Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Peatland Restoration Excavator Work 20/11/23
OCID: ocds-kuma6s-136620
ID yr Awdurdod: AA80565
Cyhoeddwyd gan: The National Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau: 04/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Peatland Restoration work near Betws y Coed.
Min. 2 low impact (<5psi) excavators, quad required for refuelling.
Steep site with wet access.
Approximately:
-12.2km hag reprofiling
-2.9km hag reprofiling with baffles
Works must be complete by 14th of March

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


National Trust

National Trust Dinas Offices, Betws y Coed,

Betws y Coed

LL24 0HF

UK

Iago Thomas

+44 7970646071

iago.thomas@nationaltrust.org.uk


http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


National Trust

National Trust Dinas Offices, Betws y Coed,

Betws y Coed

LL24 0HF

UK

Iago Thomas

+44 7970646071

iago.thomas@nationaltrust.org.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


National Trust

Uwch Conwy Project, National Trust Dinas Offices, Betws y Coed,

Betws y Coed

LL24 0HF

UK

Iago Thomas

+44 7970646071

iago.thomas@nationaltrust.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Peatland Restoration Excavator Work 20/11/23

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Peatland Restoration work near Betws y Coed.

Min. 2 low impact (<5psi) excavators, quad required for refuelling.

Steep site with wet access.

Approximately:

-12.2km hag reprofiling

-2.9km hag reprofiling with baffles

Works must be complete by 14th of March

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136620.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

-12.2km hag reprofiling

-2.9km hag reprofiling with baffles

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Experience of working with excavators on peatland restoration work by all workers.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   06 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136620)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Y Gylchedd Peatland Restoration 2023 RFQ & Spec

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: iago.thomas@nationaltrust.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: iago.thomas@nationaltrust.org.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: iago.thomas@nationaltrust.org.uk

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
20/11/23Y Gylchedd Peatland Restoration 2023 RFQ & SpecRFQ and specification of peatland restoration works on y Gylchedd5.15 MB5

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru