Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Multifunctional Devices and Associated Digital Solutions Framework

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-041b0f
Cyhoeddwyd gan:
CBG Buying
ID Awudurdod:
AA84876
Dyddiad cyhoeddi:
19 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
20 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

This framework will provide access to a comprehensive suite of multifunctional devices and associated digital solutions. It is being established to meet the needs of Charities Buying Group Members,http://www.charitiesbuyinggroup.com. It is also open for use by all contracting authorities across the UK public sector (and any future successors). These include (but not limited to) central government departments and agencies, Non Departmental Public Bodies, NHS bodies, Local Authorities, Police Authorities, Emergency Services, Educational Establishments, Hospices, Registered Charities, National Parks and registered Social Landlords. Full details of the classification of eligible end user organisations and geographical areas is available at

http://www.dukefieldprocurement.co.uk/fts-eligible-users

The Framework will be let across a single lot, with a maximum of 10 suppliers awarded a place on the framework.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

CBG Buying

International House, 24 Holborn Viaduct

London

EC1A 2BN

UK

Ffôn: +44 8001953010

E-bost: Steve@charitiesbuyinggroup.com

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.charitiesbuyinggroup.com/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.charitiesbuyinggroup.com/

I.1) Enw a chyfeiriad

Public Sector

International House

London

EC1A 2BN

UK

E-bost: Steve@charitiesbuyinggroup.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.charitiesbuyinggroup.com/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.charitiesbuyinggroup.com/

I.1) Enw a chyfeiriad

Dukefield Procurement Limited

Parkside House 167, Chorley

Bolton

BL1 4RA

UK

Ffôn: +44 7966040564

E-bost: steve.davies@dukefieldprocurement.co.uk

NUTS: UKD3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.dukefield.co.uk/about-us/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.dukefield.co.uk/about-us/

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://suppliers.multiquote.com


AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

CBG Buying

International House, 24 Holborn Viaduct

London

EC1A 2BN

UK

Ffôn: +44 8001953010

E-bost: Steve@charitiesbuyinggroup.com

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.charitiesbuyinggroup.com/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.charitiesbuyinggroup.com/

Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://suppliers.multiquote.com


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Multifunctional Devices and Associated Digital Solutions Framework

Cyfeirnod: CA13138 - CBG/DU/MFD/01

II.1.2) Prif god CPV

79800000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is a framework for the supply of multifunctional devices and associated digital solutions. It is let by the CBG Buying Community Interest Company known as Charities Buying Group and is available for use by members of the Charities Buying Group and all other organisations across the UK Public Sector.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 100 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

30191000

79811000

63120000

48311000

30197645

30231300

30125000

38651000

72512000

79810000

32320000

30121100

30197630

79520000

72212310

30192400

30192110

38651600

48000000

50313000

30232100

30232110

79410000

50340000

79571000

50313100

30232140

72212780

30192113

79521000

22100000

79821000

30121000

30232000

30200000

48300000

30232130

79820000

51000000

50313200

48517000

30236000

79570000

30121300

30131000

30000000

22900000

22800000

30123000

63121000

64110000

30121200

30231310

30130000

79999100

22200000

38520000

64100000

79995100

30197642

79823000

79824000

48782000

22000000

50310000

30120000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

United Kingdom

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This framework will provide access to a comprehensive suite of multifunctional devices and associated digital solutions. It is being established to meet the needs of Charities Buying Group Members,http://www.charitiesbuyinggroup.com. It is also open for use by all contracting authorities across the UK public sector (and any future successors). These include (but not limited to) central government departments and agencies, Non Departmental Public Bodies, NHS bodies, Local Authorities, Police Authorities, Emergency Services, Educational Establishments, Hospices, Registered Charities, National Parks and registered Social Landlords. Full details of the classification of eligible end user organisations and geographical areas is available at

http://www.dukefieldprocurement.co.uk/fts-eligible-users

The Framework will be let across a single lot, with a maximum of 10 suppliers awarded a place on the framework.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 100 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

48 month(s) from the commencement date, with 24 initial month(s) and option to extend 2x12 month(s)

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 10

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 20/12/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 20/12/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

CBG Internal Reference Number is CBG/DU/MFD/01. The framework is being delivered by Charities Buying Group and its partners Dukefield Procurement Ltd and Dukefield Print Solutions Limited (who are subsidiaries of Dukefield Limited Ltd). Dukefield Procurement Ltd and Dukefield Print Solutions Limited are acting as agents of Charities Buying Group in the development and ongoing contract management of this framework. The contracting authority will be using an eTendering system to conduct the procurement exercise. To access the procurement documentation suppliers must register their company details on the Sourcing Cloud system at:

https://suppliers.multiquote.com

the tender is available from the opportunities menu on the login page of the site.

The contracting authority shall not be under any obligation to accept the lowest tender or indeed any tender. Charities Buying Group expressly reserves the rights:

(a) to terminate the procurement process and not to award any contract as a result of the procurement process at any time;

(b) to make whatever changes it may see fit to the content and structure of the procurement as detailed within the tender documentation;

(c) to award a contract covering only part of the group's requirements if explicitly detailed within the tender documentation;

(d) to disqualify any organisation from the process that canvasses any employee of the Contracting Authority during the procurement process or standstill period if applicable;

(e) seek clarifications to tender responses on the basis that any clarification sought will not confer any undue competitive advantage in the favour of any supplier from whom such clarifications are being sought;

(f) where the contracting authority can evidence that there is a conflict of interest, either personal or in consideration of any organisation bidding for the contract, the contracting authority shall have the explicit right to immediately exclude that person or organisation from the tender process entirely;

(g) where the contracting authority has engaged in any pre-market soft testing prior to the commencement of the procurement process, the contracting authority reserves the right to name any organisation that has been involved in these discussions and release any and all specifications/ discussion documents to the market where appropriate to the subject matter of this procurement;

(h) the contracting authority will not be liable for any costs incurred by tenderers;

(i) the value of the framework provided in section II.1.5) is only an estimate and the contracting authority will not guarantee any business through this framework agreement;

and

(j) the contracting authority wishes to establish a framework agreement open for use by all Public Sector Bodies as stated in II.1.4).

Tenderers should note, in reference to section V.1.3), envisaged maximum number of participants to the framework:

Where, following the evaluation of bids, more than one tenderer is tied with the same final evaluation score and are ranked in the last supplier award position, each of these tenderers shall be deemed to occupy the last framework agreement contract award position in question for the purpose of calculating the maximum number of suppliers under the framework.

The contracting authority will award a framework agreement to additional tenderers on the framework beyond the stated maximum, where their final evaluation score (s) is within 0.5% of the last placed position. For the avoidance of doubt, the last placed position in respect of this framework is tenth place. Therefore, tenderers within 0.5%, along with the tenderer in last placed position, shall be deemed to occupy the last framework agreement contract award position for the framework.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Charities Buying Group

International House, 24 Holborn Viaduct

London

EC1A 2BN

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Charities Buying Group

International House, 24 Holborn Viaduct

London

EC1A 2BN

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Precise information on deadline(s) for review procedures Charities Buying Group will incorporate a minimum 10-day standstill period at the point information on the award of contract is communicated to tenderers. Bidders who are unsuccessful shall be informed by the Contracting Authority as soon as possible after the decision is made as to the reasons why the bidder was unsuccessful. If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, the Public Procurement Regulations provide for the aggrieved parties who have been harmed or who are at risk of harm by the breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Any action must be generally brought within 3 months. If a declaration of ineffectiveness is sought, any such action must be brought within 30 days where the Contracting Authority has communicated the award of the contract and a summary of reasons to tenderers, or otherwise within 6 months of the contract being entered into.

Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order the Contracting Authority to amend any document and may award damages. If the Contract has been entered into the Court may, depending on the circumstances, award damages, make a declaration of ineffectiveness, order the

Contracting Authority to pay a fine, and/or order that the duration of the contract the shortened. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Charities Buying Group

International House, 24 Holborn Viaduct

London

EC1A 2BN

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
30232100 Argraffyddion a phlotwyr Cyfarpar perifferol
30232130 Argraffyddion graffeg lliw Cyfarpar perifferol
30232110 Argraffyddion laser Cyfarpar perifferol
38651000 Camerâu Cyfarpar ffotograffig
38651600 Camerâu digidol Camerâu
30197645 Cerdyn ar gyfer argraffu Offer swyddfa bach
30192113 Cetris inc Cyflenwadau swyddfa
22800000 Cofrestri, llyfrau cyfrifon, cloriau rhydd, ffurflenni a deunydd ysgrifennu argraffedig arall o bapur neu fwrdd papur Deunydd print a chynhyrchion cysylltiedig
30125000 Cydrannau ac ategolion ar gyfer cyfarpar llungopïo Cyfarpar llungopi ar argraffu offset
30200000 Cyfarpar a chyflenwadau cyfrifiadurol Peiriannau, cyfarpar a chyflenwadau swyddfa a busnes, heblaw dodrefn a phecynnau meddalwedd
30121300 Cyfarpar atgynhyrchu Cyfarpar llungopïo a thermogopïo
30236000 Cyfarpar cyfrifiadurol amrywiol Cyfarpar cyfrifiadurol
30120000 Cyfarpar llungopi ar argraffu offset Peiriannau, cyfarpar a chyflenwadau swyddfa heblaw cyfrifiaduron, argraffyddion a dodrefn
30121200 Cyfarpar llungopïo Cyfarpar llungopïo a thermogopïo
30121000 Cyfarpar llungopïo a thermogopïo Cyfarpar llungopi ar argraffu offset
30232000 Cyfarpar perifferol Cyfarpar cyfrifiadurol
30130000 Cyfarpar swyddfa bost Peiriannau, cyfarpar a chyflenwadau swyddfa heblaw cyfrifiaduron, argraffyddion a dodrefn
30191000 Cyfarpar swyddfa heblaw dodrefn Cyfarpar a chyflenwadau swyddfa amrywiol
32320000 Cyfarpar teledu a chlyweledol Derbynyddion teledu a radio, a chyfarpar recordio neu atgynhyrchu sain neu fideo
30131000 Cyfarpar ystafell bost Cyfarpar swyddfa bost
30192400 Cyflenwadau reprograffig Cyflenwadau swyddfa
30192110 Cynhyrchion inc Cyflenwadau swyddfa
50313000 Cynnal a chadw ac atgyweirio peiriannau reprograffig Cynnal a chadw ac atgyweirio peiriannau swyddfa
50310000 Cynnal a chadw ac atgyweirio peiriannau swyddfa Gwasanaethau atgyweirio, cynnal a chadw a gwasanaethau cysylltiedig mewn perthynas â chyfrifiaduron personol, cyfarpar swyddfa a chyfarpar telathrebu a chlyweledol
30231310 Dangosyddion panel fflat Sgriniau a chonsolau cyfrifiadur
22900000 Deunydd amrywiol wedi’i argraffu Deunydd print a chynhyrchion cysylltiedig
22000000 Deunydd print a chynhyrchion cysylltiedig Argraffu a Chyhoeddi
79995100 Gwasanaethau archifo Gwasanaethau rheoli llyfrgelloedd
79810000 Gwasanaethau argraffu Gwasanaethau argraffu a gwasanaethau cysylltiedig
79823000 Gwasanaethau argraffu a danfon Gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag argraffu
79824000 Gwasanaethau argraffu a dosbarthu Gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag argraffu
79800000 Gwasanaethau argraffu a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch
79811000 Gwasanaethau argraffu digidol Gwasanaethau argraffu
50340000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar clyweledol ac optegol Gwasanaethau atgyweirio, cynnal a chadw a gwasanaethau cysylltiedig mewn perthynas â chyfrifiaduron personol, cyfarpar swyddfa a chyfarpar telathrebu a chlyweledol
50313100 Gwasanaethau atgyweirio llungopiwyr Cynnal a chadw ac atgyweirio peiriannau reprograffig
50313200 Gwasanaethau cynnal a chadw llungopiwyr Cynnal a chadw ac atgyweirio peiriannau reprograffig
72212310 Gwasanaethau datblygu meddalwedd creu dogfennau Gwasanaethau rhaglennu meddalwedd rhaglenni
72212780 Gwasanaethau datblygu meddalwedd rheoli systemau, storio a chynnwys Gwasanaethau rhaglennu meddalwedd rhaglenni
79821000 Gwasanaethau gorffen argraffu Gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag argraffu
51000000 Gwasanaethau gosod (heblaw meddalwedd) Gwasanaethau eraill
79521000 Gwasanaethau llungopïo Gwasanaethau reprograffig
64110000 Gwasanaethau post Gwasanaethau post a negesydd
64100000 Gwasanaethau post a negesydd Gwasanaethau post a thelathrebu
79571000 Gwasanaethau postio Gwasanaethau postio a llunio rhestrau postio
79570000 Gwasanaethau postio a llunio rhestrau postio Gwasanaethau cymorth swyddfa
79520000 Gwasanaethau reprograffig Gwasanaethau cymorth swyddfa
72512000 Gwasanaethau rheoli dogfennau Gwasanaethau rheoli cyfrifiadurol
79999100 Gwasanaethau sganio Gwasanaethau sganio ac anfonebu
63120000 Gwasanaethau storfeydd a warysau Gwasanaethau trin a storio cargo
63121000 Gwasanaethau storio ac adalw Gwasanaethau storfeydd a warysau
79820000 Gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag argraffu Gwasanaethau argraffu a gwasanaethau cysylltiedig
79410000 Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli a gwasanaethau cysylltiedig
30121100 Llungopiwyr Cyfarpar llungopïo a thermogopïo
22100000 Llyfrau, pamffledi a thaflenni print Deunydd print a chynhyrchion cysylltiedig
30197630 Papur argraffu Offer swyddfa bach
30197642 Papur llungopïo a phapur serograffig Offer swyddfa bach
22200000 Papurau newydd, newyddiaduron, cyfnodolion a chylchgronau Deunydd print a chynhyrchion cysylltiedig
48300000 Pecyn meddalwedd creu dogfennau, lluniadu, delweddu, amserlennu a chynhyrchiant Systemau pecynnau meddalwedd a gwybodaeth
48311000 Pecyn meddalwedd rheoli dogfennau Pecyn meddalwedd creu dogfennau
48782000 Pecyn meddalwedd rheoli storfeydd Pecyn meddalwedd rheoli systemau, storio a chynnwys
48517000 Pecyn meddalwedd TG Pecyn meddalwedd cyfathrebu
30123000 Peiriannau swyddfa a busnes Cyfarpar llungopi ar argraffu offset
30000000 Peiriannau, cyfarpar a chyflenwadau swyddfa a busnes, heblaw dodrefn a phecynnau meddalwedd Gwasanaethau Cyfrifiadurol a Chysylltiedig
30232140 Plotwyr Cyfarpar perifferol
38520000 Sganwyr Cyfarpar gwirio a phrofi
30231300 Sgriniau arddangos Sgriniau a chonsolau cyfrifiadur
48000000 Systemau pecynnau meddalwedd a gwybodaeth Gwasanaethau Cyfrifiadurol a Chysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Steve@charitiesbuyinggroup.com
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.