Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn

the provision of Legionella and other associated services.

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-135410
Cyhoeddwyd gan:
Hafod Housing Association
ID Awudurdod:
AA1147
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Legionella and other associated services CPV: 90713100, 90711100, 45232430, 71630000, 90733000, 71317200, 44611500.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Hafod Housing Association

CARDIFF

UK

E-bost: procurement@hafod.org.uk

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.hafod.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1147

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Housing Association

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

the provision of Legionella and other associated services.

Cyfeirnod: 2023H000061.01

II.1.2) Prif god CPV

90713100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Legionella and other associated services

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90711100

45232430

71630000

90733000

71317200

44611500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Hafod Housing wishes to appoint a suitably qualified and experienced Contractor to implement and maintain a Control of Legionella & Fire Damper Management Programme, the buildings are occupied by general needs residents, elderly persons and people that are vulnerable and require additional support. The Contractor shall take this into consideration while carrying out the service and visiting the buildings.

This Programme will enable the Hafod Housing to fully comply with The Health and Safety Executive’s publication “L8 Code of Practice and Guidance for Legionnaires Disease” The Control of Legionella Bacteria in Water System.

Hafod Community Housing Association (Hafod) is looking for an experienced and qualified Contractor to provide the Provision of Legionella Services.

The estimated start date of the Contract is February 2024.

The length of the Contract is 2 years initially, with an option to extend for a further 2 + 2 years.

The Contract with the awarded Contractor will be made under Schedule 6 – Hafod Standard Terms and Conditions.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: as per procurement docs / Pwysoliad: 100

Price / Pwysoliad:  0

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-030225

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 2023H000061.01

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:136633)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

20/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
90711100 Asesu risgiau neu beryglon heblaw ar gyfer adeiladu Asesu effeithiau amgylcheddol heblaw ar gyfer adeiladu
45232430 Gwaith trin dwr Gwaith ategol ar gyfer piblinellau a cheblau
71630000 Gwasanaethau archwilio a phrofi technegol Gwasanaethau profi, dadansoddi ac ymgynghori technegol
71317200 Gwasanaethau iechyd a diogelwch Gwasanaethau ymgynghori ar ddiogelu rhag peryglon a’u rheoli
90733000 Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â llygred dwr Olrhain a monitro llygredd ac adsefydlu yn dilyn llygredd
90713100 Gwasanaethau ymgynghori ar gyfer cyflenwad dwr a dwr gwastraff heblaw ar gyfer adeiladu Gwasanaethau ymgynghori ar faterion amgylcheddol
44611500 Tanciau dwr Tanciau

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
13 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
19 Tachwedd 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Hafod Housing Association
Dyddiad cyhoeddi:
09 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
SF14 Corrigendwm
Enw Awdurdod:
Hafod Housing Association
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw Awdurdod:
Hafod Housing Association

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@hafod.org.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.