Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Enfield Chase Landscaping Project
OCID: ocds-h6vhtk-040679
ID yr Awdurdod: AA21496
Cyhoeddwyd gan: London Borough of Enfield
Dyddiad Cyhoeddi: 19/11/23
Dyddiad Cau: 18/12/23
Amser Cau: 16:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Hydrology and habitat enhancement works to implement Natural Flood Management around the Holly Hill Brook area with a network of linked attenuation ponds and swales.

The estimated value is indicated at £25,000,000 in clause II.2.6 below for the purposes of this Notice. However, please refer to the contract documents for details on contract price and payment.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London Borough of Enfield

4th Floor, Civic Centre, Silver Street

Enfield

EN1 3XH

UK

Person cyswllt: Ms Doreen Manning

Ffôn: +44 2081321175

E-bost: Doreen.manning@enfield.gov.uk

NUTS: UKI54

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.enfield.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.enfield.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Enfield Chase Landscaping Project

Cyfeirnod: DN652842

II.1.2) Prif god CPV

45220000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The London Borough of Enfield (‘the Council') Enfield Council wish to appoint a single provider to undertake works contracts for the procurement and management of suitable materials to create

topographical changes, facilitating environmental improvements and for construction of a

natural burial ground. Appropriate methodology for the management, importation, and

engineering of suitable materials to be agreed. Materials must not be waste at the point of use. The anticipated contract duration will be 9 years with one possible extension of one year.

The procurement is being let in two lots but providers must bid for both lots and only one provider will be appointed for both lots as follows:

Lot 1: Enfield Chase Hydrology and Habitat enhancement, the Ridgeway, Enfield

Lot 2: Sloemans Burial Ground, Whitewebbs Lane, Enfield

This is a mixed contract falling under both the Public Contracts Regulations 2015 and the Concessions Contract Regulations 2016 with the main subject matter of the contract being a public works contract under the Public Contracts Regulations 2015.

The estimated value is indicated at £40,000,000 in clause II.1.5 for the purposes of this Notice. However, please refer to the contract documents for details on contract price and payment.

Please refer to the Memorandum of Information for further details.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 40 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

Bidders must submit a tender for both lots. The contract will be awarded to the provider who submits the most economically advantageous tender for both lots. Any provider who submits a tender for one lot only will be disqualified.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 Enfield Chase Hydrology and Habitat Enhancement Scheme

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI54

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Hydrology and habitat enhancement works to implement Natural Flood Management around the Holly Hill Brook area with a network of linked attenuation ponds and swales.

The estimated value is indicated at £25,000,000 in clause II.2.6 below for the purposes of this Notice. However, please refer to the contract documents for details on contract price and payment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 25 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 108

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The maximum length of the contract is 10 years (120 months), please refer to the contract documents for further details.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 Sloeman's Natural Burial Ground

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI54

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The construction of a natural burial ground at Sloeman's Farm. Sloeman's Burial Ground is a major new facility led by Enfield Council, delivering sustainable and affordable burial options for residents for the foreseeable future on a 23Ha site that is suitable for up to 38,000 single graves.

The estimated value is indicated at £15,000,000 in clause II.2.6 below for the purposes of this Notice. However, please refer to the contract documents for details on contract price and payment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 108

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The maximum length of the contract is 10 years (120 months), please refer to the contract documents for further details.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Refer to Procurement Documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-028729

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 18/12/2023

Amser lleol: 16:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 18/12/2023

Amser lleol: 16:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contract will be awarded to the provider who submits the most economically advantageous tender for both lots, as detailed in the tender documents (Section 5).

The Council reserve the right to abandon the complete procurement or award only one lot (either Lot 1 or Lot 2).

A Prior Information Notice was issued for this contract on Find a Tender: https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/028729-2023.

The Council is using Constructionline (a procurement and supply chain management scheme that collects, assesses and monitors standard company information) to rationalise the procurement process.

If the bidder has a verified 'Gold’ or Silver’ standard of membership of Constructionline, the bidder will not have to complete certain parts of the Questionnaire Pack. Please refer to the procurement documents for further details.

Bidders who are not Constructionline members are encouraged to do so as this will simplify the pre-qualification process.

Bidders who have Standard or Bronze level membership of Constructionline can upgrade their membership by visiting ‘Manage Account’ within their Constructionline profile and following the instructions.

If you are not yet a Constructionline member you can join as a Gold Member. You can do this by visiting:

https://www.constructionline.co.uk/products-services/memberships/sub-contractormemberships/

Please ensure you quote ENF23 in the ‘How did you hear about us’ section for both signups and upgrades.

Non membership of Construction will not prevent bidders applying for this opportunity.

For further information, please refer to the procurement documents.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Doreen.manning@enfield.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45111200Site preparation and clearance workDemolition, site preparation and clearance work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru