Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BANGOR CREMATORIUM - SPECIALIST ENGINEERING SERVICES (PROJECT MANAGER)
OCID: ocds-kuma6s-136590
ID yr Awdurdod: AA0361
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau: 08/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Having previously carried out a condition survey of the facility, Cyngor Gwynedd has committed to redevelop the Crematorium. The Crematorium Service in Bangor has identified that there are significant issues with the functionality of the cremators. Currently there are three cremators on site as follows.
Cremator No.1: Newton with FT control system.
Cremator No.2: Newton with CS control system.
Cremator No.3: FTIII with IFZW control system.
The latter two cremators are very old, dating back to the 1990’s. The former is approximately 15 years old and is fully abated. It is the intention to replace the existing Newton cremation equipment with a new cremator, abatement and operating system.
Further details are provided in Bangor Crematorium – Upgrading Works Scoping Document.
An independent specialist services company with a good working knowledge of cremators and mercury abatement systems is required to project manage the redevelopment at Bangor Crematorium.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Elgan Davies Hughes

+44 1286679633https://etenderwales.bravosolution.co.uk/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Elgan Davies Hughes

+44 1286679633


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK


+44 1286679633


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

BANGOR CREMATORIUM - SPECIALIST ENGINEERING SERVICES (PROJECT MANAGER)

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Having previously carried out a condition survey of the facility, Cyngor Gwynedd has committed to redevelop the Crematorium. The Crematorium Service in Bangor has identified that there are significant issues with the functionality of the cremators. Currently there are three cremators on site as follows.

Cremator No.1: Newton with FT control system.

Cremator No.2: Newton with CS control system.

Cremator No.3: FTIII with IFZW control system.

The latter two cremators are very old, dating back to the 1990’s. The former is approximately 15 years old and is fully abated. It is the intention to replace the existing Newton cremation equipment with a new cremator, abatement and operating system.

Further details are provided in Bangor Crematorium – Upgrading Works Scoping Document.

An independent specialist services company with a good working knowledge of cremators and mercury abatement systems is required to project manage the redevelopment at Bangor Crematorium.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136590

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71310000 Consultative engineering and construction services
71530000 Construction consultancy services
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see Scope Document on the e-tenderwales portal.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see T&Cs and qualification section on the e-tenderwales portal.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136590)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
71310000Consultative engineering and construction servicesEngineering services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru