Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Provision of Building Cleaning Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-041b13
Cyhoeddwyd gan:
East of England Ambulance Service NHS Trust
ID Awudurdod:
AA79000
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
20 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The East of England Service NHS Trust (“the Authority”) covers the six counties which make up the East of England – Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk and provides a range of services, but is best known for the 999-emergency service. Our dedicated and skilled staff work 365 days a year, 24 hours a day to make sure patients receive the best possible care.

The Authority employs more than 5,000 staff and more than 1,200 volunteers to deal with 1,400,000 emergency calls every year.

The Authority is seeking a Supplier to provide Building Cleaning Services at approximately 115 buildings covering Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk.

Each location has varying requirements due to the design of the building and specified functional risk categories.

The provision of Building Cleaning Services shall include:

• Scheduled Cleaning Services

• Reactive Cleaning Services

• Window Cleaning Services (Interior and ad-hoc Exterior)

• Supply of Equipment and Cleaning Products (Chemicals)

• High Level and ad-hoc Deep Cleaning Services (on an ad-hoc basis)

Each location has varying requirements due to the design of the building and specified functional risk categories.

Due to the geographical spread of the regions, the ITT is split into 2 Lots:

Lot 1 (North) will cover Norfolk, Suffolk and Cambridgeshire

Lot 2 (South) will cover Bedfordshire, Hertfordshire and Essex

The duration of the contract will be three (3) years with the Authority having the option to extend for up to two (2) further periods of up to twelve (12) months each.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

East of England Ambulance Service NHS Trust

Lakeview House, Priory Business Park, Fraser Road

Bedford

MK44 3WH

UK

Ffôn: +44 1234243125

E-bost: tenders@eastamb.nhs.uk

NUTS: UKH

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.eastamb.nhs.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://eoecph.bravosolution.co.uk/eastamb/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://eoecph.bravosolution.co.uk/eastamb/


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Building Cleaning Services

Cyfeirnod: 23-T16A

II.1.2) Prif god CPV

90911200

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The East of England Service NHS Trust (“the Authority”) covers the six counties which make up the East of England – Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk and provides a range of services, but is best known for the 999-emergency service. Our dedicated and skilled staff work 365 days a year, 24 hours a day to make sure patients receive the best possible care.

The Authority employs more than 5,000 staff and more than 1,200 volunteers to deal with 1,400,000 emergency calls every year.

The Authority is seeking a Supplier to provide Building Cleaning Services at approximately 115 buildings covering Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk.

Each location has varying requirements due to the design of the building and specified functional risk categories.

The provision of Building Cleaning Services shall include:

• Scheduled Cleaning Services

• Reactive Cleaning Services

• Window Cleaning Services (Interior and ad-hoc Exterior)

• Supply of Equipment and Cleaning Products (Chemicals)

• High Level and ad-hoc Deep Cleaning Services (on an ad-hoc basis)

Each location has varying requirements due to the design of the building and specified functional risk categories.

Due to the geographical spread of the regions, the ITT is split into 2 Lots:

Lot 1 (North) will cover Norfolk, Suffolk and Cambridgeshire

Lot 2 (South) will cover Bedfordshire, Hertfordshire and Essex

The duration of the contract will be three (3) years with the Authority having the option to extend for up to two (2) further periods of up to twelve (12) months each.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 600 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

Lot 1 & Lot 2. A Bidder can bid for one or both Lots and award (to one

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 (North) - Norfolk, Suffolk and Cambridgshire

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90911200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH


Prif safle neu fan cyflawni:

Norfolk, Suffolk & Cambridgeshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The East of England Service NHS Trust (“the Authority”) covers the six counties which make up the East of England – Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk and provides a range of services, but is best known for the 999-emergency service. Our dedicated and skilled staff work 365 days a year, 24 hours a day to make sure patients receive the best possible care.

The Authority employs more than 5,000 staff and more than 1,200 volunteers to deal with 1,400,000 emergency calls every year.

The Authority is seeking a Supplier to provide Building Cleaning Services at approximately 115 buildings covering Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk.

Each location has varying requirements due to the design of the building and specified functional risk categories.

The provision of Building Cleaning Services shall include:

• Scheduled Cleaning Services

• Reactive Cleaning Services

• Window Cleaning Services (Interior and ad-hoc Exterior)

• Supply of Equipment and Cleaning Products (Chemicals)

• High Level and ad-hoc Deep Cleaning Services (on an ad-hoc basis)

Each location has varying requirements due to the design of the building and specified functional risk categories.

Due to the geographical spread of the regions, the ITT is split into 2 Lots:

Lot 1 (North) will cover Norfolk, Suffolk and Cambridgeshire

Lot 2 (South) will cover Bedfordshire, Hertfordshire and Essex

The duration of the contract will be three (3) years with the Authority having the option to extend for up to two (2) further periods of up to twelve (12) months each.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 640 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract duration is three (3) years with the option to extend for two (2) further periods of up to twelve (12) months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 (South) - Bedfordshire, Hertfordshire and Essex

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90911200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH


Prif safle neu fan cyflawni:

Bedfordshire, Hertfordshire & Essex

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The East of England Service NHS Trust (“the Authority”) covers the six counties which make up the East of England – Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk and provides a range of services, but is best known for the 999-emergency service. Our dedicated and skilled staff work 365 days a year, 24 hours a day to make sure patients receive the best possible care.

The Authority employs more than 5,000 staff and more than 1,200 volunteers to deal with 1,400,000 emergency calls every year.

The Authority is seeking a Supplier to provide Building Cleaning Services at approximately 115 buildings covering Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk.

Each location has varying requirements due to the design of the building and specified functional risk categories.

The provision of Building Cleaning Services shall include:

• Scheduled Cleaning Services

• Reactive Cleaning Services

• Window Cleaning Services (Interior and ad-hoc Exterior)

• Supply of Equipment and Cleaning Products (Chemicals)

• High Level and ad-hoc Deep Cleaning Services (on an ad-hoc basis)

Each location has varying requirements due to the design of the building and specified functional risk categories.

Due to the geographical spread of the regions, the ITT is split into 2 Lots:

Lot 1 (North) will cover Norfolk, Suffolk and Cambridgeshire

Lot 2 (South) will cover Bedfordshire, Hertfordshire and Essex

The duration of the contract will be three (3) years with the Authority having the option to extend for up to two (2) further periods of up to twelve (12) months each.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 960 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract duration is three (3) years with the option to extend for two (2) further periods of up to twleve (12) months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

See tender documents

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 20/12/2023

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 20/12/2023

Amser lleol: 17:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

East of England Ambulance Service NHS Trust

Lakeview House, Priory Business Park, Fraser Road

Bedford

MK44 3WH

UK

Ffôn: +44 1234243125

E-bost: tenders@eastamb.nhs.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://eastamb.nhs.uk/

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
90911200 Gwasanaethau glanhau adeiladau Gwasanaethau glanhau llety, adeiladau a ffenestri

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
tenders@eastamb.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.