Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Trydan Gwyrdd Cymru End User IT
OCID: ocds-kuma6s-136619
ID yr Awdurdod: AA0007
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Welsh Government are in the process of establishing a publicly owned renewable energy developer called Trydan Gwyrdd Cymru. It will develop projects on public land, principally wind farms on the Welsh Government Woodland Estate and return the income to the public purse.
This contract is to provide Trydan Gwyrdd Cymru with:
• End User Devices, including peripherals;
• Microsoft Licenses; and
• A service wrap.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Gwasanaethau Caffael Corfforaethol / Corporate Procurement Services, Parc Cathays / Cathays Park,

Caerdydd / Cardiff

CF10 3NQ

UK

Commercial and Procurement ICT

+44 3000257095


http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Trydan Gwyrdd Cymru End User IT

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Welsh Government are in the process of establishing a publicly owned renewable energy developer called Trydan Gwyrdd Cymru. It will develop projects on public land, principally wind farms on the Welsh Government Woodland Estate and return the income to the public purse.

This contract is to provide Trydan Gwyrdd Cymru with:

• End User Devices, including peripherals;

• Microsoft Licenses; and

• A service wrap.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

30200000 Computer equipment and supplies
30230000 Computer-related equipment
30232000 Peripheral equipment
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

150000 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Centerprise International Ltd

Hampshire International Business Park, Lime Tree Way Chineham,

Basingstoke

RG248GQ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C085/2023/2024

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  03 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

Please note this Call-Off Contract has been procured and awarded in compliance with the procedures set out within the IT Products and Services (ii) Framework Agreement. Under the Public Contracts Regulations 2015 (“PCR 2015”), a contracting authority is not required to issue an award notice for Call-Off Contracts awarded using frameworks, but the Welsh Government has undertaken to voluntarily comply with WPPN 02/22 in relation to the above referenced mini competition under this framework.

(WA Ref:136619)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
30200000Computer equipment and suppliesOffice and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30230000Computer-related equipmentComputer equipment and supplies
30232000Peripheral equipmentComputer-related equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru