Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Environmental Impact Assessments & Associated Consents Procedure Management in relation to the Criterion Quay Flow Development
OCID: ocds-kuma6s-133578
ID yr Awdurdod: AA1129
Cyhoeddwyd gan: Milford Haven Port Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF06 Hysbysiad dyfarnu contract - cyfleustodau - cyflenwr(wyr) llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Criterion Quay Flow Development is envisioned to support the deployment of floating offshore wind power generating infrastructure in the Celtic Sea. Delivery of this project will fortify the Pembroke Dock Marine project currently in development at Pembroke Dock, which is designed to create a world class centre for green energy development, acting as a catalyst for inward investment and the development of a regional Marine Centre of Excellence for current and future technology.
The tender for this work will cover the resulting EIA which we expect will cover a wide range of typical issues for a marine project in close proximity to a Special Area of Conservation.
The consenting work is included in this package and will comprise obtaining consent from Pembrokeshire County Council and Natural Resources Wales. A Harbour Revision Order is not required for this work.
CPV: 71313400.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Milford Haven Port Authority

Gorsewood Drive, Milford Haven

Pembrokeshire

SA73 3ER

UK

Ffôn: +44 1646696100

E-bost: procurement@mhpa.co.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.mhpa.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1129

I.6) Prif weithgaredd

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â phorthladdoedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Environmental Impact Assessments & Associated Consents Procedure Management in relation to the Criterion Quay Flow Development

II.1.2) Prif god CPV

71313400

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Criterion Quay Flow Development is envisioned to support the deployment of floating offshore wind power generating infrastructure in the Celtic Sea. Delivery of this project will fortify the Pembroke Dock Marine project currently in development at Pembroke Dock, which is designed to create a world class centre for green energy development, acting as a catalyst for inward investment and the development of a regional Marine Centre of Excellence for current and future technology.

The tender for this work will cover the resulting EIA which we expect will cover a wide range of typical issues for a marine project in close proximity to a Special Area of Conservation.

The consenting work is included in this package and will comprise obtaining consent from Pembrokeshire County Council and Natural Resources Wales. A Harbour Revision Order is not required for this work.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL1


Prif safle neu fan cyflawni:

Criterion Quay, Pembroke Dock, Pembrokeshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Milford Haven Port Authority (MHPA), as part of its ongoing programme of development at Pembroke Port (PP) intends to rebuild and expand a facility at Criterion Way/Criterion Quay, initially to support Floating Offshore Wind (FLOW) Test and Demonstration stage projects.

The tender for this work will cover the resulting EIA which we expect will cover a wide range of typical issues for a marine project in close proximity to a Special Area of Conservation.

The consenting work is included in this package and will comprise obtaining consent from Pembrokeshire County Council and Natural Resources Wales.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-022588

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/11/2023

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HASKONINGDHV UK LTD

Westpoint, Peterborough Business Park, Lynch Wood

Peterborough

PE26FZ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The suite of tender documents can be found here: https://mhpa.sharepoint.com/:f:/s/O365Tenders/El8OW3kAHBtDrI2Zio7k-7oBx-JiO1w-iwjKe401mK2agw?e=BrTAxO

(WA Ref:136628)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

20/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@mhpa.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71313400Environmental impact assessment for constructionEnvironmental engineering consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG445739: Environmental Impact Assessments & Associated Consents Procedure Management in relation to the Criterion Quay Flow Development
Dyddiad Cyhoeddi: 03/08/23
Dyddiad Cau: 04/09/23
Math o Hysbysiad: SF05 Hysbysiad contract - cyfleustodau
Enw'r awdurdod: Milford Haven Port Authority
NOV457996: Environmental Impact Assessments & Associated Consents Procedure Management in relation to the Criterion Quay Flow Development
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: SF06 Hysbysiad dyfarnu contract - cyfleustodau - cyflenwr(wyr) llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Milford Haven Port Authority

Copyright © GwerthwchiGymru