Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

BANGOR CREMATORIUM - SPECIALIST ENGINEERING SERVICES (PROJECT MANAGER)

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136590
Cyhoeddwyd gan:
Cyngor Gwynedd Council
ID Awudurdod:
AA0361
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
08 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Having previously carried out a condition survey of the facility, Cyngor Gwynedd has committed to redevelop the Crematorium. The Crematorium Service in Bangor has identified that there are significant issues with the functionality of the cremators. Currently there are three cremators on site as follows. Cremator No.1: Newton with FT control system. Cremator No.2: Newton with CS control system. Cremator No.3: FTIII with IFZW control system. The latter two cremators are very old, dating back to the 1990’s. The former is approximately 15 years old and is fully abated. It is the intention to replace the existing Newton cremation equipment with a new cremator, abatement and operating system. Further details are provided in Bangor Crematorium – Upgrading Works Scoping Document. An independent specialist services company with a good working knowledge of cremators and mercury abatement systems is required to project manage the redevelopment at Bangor Crematorium.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Elgan Davies Hughes

+44 1286679633https://etenderwales.bravosolution.co.uk/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Elgan Davies Hughes

+44 1286679633


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK


+44 1286679633


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

BANGOR CREMATORIUM - SPECIALIST ENGINEERING SERVICES (PROJECT MANAGER)

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Having previously carried out a condition survey of the facility, Cyngor Gwynedd has committed to redevelop the Crematorium. The Crematorium Service in Bangor has identified that there are significant issues with the functionality of the cremators. Currently there are three cremators on site as follows.

Cremator No.1: Newton with FT control system.

Cremator No.2: Newton with CS control system.

Cremator No.3: FTIII with IFZW control system.

The latter two cremators are very old, dating back to the 1990’s. The former is approximately 15 years old and is fully abated. It is the intention to replace the existing Newton cremation equipment with a new cremator, abatement and operating system.

Further details are provided in Bangor Crematorium – Upgrading Works Scoping Document.

An independent specialist services company with a good working knowledge of cremators and mercury abatement systems is required to project manage the redevelopment at Bangor Crematorium.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136590

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71310000 Consultative engineering and construction services
71530000 Construction consultancy services
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see Scope Document on the e-tenderwales portal.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see T&Cs and qualification section on the e-tenderwales portal.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136590)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71000000 Gwasanaethau pensaernïol, adeiladu, peirianneg ac archwilio Adeiladu ac Eiddo Tiriog
71530000 Gwasanaethau ymgynghori ar adeiladu Gwasanaethau goruchwylio safleoedd adeiladu
71310000 Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu Gwasanaethau peirianneg

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1012 Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.