Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Peatland Restoration Excavator Work 20/11/23

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136620
Cyhoeddwyd gan:
The National Trust
ID Awudurdod:
AA80565
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
04 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Peatland Restoration work near Betws y Coed. Min. 2 low impact (<5psi) excavators, quad required for refuelling. Steep site with wet access. Approximately: -12.2km hag reprofiling -2.9km hag reprofiling with baffles Works must be complete by 14th of March

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


National Trust

National Trust Dinas Offices, Betws y Coed,

Betws y Coed

LL24 0HF

UK

Iago Thomas

+44 7970646071

iago.thomas@nationaltrust.org.uk


http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


National Trust

National Trust Dinas Offices, Betws y Coed,

Betws y Coed

LL24 0HF

UK

Iago Thomas

+44 7970646071

iago.thomas@nationaltrust.org.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


National Trust

Uwch Conwy Project, National Trust Dinas Offices, Betws y Coed,

Betws y Coed

LL24 0HF

UK

Iago Thomas

+44 7970646071

iago.thomas@nationaltrust.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Peatland Restoration Excavator Work 20/11/23

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Peatland Restoration work near Betws y Coed.

Min. 2 low impact (<5psi) excavators, quad required for refuelling.

Steep site with wet access.

Approximately:

-12.2km hag reprofiling

-2.9km hag reprofiling with baffles

Works must be complete by 14th of March

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136620.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

-12.2km hag reprofiling

-2.9km hag reprofiling with baffles

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Experience of working with excavators on peatland restoration work by all workers.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   06 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136620)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Y Gylchedd Peatland Restoration 2023 RFQ & Spec

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
77000000 Gwasanaethau amaethyddol, coedwigaeth, garddwriaeth, dyframaeth a gwenynyddiaeth Amaethyddiaeth a Bwyd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1013 Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
iago.thomas@nationaltrust.org.uk
Cyswllt gweinyddol:
iago.thomas@nationaltrust.org.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
iago.thomas@nationaltrust.org.uk

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx5.15 MB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.