Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NRW Chemical Spraying, (Supply and Apply) and Cleaning and Respacing Framework
OCID: ocds-kuma6s-136422
ID yr Awdurdod: AA0110
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau: 04/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: This Chemical Spraying (Supply and Apply) and Cleaning and Respacing Framework relates to the supply and application of Chemical Weeding, Post Plant / Top Up Spraying and Cleaning & Respacing services. This work covers several operations across the Welsh Government Woodland Estate (WGWE) estate as required by NRW. This framework is divided into 3 lots covering all of Wales.
This framework will ultimately require all successful contractors to not only conduct the works detailed above but to also supply all required chemicals and additives as requested by, and agreed with, NRW.
CPV: 77231000, 77231000, 77231000, 77231000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Person cyswllt: Emma Studley

Ffôn: +44 3000653849

E-bost: emma.studley@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NRW Chemical Spraying, (Supply and Apply) and Cleaning and Respacing Framework

Cyfeirnod: itt 106792

II.1.2) Prif god CPV

77231000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This Chemical Spraying (Supply and Apply) and Cleaning and Respacing Framework relates to the supply and application of Chemical Weeding, Post Plant / Top Up Spraying and Cleaning & Respacing services. This work covers several operations across the Welsh Government Woodland Estate (WGWE) estate as required by NRW. This framework is divided into 3 lots covering all of Wales.

This framework will ultimately require all successful contractors to not only conduct the works detailed above but to also supply all required chemicals and additives as requested by, and agreed with, NRW.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

North: North East and North West Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77231000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1. North: North East and North West Wales

This Chemical Spraying (Supply and Apply) and Cleaning and Respacing Framework relates to the supply and application of Chemical Weeding, Post Plant / Top Up Spraying and Cleaning & Respacing services. This work covers several operations across the Welsh Government Woodland Estate (WGWE) estate as required by NRW.

This lot covers North East and North West Wales and will ultimately require all successful contractors to not only conduct the works detailed above but to also supply all required chemicals and additives as requested by, and agreed with, NRW.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Mid: Mid North and Mid South Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77231000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2. Mid: Mid North and Mid South Wales

This Chemical Spraying (Supply and Apply) and Cleaning and Respacing Framework relates to the supply and application of Chemical Weeding, Post Plant / Top Up Spraying and Cleaning & Respacing services. This work covers several operations across the Welsh Government Woodland Estate (WGWE) estate as required by NRW.

This lot covers Mid North and Mid South Wales and will ultimately require all successful contractors to not only conduct the works detailed above but to also supply all required chemicals and additives as requested by, and agreed with, NRW.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3. South: South West, South Central and South East Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77231000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3. South: South West, South Central and South East Wales

This Chemical Spraying (Supply and Apply) and Cleaning and Respacing Framework relates to the supply and application of Chemical Weeding, Post Plant / Top Up Spraying and Cleaning & Respacing services. This work covers several operations across the Welsh Government Woodland Estate (WGWE) estate as required by NRW.

This lot covers South West, South Central and South East Wales and will ultimately require all successful contractors to not only conduct the works detailed above but to also supply all required chemicals and additives as requested by, and agreed with, NRW.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 3

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-018531

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 04/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 04/01/2024

Amser lleol: 12:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

INSTRUCTIONS COMPLETING THE ITT

i) Suppliers should register on the eTendering portal https://etenderwales.bravosolution.co.uk

ii) Once registered, suppliers must express their interest as follows

a) login to the eTendering portal

b) select ITT'

c) select 'ITTs Open To All Suppliers'

d) access the listing relating to the contract (itt_106792, NRW Chemical Spraying & Respacing Services Framework) and view details

e) click on 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left-hand side of the page

iii) Once you have expressed interest, the ITT will move to 'My ITTs', where you can download and view documents and where you can construct your reply as instructed. You must then publish your reply using the publish button.

iv) For any support in submitting your expression of interest, please contact the eTendering helpdesk on 0800 0112470 or at help@bravosolution.co.uk.

(WA Ref:136422)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

20/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: emma.studley@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77231000Forestry management servicesServices incidental to forestry

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru