Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwelliannau i 6 Safle Bws – T2 Gogledd Gwynedd
OCID: ocds-kuma6s-135288
ID yr Awdurdod: AA0361
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Y cynllun arfaethedig yw gwneud gwaith gwelliannau ar y Safle Bws a'r Llochesi ar goridor T2 Traws Cymru drwy sir Gwynedd.
Ar gyfer y tendr hwn mae Chwech Safle o fewn Sir Gwynedd:
1. Bryn Ogwen, Bangor
2. Nant y Mount, Penrhosgarnedd (NB)
3. Nant y Mount, Penrhosgarnedd (SB)
4. Asda, Caernarfon
5. Dinas (SB)
6. Ffingar, Dinas (SB)

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Alfie Waiting

+44 1286679787


https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Businesses/Tenders-and-procurement/Tenders-and-procurement.aspx

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwelliannau i 6 Safle Bws – T2 Gogledd Gwynedd

2.2

Disgrifiad o'r contract

Y cynllun arfaethedig yw gwneud gwaith gwelliannau ar y Safle Bws a'r Llochesi ar goridor T2 Traws Cymru drwy sir Gwynedd.

Ar gyfer y tendr hwn mae Chwech Safle o fewn Sir Gwynedd:

1. Bryn Ogwen, Bangor

2. Nant y Mount, Penrhosgarnedd (NB)

3. Nant y Mount, Penrhosgarnedd (SB)

4. Asda, Caernarfon

5. Dinas (SB)

6. Ffingar, Dinas (SB)

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1012 Gwynedd

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Tom James Construction Services Ltd

Unit 2 Industrial Estate, Pant Yr Onnen, Rhiwbryfdir,

Blaenau Ffestiniog

LL413LN

UK
https://www.tjconstructionltd.cymru/

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ITT: itt_106049 - Improvements of 6 No. Bus Stops – T2 Route North Gwy

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  17 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136607)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT453449: Gwelliannau i 6 Safle Bws – T2 Gogledd Gwynedd
Dyddiad Cyhoeddi: 12/10/23
Dyddiad Cau: 03/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cyngor Gwynedd Council
NOV457977: Gwelliannau i 6 Safle Bws – T2 Gogledd Gwynedd
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cyngor Gwynedd Council
NOV457977: Gwelliannau i 6 Safle Bws – T2 Gogledd Gwynedd
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cyngor Gwynedd Council

Copyright © GwerthwchiGymru