Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Waste Income Stream DPS - Lot 5 LDPE Film Baled
OCID: ocds-kuma6s-136199
ID yr Awdurdod: AA0422
Cyhoeddwyd gan: Cardiff Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: DPS for the provision of generating income for sale of HWRC and MRF Materials.
Cardiff Council are seeking a supplier for the provision of generating income from the sale of materials from the Reclamation Facility (MRF) and Household Waste Recycling Centre (HWRC) on a Dynamic Purchasing System for Lot 5 - HDPE Film (Baled).

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cardiff Council

County Hall, Atlantic Wharf,

Cardiff

CF10 4UW

UK

alex tombs

+44 7815463657

HighwaysWasteandParks@cardiff.gov.uk

https://www.cardiff.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach

Fel yn 1.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Waste Income Stream DPS - Lot 5 LDPE Film Baled

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

DPS for the provision of generating income for sale of HWRC and MRF Materials.

Cardiff Council are seeking a supplier for the provision of generating income from the sale of materials from the Reclamation Facility (MRF) and Household Waste Recycling Centre (HWRC) on a Dynamic Purchasing System for Lot 5 - HDPE Film (Baled).

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136199.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

90500000 Refuse and waste related services
90514000 Refuse recycling services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ESP1007827 or ERFX1007471

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  04 - 12 - 2023

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please refer to the tender documents found on the Proactis Portal

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

In order to be accepted onto the DPS Waste Income Framework you will need to complete the following:

1) Pre-Qualifying Questionnaire, and meet the required threshold score.

2) Submit the method statements and meet the required threshold scores.

3) You will need to submit all required certifications requested to meet the required standards.

(WA Ref:136199)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: HighwaysWasteandParks@cardiff.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90500000Refuse and waste related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
90514000Refuse recycling servicesRefuse disposal and treatment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru