prif god CPV

32211000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The BBC tendered for a Systems Integrator for Temporary Sport Production Facilities for the Paris 2024 Olympic Games. The successful tenderer will be responsible for end-to-end integration of systems, services and facilities to deliver outputs for successful broadcast coverage of the Olympic Games.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

FR

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The BBC tendered for a Systems Integrator for Temporary Sport Production Facilities for the Paris 2024 Olympic Games. The successful tenderer will be responsible for end-to-end integration of systems, services and facilities to deliver outputs for successful broadcast coverage of the Olympic Games.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf cost: Technical (Merit) / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-024536

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Multilink Broadcast Limited,

Liverpool

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Dega Broadcast Systems Limited

Basingstoke

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Origin Film & Television Limited

Guildford

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In the case of technology requirements, the BBC may involve its technology partner (Atos IT Solutions and Services Limited) to assist in the scoping and drafting of invitations to tender and/or the evaluation of tenders. However, the final decision as to which is the most economically advantageous (by reference to the award criteria) will be made by the BBC. The awarding authority reserves the right not to award a contract and to annul the procurement process at any stage. Tenders and all supporting documents must be priced in sterling and all payments will be made in sterling. The contract shall be subject to English law. The awarding authority does not bind itself to accept the lowest, or any tender and reserves the right to accept part of a tender unless the tenderer expressly stipulates otherwise in the tender document.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Business and Property Courts of England and Wales - TCC

Rolls Building, 7 Rolls Building, Fetter Lane

London

EC4A 1NL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

As stated in the Public Contracts Regulations 2015. The applicable review time limits shall be as stated in Regulations 92 and 93 Public Contracts Regulations 2015.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: joseph.thompson@bbc.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32211000Broadcast production equipmentBroadcasting equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru