Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Renewal of Flat Roof Coverings at Wrexham Victoria Centre
OCID: ocds-kuma6s-136600
ID yr Awdurdod: AA0264
Cyhoeddwyd gan: Wrexham County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: A Contract was awarded via a mini-competition exercise carried out under Lot 1 of the Welsh Procurement Alliance (WPA) RS4 Roofing Systems Framework.
The work comprises the renewal of the flat roof coverings and all associated works including renewal of rooflights at Wrexham Victoria Centre, 13, Hill Street, Wrexham.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292807

procurement@wrexham.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Renewal of Flat Roof Coverings at Wrexham Victoria Centre

2.2

Disgrifiad o'r contract

A Contract was awarded via a mini-competition exercise carried out under Lot 1 of the Welsh Procurement Alliance (WPA) RS4 Roofing Systems Framework.

The work comprises the renewal of the flat roof coverings and all associated works including renewal of rooflights at Wrexham Victoria Centre, 13, Hill Street, Wrexham.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45260000 Roof works and other special trade construction works
45261214 Bituminous roof-covering work
45261900 Roof repair and maintenance work
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

M&J Group (Construction & Roofing) Ltd.

Hammond Road, Elms Park Industrial Estate,

Bedford

MK410UD

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Proc 23-81

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  17 - 10 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136600)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@wrexham.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45261214Bituminous roof-covering workErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru