Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF06 Hysbysiad dyfarnu contract - cyfleustodau - cyflenwr(wyr) llwyddiannus

Environmental Impact Assessments & Associated Consents Procedure Management in relation to the Criterion Quay Flow Development

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-133578
Cyhoeddwyd gan:
Milford Haven Port Authority
ID Awudurdod:
AA1129
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF06 Hysbysiad dyfarnu contract - cyfleustodau - cyflenwr(wyr) llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The Criterion Quay Flow Development is envisioned to support the deployment of floating offshore wind power generating infrastructure in the Celtic Sea. Delivery of this project will fortify the Pembroke Dock Marine project currently in development at Pembroke Dock, which is designed to create a world class centre for green energy development, acting as a catalyst for inward investment and the development of a regional Marine Centre of Excellence for current and future technology. The tender for this work will cover the resulting EIA which we expect will cover a wide range of typical issues for a marine project in close proximity to a Special Area of Conservation. The consenting work is included in this package and will comprise obtaining consent from Pembrokeshire County Council and Natural Resources Wales. A Harbour Revision Order is not required for this work. CPV: 71313400.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Milford Haven Port Authority

Gorsewood Drive, Milford Haven

Pembrokeshire

SA73 3ER

UK

Ffôn: +44 1646696100

E-bost: procurement@mhpa.co.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.mhpa.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1129

I.6) Prif weithgaredd

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â phorthladdoedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Environmental Impact Assessments & Associated Consents Procedure Management in relation to the Criterion Quay Flow Development

II.1.2) Prif god CPV

71313400

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Criterion Quay Flow Development is envisioned to support the deployment of floating offshore wind power generating infrastructure in the Celtic Sea. Delivery of this project will fortify the Pembroke Dock Marine project currently in development at Pembroke Dock, which is designed to create a world class centre for green energy development, acting as a catalyst for inward investment and the development of a regional Marine Centre of Excellence for current and future technology.

The tender for this work will cover the resulting EIA which we expect will cover a wide range of typical issues for a marine project in close proximity to a Special Area of Conservation.

The consenting work is included in this package and will comprise obtaining consent from Pembrokeshire County Council and Natural Resources Wales. A Harbour Revision Order is not required for this work.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL1


Prif safle neu fan cyflawni:

Criterion Quay, Pembroke Dock, Pembrokeshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Milford Haven Port Authority (MHPA), as part of its ongoing programme of development at Pembroke Port (PP) intends to rebuild and expand a facility at Criterion Way/Criterion Quay, initially to support Floating Offshore Wind (FLOW) Test and Demonstration stage projects.

The tender for this work will cover the resulting EIA which we expect will cover a wide range of typical issues for a marine project in close proximity to a Special Area of Conservation.

The consenting work is included in this package and will comprise obtaining consent from Pembrokeshire County Council and Natural Resources Wales.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-022588

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/11/2023

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HASKONINGDHV UK LTD

Westpoint, Peterborough Business Park, Lynch Wood

Peterborough

PE26FZ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The suite of tender documents can be found here: https://mhpa.sharepoint.com/:f:/s/O365Tenders/El8OW3kAHBtDrI2Zio7k-7oBx-JiO1w-iwjKe401mK2agw?e=BrTAxO

(WA Ref:136628)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

20/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71313400 Gwasanaethau topograffaidd a difinio dwr Gwasanaethau ymgynghori ar beirianneg amgylcheddol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
03 Awst 2023
Dyddiad Cau:
04 Medi 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF05 Hysbysiad contract - cyfleustodau
Enw Awdurdod:
Milford Haven Port Authority
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
SF06 Hysbysiad dyfarnu contract - cyfleustodau - cyflenwr(wyr) llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Milford Haven Port Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mhpa.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.