Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: B647/24 - MFD's
OCID: ocds-kuma6s-136608
ID yr Awdurdod: AA0417
Cyhoeddwyd gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Bridgend County Borough Council are awarding a contract to Canon via a direct award from the CCS Framework RM6174 - via Lot 2 of the framework agreement.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bridgend County Borough Council

Bridgend County Borough Council, Procurement Unit, Civic Offices, Angel Street,

Bridgend

CF31 4WB

UK

Laura Ashton

+44 1656643643

tenders@bridgend.gov.uk

http://www.bridgend.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

B647/24 - MFD's

2.2

Disgrifiad o'r contract

Bridgend County Borough Council are awarding a contract to Canon via a direct award from the CCS Framework RM6174 - via Lot 2 of the framework agreement.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

30121200 Photocopying equipment
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

188759.40 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Canon Uk Ltd

5 The Square, , Stockley Park,

Uxbridge

UB111ET

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

B647/24

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  19 - 10 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136608)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@bridgend.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
30121200Photocopying equipmentPhotocopying and thermocopying equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru