Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

VEAT

ICE Publishing Journals SMP 2024

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-041b10
Cyhoeddwyd gan:
Jisc Services Ltd
ID Awudurdod:
AA71849
Dyddiad cyhoeddi:
19 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
VEAT
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Jisc seeks to offer its members the opportunity to subscribe to Thomas Telford Ltd's online journals published by the Institution of Civil Engineers in the fields of civil engineering, construction and materials science. Thomas Telford Ltd is the rightsholder to these journals and the sole supplier of this resource. The service is being contracted on behalf of our members, not for Jisc's own use. The agreement if for 1 year from 1st January 2024.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Jisc Services Ltd

02881024

4 Portwall Lane

Bristol

BS1 6NB

UK

Person cyswllt: Jack Player

Ffôn: +44 3003002212

E-bost: procurement@jisc.ac.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.jisc.ac.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ICE Publishing Journals SMP 2024

Cyfeirnod: Proc2361

II.1.2) Prif god CPV

80000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Jisc seeks to offer its members the opportunity to subscribe to Thomas Telford Ltd's online journals published by the Institution of Civil Engineers in the fields of civil engineering, construction and materials science. Thomas Telford Ltd is the rightsholder to these journals and the sole supplier of this resource. The service is being contracted on behalf of our members, not for Jisc's own use. The agreement if for 1 year from 1st January 2024.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 264 519.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Jisc seeks to offer its members the opportunity to subscribe to Thomas Telford Ltd's online journals published by the Institution of Civil Engineers in the fields of civil engineering, construction and materials science. Thomas Telford Ltd is the rightsholder to these journals and the sole supplier of this resource. The service is being contracted on behalf of our members, not for Jisc's own use. The agreement if for 1 year from 1st January 2024.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This contract is for use by Jisc members, not Jisc.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddiad ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diogelu hawliau unigryw, gan gynnwys hawliau eiddo deallusol

Esboniad:

The supplier is the rightsholder to the IP of the content and the sole supplier of this unique resource. Therefore, Jisc is clear that the arrangement falls within the protection of exclusive rights, including intellectual property rights, contained within Regulation 32 (2) (b) (iii) of the Public Contracts Regulations 2015, permitting Jisc to enter into the direct award.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Teitl: ICE Publishing Journals SMP 2024

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

16/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Thomas Telford Ltd

2ND FLOOR, STAG HOUSE40 MARSH WALL, LONDON

London

E14 9TP

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 264 519.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Jisc

4 Portwall Lane

Bristol

BS1 6NB

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Jisc Services Ltd will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to suppliers. This notification provides information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for suppliers to challenge the award decision before the contract is entered into. The Public Contracts Regulations 2015 article 91 provides for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@jisc.ac.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.