Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad Tybiannol

Waste Income Stream DPS - Lot 5 LDPE Film Baled

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136199
Cyhoeddwyd gan:
Cardiff Council
ID Awudurdod:
AA0422
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad Tybiannol
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

DPS for the provision of generating income for sale of HWRC and MRF Materials. Cardiff Council are seeking a supplier for the provision of generating income from the sale of materials from the Reclamation Facility (MRF) and Household Waste Recycling Centre (HWRC) on a Dynamic Purchasing System for Lot 5 - HDPE Film (Baled).

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cardiff Council

County Hall, Atlantic Wharf,

Cardiff

CF10 4UW

UK

alex tombs

+44 7815463657

HighwaysWasteandParks@cardiff.gov.uk

https://www.cardiff.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach

Fel yn 1.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Waste Income Stream DPS - Lot 5 LDPE Film Baled

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

DPS for the provision of generating income for sale of HWRC and MRF Materials.

Cardiff Council are seeking a supplier for the provision of generating income from the sale of materials from the Reclamation Facility (MRF) and Household Waste Recycling Centre (HWRC) on a Dynamic Purchasing System for Lot 5 - HDPE Film (Baled).

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136199.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

90500000 Refuse and waste related services
90514000 Refuse recycling services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ESP1007827 or ERFX1007471

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  04 - 12 - 2023

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please refer to the tender documents found on the Proactis Portal

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

In order to be accepted onto the DPS Waste Income Framework you will need to complete the following:

1) Pre-Qualifying Questionnaire, and meet the required threshold score.

2) Submit the method statements and meet the required threshold scores.

3) You will need to submit all required certifications requested to meet the required standards.

(WA Ref:136199)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
90514000 Gwasanaethau ailgylchu sbwriel Gwaredu a thrin sbwriel
90500000 Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â sbwriel a gwastraff Gwasanaethau carthffosiaeth, sbwriel, glanhau ac amgylcheddol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
HighwaysWasteandParks@cardiff.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.