Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Maintenance and Repair of Vehicle Auxiliary Heating and Climate Control Systems (NIAS) [4503358]
OCID: ocds-h6vhtk-03dd75
ID yr Awdurdod: AA84880
Cyhoeddwyd gan: Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service on behalf of NI Ambulance Service
Dyddiad Cyhoeddi: 19/11/23
Dyddiad Cau: 11/12/23
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Maintenance and Repair of Vehicle Auxiliary Heating and Climate Control Systems Systems (NIAS) [4503358]

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service on behalf of NI Ambulance Service Trust

Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service The Cottage, 5 Greenmount Avenue

Ballymena

BT43 6DA

UK

E-bost: sourcing.palsballymena@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

NI Ambulance Service Trust

Knockbracken Healthcare Park, Saintfield Road

Belfast

BT8 8SG

UK

E-bost: sourcing.palsballymena@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etendersni.gov.uk/epps


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etendersni.gov.uk/epps


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Maintenance and Repair of Vehicle Auxiliary Heating and Climate Control Systems (NIAS) [4503358]

II.1.2) Prif god CPV

50116000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Maintenance and Repair of Vehicle Auxiliary Heating and Climate Control Systems Systems (NIAS) [4503358]

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 687 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50100000

50000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Maintenance and Repair of Vehicle Auxiliary Heating and Climate Control Systems Systems (NIAS) [4503358]

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  90

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 687 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 84

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract will be awarded for a duration of 36 months with the option of extending for any period(s) of up to and including 48 months. The contract is subject to renewal dependent on client requirements.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The value in II.2.6 is the highest value in the following range 99,000 GBP to 1,687,000.00 GBP which has been calculated on the basis of a 36 month Contract and a maximum extension period(s) of up to and including 48 months, contingency for potential increase in usage, any price increases and potential extension for procurement exercise(s) during the Contract period..

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-018507

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 11/12/2023

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 28/06/2024

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 11/12/2023

Amser lleol: 15:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In section I.2 it is stated that this is a joint procurement and contract award is by a central purchasing body. This Contract is not a joint contract, it is a central purchasing body contract operated by Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service on behalf of the participant listed in I.1. The contracting Authority will identify the most economically advantageous tender (MEAT) on the basis of Price 90% and Social Value 10%, once full compliance has been demonstrated with all of the elements of the specification, including Quality – Pass/Fail and any other requirements as listed in the tender documentation. The 10% for Social Value and details of the quality split and the evaluation process incorporating Price, Quality, Social Value and compliance are provided as part of the Tender Evaluation Methodology and Marking Scheme (TEMMS) (SS20b).

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Business Services Organisation

Belfast

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Precise information on deadline(s) for review procedures. Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service (PaLS) will incorporate a standstill period at the point information on the award of the Contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the Contract is entered into. The Public.. Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court England, Wales and Northern Ireland..

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sourcing.palsballymena@hscni.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50116000Maintenance and repair services related to specific parts of vehiclesRepair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50100000Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipmentRepair and maintenance services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru