Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

Project Management Services (Construction) - Gwyr Community Land Trust

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136530
Cyhoeddwyd gan:
Cwmpas
ID Awudurdod:
AA0857
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
20 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Procurement of construction project management services for a community led newbuild low/zero carbon affordable housing development comprising 14 Nr. new dwellings, a common house and associated infra-structure, landscaping and external works in Swansea, South Wales CPV: 71541000, 71541000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cwmpas

Cardiff University Sbarc / Spark, Maindy Road

Cathays

CF244HQ

UK

Person cyswllt: Jonathan Hughes

Ffôn: +44 7760176664

E-bost: jonathan.hughes@cwmpas.coop

Ffacs: +44 3001115051

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://cwmpas.coop/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0857

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0857


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0857


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa ranbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Project Management Services (Construction) - Gwyr Community Land Trust

Cyfeirnod: CCH 003

II.1.2) Prif god CPV

71541000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Procurement of construction project management services for a community led newbuild low/zero carbon affordable housing development comprising

14 Nr. new dwellings, a common house and associated infra-structure, landscaping and external works in Swansea, South Wales

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71541000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea South Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Gŵyr Community Land Trust is seeking to appoint a project manager to work alongside our members and professional design team throughout the planning, design and construction phases of a development of 14 innovative, zero-carbon community-owned homes in Swansea, South Wales, using a community self-build approach.

The proposed design is for a cohousing development of 14 homes, a common house and outbuildings including an agricultural barn, workshop, polytunnel, cycle store and plant room. The design also includes associated vehicle, cycle, and pedestrian access; landscaping works include SuDS features; and renewable energy provision via roof-mounted PV.

It will be a community self-build, using tried and

tested accessible design and build methods, working alongside industry professionals and contractors.

The successful project manager will be responsible for overseeing the development process from the submission of the planning application, creating and managing contracts with contractors and subcontractors, through to having strategic management of the on-site construction of the 14 homes and the necessary infrastructure. The project manager will be required to be the main point of contact for both the membership of GCLT through the steering group, for the design team and for subcontractors in the build phase.

The project manager will deliver their services and duties in two phases:

Pre-contract / pre-construction (anticipated Feb 24-Feb 25)

Post-contract / Construction (anticipated Feb 25 - 27)

The full schedule of services and duties required are outlined in Appendix One titled ‘RICS Project Manager Schedule of Duties – GCLT’ with the Project Manager Brief document uploaded as Additional Information to this notice.

The assessment of the tender submission will be based on the fee proposal and a qualitative evaluation of the experience, track record and technical understanding. The successful bidder will be appointed on the basis of cost and quality based on the fee proposal and responses to questions contained within the Project Manager Brief and on the basis of a split of assessment of tenders being 40% cost, 60% quality.

The submission response to this notice must contain the following:

Confirmation of the overall fee proposal including a breakdown of the fee to the pre- and post- contract stages and milestones for payment.

Responses to tender questions (Section 4)

Copy of PI insurance

Names and contact details of two referees to whom you have provided a similar service in the last two years and who you are happy for us to contact.

Confirmation that no conflicts of interest exist or please declare any actual or potential conflicts of interest.

Details of the key personnel who will be responsible for managing and undertaking the work, including their experience, relevant qualification.

GCLT reserves the right to hold informal discussions with bidders following submission of tenders.

An online Q&A event will be held on 4th December from 5pm until 6pm. Please contact Gowerlandtrust@gmail.com if you would like to attend and we will send you a zoom link.

The detailed Project Manager Brief is provided within the Additional Documents to this notice.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.12) Gwybodaeth am gatalogau electronig

Rhaid i dendrau gael eu cyflwyno ar ffurf catalogau electronig neu gynnwys catalog electronig

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Detailed information on services required, tender submission requirements and quality assessment criteria and questions contained within the Project Manager Brief provided as additional document to this notice

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Royal Institute of British Architects (RIBA), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Charetered Institute of Building (CIOB) or similar approved.

Evidence of Professional Indemnity Insurance, Public Liability Insurance and Employers Liability Insurance.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.1) Gwybodaeth am broffesiwn penodol

PDim ond proffesiwn penodol all gymryd rhan : Ydy

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Refer to Project Manager Services Brief for conditions and requirements

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 20/12/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 20/12/2023

Amser lleol: 13:00

Place:

Gwyr Community Land Trust Office, Swansea

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Officers of Contracting Authority and Gwyr Community Land Trust

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the

closing time to avoid any last minute problems.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s

economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental

considerations.

The successful supplier will be required to allocate 2% of the total fee proposed as a financial contribution to the community benefit

activities of the Gwyr Community Land Trust

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136530.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

The successful supplier will be required to allocate 2% of the total fee proposed as a financial contribution to the community benefit

activities of the Gwyr Community Land Trust

(WA Ref:136530)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

20/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71541000 Gwasanaethau rheoli prosiectau adeiladu Gwasanaethau rheoli adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
20 Rhagfyr 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Cwmpas
Dyddiad cyhoeddi:
05 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
SF14 Corrigendwm
Enw Awdurdod:
Cwmpas

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
jonathan.hughes@cwmpas.coop
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
04/12/2023 17:41
Online Q&A Session
An online Q&A event will be held on 11th December 2023 from 9am until 10am. Please contact Gowerlandtrust@gmail.com if you would like to attend and a zoom link will be issued.

The purpose of the Q&A is to offer further details of the project and respond to any queries of interested parties.

In addition interested parties should engage with the Sell2Wales Portal where questions can be submitted which GCLT will aim to answer within three days
12/12/2023 08:45
Section II Object Paragraph 1.5 Estimated Total Value
With regards to Section II Object Paragraph 1.5 Estimated Total Value, the figure noted of 50,000 is an indicative value only for the purposes of the notice. Bidders should therefore review the brief and services required to determine their proposals and not be influenced by the indicative value only.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx233.20 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.