Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Replacement, Installation and Maintenance of Bulk Fuel Tanks and Infrastructure
OCID: ocds-kuma6s-136623
ID yr Awdurdod: AA0272
Cyhoeddwyd gan: Caerphilly County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau: 11/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Caerphilly CBC have an ongoing requirement for fuel for its fleet and as such need to replace the aging tanks, pumps, and telemetry at one site and decommission tanks and pumps at that and another site.
This tender invites bidders to submit tenders for this work inline with the Invitation to Tender document and associated terms and conditions attached.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Caerphilly County Borough Council

Procurement Services, Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach,

HENGOED

CF82 7PG

UK

Rhys James

+44 1443863062

JamesRM1@caerphilly.gov.uk

+44 1443863167
https://www.caerphilly.gov.uk
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

The Replacement, Installation and Maintenance of Bulk Fuel Tanks and Infrastructure

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Caerphilly CBC have an ongoing requirement for fuel for its fleet and as such need to replace the aging tanks, pumps, and telemetry at one site and decommission tanks and pumps at that and another site.

This tender invites bidders to submit tenders for this work inline with the Invitation to Tender document and associated terms and conditions attached.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136623.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42122180 Fuel pumps
42124210 Parts of fuel, hand and concrete pumps
42124211 Parts of fuel pumps
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per the ITT

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per ITT

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCBC/PS2496/23/RJ

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   15 - 01 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

PLEASE NOTE REGISTERING AN INTEREST IN THE SELL2WALES NOTICE IS NOT

REGISTERING AN INTEREST IN THIS TENDER YOU MUST FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW IN ORDER TO SUBMIT A TENDER:

1. Log in to the Proactis Supplier Portal at: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login ;

2. Click the ‘Sign Up’ option on the Portal homepage (If already registered go to point 11);

3. Enter your correct Organisation Name, Details and Primary Contact Details;

4. Make a note of the Organisation ID and User Name, then click ‘Register’;

5. You will then receive an email from the system asking you follow a link to activate your account;

6. Enter the information requested, clicking on the blue arrow to move on to the next stage and follow the instructions ensuring that you enter all applicable details;

7. In the Classification section ensure that you select the Product Classification Codes (CPV Codes) that appear in the tender notice, it is essential that only CPV Codes specific to your organisation are added to your profile;

8. Buyer Selection — At this stage you are required to indicate which Buyer Organisations you would like to register with. Remember to register with Caerphilly this ensures that you will be alerted to all relevant opportunities;

9.Terms and Conditions — Read the terms and conditions of the use of this Supplier Portal and tick the box to denote you have read and understood the terms and that you agree to abide by them. If you do not agree you cannot complete the registration process. Once you have agreed click on the blue arrow to move on to the next stage;

10. Insert a password for the admin user and repeat it. The password Must be between 6 and 50 characters in length. It must contain at least 2 number(s). Once completed select ‘Complete Registration’ and you will enter the Supplier Home page;

11. From the Home Page, go to the ‘Opportunities’ icon, all current opportunities will be listed.

Click on the blue arrow under the field ‘Show Me’ of the relevant opportunity then click to register your interest on the applicable button;

12. Refresh your screen by clicking on the opportunities icon located on the left hand side, to view the opportunity click the blue arrow;

13. Note the closing date for completion of the relevant project. To find all available documentation drop-down the ‘Request Documents’ option and click to download all documents;

14. You can now either complete your response or ‘Decline’ this opportunity.

All queries are to be made via the messaging system on the Proactis portal. We will not accept any questions/queries via telephone/email.

A supplier guide is available via the portal detailing how to use the Proactis Plaza system.

If you require assistance please contact the team on 01443 863161.

(WA Ref:136623)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see the ITT for further information

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: JamesRM1@caerphilly.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42122180Fuel pumpsPumps
42124211Parts of fuel pumpsParts of pumps, compressors, engines or motors
42124210Parts of fuel, hand and concrete pumpsParts of pumps, compressors, engines or motors

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru