Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Trydan Gwyrdd Cymru End User IT

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136619
Cyhoeddwyd gan:
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
ID Awudurdod:
AA0007
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The Welsh Government are in the process of establishing a publicly owned renewable energy developer called Trydan Gwyrdd Cymru. It will develop projects on public land, principally wind farms on the Welsh Government Woodland Estate and return the income to the public purse. This contract is to provide Trydan Gwyrdd Cymru with: • End User Devices, including peripherals; • Microsoft Licenses; and • A service wrap.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Gwasanaethau Caffael Corfforaethol / Corporate Procurement Services, Parc Cathays / Cathays Park,

Caerdydd / Cardiff

CF10 3NQ

UK

Commercial and Procurement ICT

+44 3000257095


http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Trydan Gwyrdd Cymru End User IT

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Welsh Government are in the process of establishing a publicly owned renewable energy developer called Trydan Gwyrdd Cymru. It will develop projects on public land, principally wind farms on the Welsh Government Woodland Estate and return the income to the public purse.

This contract is to provide Trydan Gwyrdd Cymru with:

• End User Devices, including peripherals;

• Microsoft Licenses; and

• A service wrap.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

30200000 Computer equipment and supplies
30230000 Computer-related equipment
30232000 Peripheral equipment
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

150000 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Centerprise International Ltd

Hampshire International Business Park, Lime Tree Way Chineham,

Basingstoke

RG248GQ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C085/2023/2024

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  03 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

Please note this Call-Off Contract has been procured and awarded in compliance with the procedures set out within the IT Products and Services (ii) Framework Agreement. Under the Public Contracts Regulations 2015 (“PCR 2015”), a contracting authority is not required to issue an award notice for Call-Off Contracts awarded using frameworks, but the Welsh Government has undertaken to voluntarily comply with WPPN 02/22 in relation to the above referenced mini competition under this framework.

(WA Ref:136619)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
30200000 Cyfarpar a chyflenwadau cyfrifiadurol Peiriannau, cyfarpar a chyflenwadau swyddfa a busnes, heblaw dodrefn a phecynnau meddalwedd
30230000 Cyfarpar cyfrifiadurol Cyfarpar a chyflenwadau cyfrifiadurol
30232000 Cyfarpar perifferol Cyfarpar cyfrifiadurol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.