Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Provision of Insurance and related services to Golden Lane Housing Limited

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-041b0e
Cyhoeddwyd gan:
Golden Lane Housing Limited
ID Awudurdod:
AA84827
Dyddiad cyhoeddi:
19 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
18 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

A programme of General (non-life) insurance and related services for Golden Lane Housing Limited. The programme will require Insurance and related services for risks that may include but not be limited to: property damage and business interruption, employers, public, products and property owners liability, business combined/office, money, all risks, computer, contract works, group personal accident, professional indemnity, fidelity guarantee/crime and employment practices liability. This list is to be decided at the sole discretion of Golden Lane Housing Limited.

This Lot excludes: Motor (See Lot 2), Engineering and Inspection (See Lot 3), Crime (See Lot 4), Terrorism (Pool-Re)(See Lot 5) , Terrorism (Non-Pool Re)(See Lot 6), Directors and Officers Liability (See Lot 7), Professional Indemnity (See Lot 8) and Cyber (See Lot 9).

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Golden Lane Housing Limited

Parkway Four, Parkway Business Centre, Princess Road

Manchester

M14 7HR

UK

Person cyswllt: Our Consultant for this Project is Gibbs Laidler Consulting LLP

Ffôn: +44 1959562242

E-bost: james.foreman@gibbslaidler.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.glh.org.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Insurance and related services to Golden Lane Housing Limited

II.1.2) Prif god CPV

66510000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Insurance and related services for Property, legal liability and other general (non-life) insurable risks, as required by Golden Lane Housing Limited

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 620 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 9 lotiau

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 9

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

Lots 1 - 9 will be individually evaluated and multiple awards may result. Where the respondee is an insurance Broker, it may choose to place the insurance(s) required within each Lot with different insurers at it's discretion, but full details of the risk carrier(s) will be required.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Insurance and related services for Property, legal liability and other general (non-life) insurable risks, as required by Golden Lane Housing Limited

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66513100

66513200

66515000

66515100

66515200

66515410

66515411

66516000

66516400

66516500

66517300

66518000

66518300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

A programme of General (non-life) insurance and related services for Golden Lane Housing Limited. The programme will require Insurance and related services for risks that may include but not be limited to: property damage and business interruption, employers, public, products and property owners liability, business combined/office, money, all risks, computer, contract works, group personal accident, professional indemnity, fidelity guarantee/crime and employment practices liability. This list is to be decided at the sole discretion of Golden Lane Housing Limited.

This Lot excludes: Motor (See Lot 2), Engineering and Inspection (See Lot 3), Crime (See Lot 4), Terrorism (Pool-Re)(See Lot 5) , Terrorism (Non-Pool Re)(See Lot 6), Directors and Officers Liability (See Lot 7), Professional Indemnity (See Lot 8) and Cyber (See Lot 9).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 270 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract Notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long Term Agreements with the bidder and/or the bidder's proposed Risk carriers for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Insurance and related services for Motor vehicle risks (possibly including Motor Legal Expenses and Occasional Business Use)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66514110

66516100

66517300

66518000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Insurance and related services for motor vehicle risks (possibly including Motor legal expenses and Occasional business use extensions).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 100 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract Notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long Term Agreements with the bidder and/or the bidder's proposed Risk carriers for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Insurance and related services associated with Engineering Plant and Insurance for Golden Lane Housing Limited

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66000000

66510000

66517300

66515000

66518000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Insurance and related services associated with Engineering Plant and Insurance for Golden Lane Housing Limited

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 32 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long Term Agreements with the bidder and/or the bidder's proposed Risk carriers for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Insurance and related services associated with Crime for Golden Lane Housing Limited

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66000000

66510000

66517300

66516000

66518000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Insurance and related services associated with Crime risks for Golden Lane Housing Limited

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 25 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Insurance and related services associated with Terrorism and /or Political Violence (Pool-Re)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

66517300

66518300

66516000

66516500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Insurance and related services associated with Terrorism and /or Political Violence (Pool-Re) risks for Golden Lane Housing Limited

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Insurance and related services associated with Terrorism and/or Political Violence (Non Pool-Re) for Golden Lane Housing Limited

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

66517300

66518300

66516000

66516500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Insurance and related services associated with Terrorism and/or Political Violence (Non Pool-Re)

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Insurance and related services associated with Directors and Officers for Golden Lane Housing Limited

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66000000

66510000

66517300

66515000

66518000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Insurance and related services associated with Directors and Officers for Golden Lane Housing Limited

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 25 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long Term Agreements with the bidder and/or the bidder's proposed Risk carriers for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

Insurance and related services associated with Professional Indemnity for Golden Lane Housing Limited

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66000000

66510000

66517300

66516000

66518000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Insurance and related services associated with Professional Indemnity for Golden Lane Housing Limited

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 18 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

Insurance and related services associated with Cyber for Golden Lane Housing Limited

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66000000

66510000

66517300

66516000

66518000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Insurance and related services associated with Cyber for Golden Lane Housing Limited

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2024

Diwedd: 31/05/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

This will be a two stage process, including a SQ (Selection Questionnaire) stage. Bidders failing to meet certain required minimum standards at selection (SQ) stage will be rejected. Bidders meeting the required standards for each Lot at SQ stage will be ranked according to the highest score achieved for the specific Lot and maybe rejected in reverse order to achieve our maximum number of operators for each Lot of the ITT stage. Selection Criteria for the SQ stage are summarised in this Contract notice but will be more fully stated in the SQ documentation.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Golden Lane Housing Limited will consider entering into Long term agreements with the bidder and/or the risk carriers proposed by the bidder, for 3 years (or 3 periods of insurance), with the option to extend the award period by up to 2 further years (or 2 periods of insurance), subject to satisfactory service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Potential suppliers will be required to provide an overview of relevant services provided to property owners, property developers, public sector organisations, social landlords or other similar organisations over the past 5 years, plus details of three clients currently receiving similar services. Potential suppliers will be asked to evidence permissions by the FCA, PRA or other appropriate regulatory authority indicating the types of insurance/service the bidder is authorised to arrange or provide.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

The tender documents will require providers to produce financial information in relation to the type of services offered, including but not limited to 3 years reports and accounts.


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

The financial ability to deliver the programme, including Insurers with a minimum rating of ‘BBB’ from standard and poor, ‘B++’ from A M best, or an equivalent rating by an independent and reputable credit rating agency and approved by the bidder’s market security committee. In the case of any rating less than A-, the contracting authority will evaluate and accept the nominated insurer(s) at its sole discretion, subject to disclosure and acceptance prior to the ITT bid deadline of the bidder’s market security committee’s latest report, including written recommendation from the bidder’s market security committee.

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

The tender documents will require providers to detail their relevant professional experience, resource,skills,qualifications and quality control practices.


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.1) Gwybodaeth am broffesiwn penodol

PDim ond proffesiwn penodol all gymryd rhan : Ydy

Cyfeiriad at y ddeddf, rheoliad neu ddarpariaeth weinyddol berthnasol:

For Insurance services, Insurers authorised under the Financial services and Markets Act 2000, Insurance Companies Act 1982 (and any other statutory modifications there of) and regulated by the Prudential regulation authority, UK Financial conduct authority, or equivalent in another member state of the European economic area. Insurance brokers registered with and regulated by the Financial conduct authority.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.5) Gwybodaeth am negodi

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu’r contract ar sail y tendrau gwreiddiol heb gynnal negodiadau

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 18/12/2023

Amser lleol: 17:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 05/01/2024

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 31/07/2029

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

Between 3 or 5 years from the date of this Notice

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

Bidders should note that for reasons of confidentiality, full Tender information will be made available only to those bidders that are selected to proceed to the ITT Stage. Sufficient detail is provided within this Notice, the SQ and via the Authority's e-procurement portal to enable the Bidder to decide whether or not to participate in this process.

At the ITT stage, all respondents will be required to detail your proposed insurance wordings and provide details of relevant experience of all account servicing, claims handling and risk management staff.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Manchester:-Insurance-services./444P4867DE</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/444P4867DE" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/444P4867DE</a>

GO Reference: GO-20231117-PRO-24454962

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of England and Wales

London

UK

Ffôn: +44 1959562242

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Contracting Authority will enter into this contract following a 10 calendar day standstill period starting on the day after the notification of the result. The Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or who are at risk of harm by a breach of the Regulations to bring proceedings in the High Court. Any such proceedings must be brought within the limitation period specified by the Regulations according to the remedy sought.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

The Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 1959562242

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
66000000 Gwasanaethau ariannol ac yswiriant Cyllid a Gwasanaethau Cysylltiedig
66518000 Gwasanaethau asiantaeth broceriaeth yswiriant Gwasanaethau yswiriant
66518300 Gwasanaethau setlo hawliadau yswiriant Gwasanaethau asiantaeth broceriaeth yswiriant
66510000 Gwasanaethau yswiriant Gwasanaethau yswiriant a phensiwn
66516000 Gwasanaethau yswiriant atebolrwydd Gwasanaethau yswiriant
66516100 Gwasanaethau yswiriant atebolrwydd cerbyd modur Gwasanaethau yswiriant atebolrwydd
66516400 Gwasanaethau yswiriant atebolrwydd cyffredinol Gwasanaethau yswiriant atebolrwydd
66516500 Gwasanaethau yswiriant atebolrwydd proffesiynol Gwasanaethau yswiriant atebolrwydd
66514110 Gwasanaethau yswiriant cerbyd modur Gwasanaethau yswiriant cludo nwyddau ac yswiriant sy’n gysylltiedig â chludiant
66515410 Gwasanaethau yswiriant colled ariannol Gwasanaethau yswiriant difrod neu golled
66515411 Gwasanaethau yswiriant colled ariannol Gwasanaethau yswiriant difrod neu golled
66513100 Gwasanaethau yswiriant costau cyfreithiol Gwasanaethau yswiriant cyfreithiol ac yswiriant pob risg
66515000 Gwasanaethau yswiriant difrod neu golled Gwasanaethau yswiriant
66515200 Gwasanaethau yswiriant eiddo Gwasanaethau yswiriant difrod neu golled
66513200 Gwasanaethau yswiriant pob risg i gontractwyr Gwasanaethau yswiriant cyfreithiol ac yswiriant pob risg
66517300 Gwasanaethau yswiriant rheoli risg Gwasanaethau yswiriant credit a mechnïaeth
66515100 Gwasanaethau yswiriant tân Gwasanaethau yswiriant difrod neu golled

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
james.foreman@gibbslaidler.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.