Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cyngor Sir Ceredigion - Meddalwedd Archwilio Mewnol
OCID: ocds-kuma6s-136635
ID yr Awdurdod: AA0491
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Sir Ceredigion County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Dyddiad Cau: 11/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Sir Ceredigion am gaffael Meddalwedd Rheoli Archwilio addas i gefnogi ein gwasanaeth Archwilio Mewnol.
Bydd y contract yn rhedeg o 1 Ebrill 2024 i 31 Mawrth 2026 gydag opsiwn i'w ymestyn am 24 mis arall ar sail blwyddyn plws blwyddyn.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ceredigion County Council

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UE

UK

Alex Jenkins

+44 1970633323


http://www.ceredigion.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cyngor Sir Ceredigion - Meddalwedd Archwilio Mewnol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Sir Ceredigion am gaffael Meddalwedd Rheoli Archwilio addas i gefnogi ein gwasanaeth Archwilio Mewnol.

Bydd y contract yn rhedeg o 1 Ebrill 2024 i 31 Mawrth 2026 gydag opsiwn i'w ymestyn am 24 mis arall ar sail blwyddyn plws blwyddyn.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136636

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48482000 Business intelligence software package
48730000 Security software package
79212200 Internal audit services
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1x Pecyn Meddalwedd Archwilio Mewnol

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Fel y manylir yn y tendr

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_74274

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   21 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel y manylir yn y tendr

(WA Ref:136636)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48482000Business intelligence software packageSales, marketing and business intelligence software package
79212200Internal audit servicesAuditing services
48730000Security software packageSoftware package utilities

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru