Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Aberystwyth University - BMS Maintenance and Bureau Service provider

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136626
Cyhoeddwyd gan:
Aberystwyth University
ID Awudurdod:
AA1009
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
18 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Aberystwyth University wishes to procure a BMS Maintenance and Bureau Service provider. The appointment will be by a process of competitive quotation. The requirement is set out in the Specification herein.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Aberystwyth University

Procurement , 12 Science Park, Cefn Llan,

Aberystwyth, Ceredigion

SY23 3AH

UK

Patrick Daniel

+44 7580298552

pad47@aber.ac.uk


http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Aberystwyth University

12 Science Park, Cefn Llan,

Aberystwyth, Ceredigion

SY23 3AH

UK

Patrick Daniel


pad47@aber.ac.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Aberystwyth University

Procurement , 12 Science Park, Cefn Llan,

Aberystwyth, Ceredigion

SY23 3AH

UK

Patrick Daniel


pad47@aber.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Aberystwyth University - BMS Maintenance and Bureau Service provider

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Aberystwyth University wishes to procure a BMS Maintenance and Bureau Service provider. The appointment will be by a process of competitive quotation. The requirement is set out in the Specification herein.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136626.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71314200 Energy-management services
71314300 Energy-efficiency consultancy services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see attached RFQ document

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see attached Documentation

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 12 - 2023  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136626)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

RFQ BMS Service Provider

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71314200 Gwasanaethau rheoli ynni Ynni a gwasanaethau cysylltiedig
71314300 Gwasanaethau ymgynghori ar effeithlonrwydd ynni Ynni a gwasanaethau cysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
18 Rhagfyr 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Aberystwyth University
Dyddiad cyhoeddi:
17 Ebrill 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Aberystwyth University

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
pad47@aber.ac.uk
Cyswllt gweinyddol:
pad47@aber.ac.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
pad47@aber.ac.uk

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
pdf495.94 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.