Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Renewal of Flat Roof Coverings at Wrexham Victoria Centre

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136600
Cyhoeddwyd gan:
Wrexham County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0264
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

A Contract was awarded via a mini-competition exercise carried out under Lot 1 of the Welsh Procurement Alliance (WPA) RS4 Roofing Systems Framework. The work comprises the renewal of the flat roof coverings and all associated works including renewal of rooflights at Wrexham Victoria Centre, 13, Hill Street, Wrexham.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292807

procurement@wrexham.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Renewal of Flat Roof Coverings at Wrexham Victoria Centre

2.2

Disgrifiad o'r contract

A Contract was awarded via a mini-competition exercise carried out under Lot 1 of the Welsh Procurement Alliance (WPA) RS4 Roofing Systems Framework.

The work comprises the renewal of the flat roof coverings and all associated works including renewal of rooflights at Wrexham Victoria Centre, 13, Hill Street, Wrexham.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45260000 Roof works and other special trade construction works
45261214 Bituminous roof-covering work
45261900 Roof repair and maintenance work
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

M&J Group (Construction & Roofing) Ltd.

Hammond Road, Elms Park Industrial Estate,

Bedford

MK410UD

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Proc 23-81

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  17 - 10 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136600)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45261900 Gwaith atgyweirio a chynnal a chadw toeau Gwaith codi fframiau a gorchuddion to a gwaith cysylltiedig
45261214 Gwaith gosod gorchuddion to bitwminaidd Gwaith codi fframiau a gorchuddion to a gwaith cysylltiedig
45260000 Gwaith toi a chrefftau adeiladu arbennig eraill Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1023 Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@wrexham.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.