Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Provision of a Winter Maintenance Service

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-037f11
Cyhoeddwyd gan:
Tees Esk and Wear Valleys NHS Foundation Trust
ID Awudurdod:
AA84881
Dyddiad cyhoeddi:
19 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Tees, Esk & Wear Valleys NHS Foundation Trust (TEWV) (Estates and Facilities Directorate) had a requirement for winter gritting and snow clearing operations at various sites across the trust. Tees, Esk & Wear Valleys NHS Foundation Trust (TEWV) (Estates and Facilities Directorate) have awarded the contract to CG Robinson.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Tees Esk and Wear Valleys NHS Foundation Trust

Darlington Memorial Hospital

Darlington

DL3 6HX

UK

Person cyswllt: Amanda McElroy

E-bost: amandamcelroy@nhs.net

NUTS: UKC

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.tewv.nhs.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of a Winter Maintenance Service

II.1.2) Prif god CPV

77314000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Tees, Esk & Wear Valleys NHS Foundation Trust (TEWV) (Estates and Facilities Directorate) had a requirement for winter gritting and snow clearing operations at various sites across the trust. Tees, Esk & Wear Valleys NHS Foundation Trust (TEWV) (Estates and Facilities Directorate) have awarded the contract to CG Robinson.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 118 170.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77314000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tees, Esk & Wear Valleys NHS Foundation Trust (TEWV) (Estates and Facilities Directorate) had a requirement for winter gritting and snow clearing operations at various sites across the trust. Tees, Esk & Wear Valleys NHS Foundation Trust (TEWV) (Estates and Facilities Directorate) have awarded the contract to CG Robinson.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Operational / Pwysoliad: 80%

Maes prawf ansawdd: Social Value and Sustainability / Pwysoliad: 10%

Price / Pwysoliad:  10%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contract has been awarded for 24 months, with 3 x 12 optional extensions.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-031187

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CG Robinson Limited

04701394

SANDY LEAS LANE, ELTON,

STOCKTON ON TEES

TS21 1BT

UK

NUTS: UKC

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 118 170.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of Justice London

The High Court of Justice London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
77314000 Gwasanaethau cynnal a chadw tiroedd Gwasanaethau plannu a chynnal a chadw mannau gwyrdd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
amandamcelroy@nhs.net
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.