Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Gwelliannau i 6 Safle Bws – T2 Gogledd Gwynedd

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-135288
Cyhoeddwyd gan:
Cyngor Gwynedd Council
ID Awudurdod:
AA0361
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Y cynllun arfaethedig yw gwneud gwaith gwelliannau ar y Safle Bws a'r Llochesi ar goridor T2 Traws Cymru drwy sir Gwynedd. Ar gyfer y tendr hwn mae Chwech Safle o fewn Sir Gwynedd: 1. Bryn Ogwen, Bangor 2. Nant y Mount, Penrhosgarnedd (NB) 3. Nant y Mount, Penrhosgarnedd (SB) 4. Asda, Caernarfon 5. Dinas (SB) 6. Ffingar, Dinas (SB)

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Alfie Waiting

+44 1286679787


https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Businesses/Tenders-and-procurement/Tenders-and-procurement.aspx

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwelliannau i 6 Safle Bws – T2 Gogledd Gwynedd

2.2

Disgrifiad o'r contract

Y cynllun arfaethedig yw gwneud gwaith gwelliannau ar y Safle Bws a'r Llochesi ar goridor T2 Traws Cymru drwy sir Gwynedd.

Ar gyfer y tendr hwn mae Chwech Safle o fewn Sir Gwynedd:

1. Bryn Ogwen, Bangor

2. Nant y Mount, Penrhosgarnedd (NB)

3. Nant y Mount, Penrhosgarnedd (SB)

4. Asda, Caernarfon

5. Dinas (SB)

6. Ffingar, Dinas (SB)

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1012 Gwynedd

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Tom James Construction Services Ltd

Unit 2 Industrial Estate, Pant Yr Onnen, Rhiwbryfdir,

Blaenau Ffestiniog

LL413LN

UK
https://www.tjconstructionltd.cymru/

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ITT: itt_106049 - Improvements of 6 No. Bus Stops – T2 Route North Gwy

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  17 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136607)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45000000 Gwaith adeiladu Adeiladu ac Eiddo Tiriog

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1012 Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
12 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
03 Tachwedd 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Cyngor Gwynedd Council

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.