Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Award of BCU-ITT-53798- Resurfacing and Waterproofing of EMS Outpatients Roof- WMH
OCID: ocds-kuma6s-132593
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Betsi Cadwaladr University Health Board require a suitably qualified contractor to undertake the resurfacing and waterproofing of the EMS Outpatients roof, situated at Wrexham Maelor.
Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.
Full details outlining the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document.
Please note that the tender closing date is 20/07/2023 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref: project_53798 and itt_103595. Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Sam Hughes

+44 1745366793

samuel.hughes2@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Award of BCU-ITT-53798- Resurfacing and Waterproofing of EMS Outpatients Roof- WMH

2.2

Disgrifiad o'r contract

Betsi Cadwaladr University Health Board require a suitably qualified contractor to undertake the resurfacing and waterproofing of the EMS Outpatients roof, situated at Wrexham Maelor.

Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

Full details outlining the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document.

Please note that the tender closing date is 20/07/2023 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref: project_53798 and itt_103595. Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44112400 Roof
45000000 Construction work
45260000 Roof works and other special trade construction works
45261222 Cement roof-coating work
45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
45261910 Roof repair
45261920 Roof maintenance work
45300000 Building installation work
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Rm Polymers

Brynawel, Loveden Road,

Abersytwyth

SY232ED

UK
http://www.rmolymers.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

BCU-ITT-53798

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  04 - 10 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136595)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: samuel.hughes2@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45300000Building installation workConstruction work
45261222Cement roof-coating workErection and related works of roof frames and coverings
45000000Construction workConstruction and Real Estate
44112400RoofMiscellaneous building structures
45261410Roof insulation workErection and related works of roof frames and coverings
45261920Roof maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45261910Roof repairErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN441805: BCU-ITT-53798- Resurfacing and Waterproofing of EMS Outpatients Roof- WMH
Dyddiad Cyhoeddi: 22/06/23
Dyddiad Cau: 20/07/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
NOV457974: Award of BCU-ITT-53798- Resurfacing and Waterproofing of EMS Outpatients Roof- WMH
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru