Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Cyngor Sir Ceredigion - Meddalwedd Archwilio Mewnol

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 08 Rhagfyr 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136635
Cyhoeddwyd gan:
Cyngor Sir Ceredigion County Council
ID Awudurdod:
AA0491
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
18 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mae Cyngor Sir Ceredigion am gaffael Meddalwedd Rheoli Archwilio addas i gefnogi ein gwasanaeth Archwilio Mewnol. Bydd y contract yn rhedeg o 1 Ebrill 2024 i 31 Mawrth 2026 gydag opsiwn i'w ymestyn am 24 mis arall ar sail blwyddyn plws blwyddyn.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ceredigion County Council

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UE

UK

Alex Jenkins

+44 1970633323


http://www.ceredigion.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cyngor Sir Ceredigion - Meddalwedd Archwilio Mewnol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Sir Ceredigion am gaffael Meddalwedd Rheoli Archwilio addas i gefnogi ein gwasanaeth Archwilio Mewnol.

Bydd y contract yn rhedeg o 1 Ebrill 2024 i 31 Mawrth 2026 gydag opsiwn i'w ymestyn am 24 mis arall ar sail blwyddyn plws blwyddyn.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136636

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48482000 Business intelligence software package
48730000 Security software package
79212200 Internal audit services
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1x Pecyn Meddalwedd Archwilio Mewnol

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Fel y manylir yn y tendr

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_74274

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   21 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel y manylir yn y tendr

(WA Ref:136636)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
79212200 Gwasanaethau archwilio mewnol Gwasanaethau eiriolaeth
48730000 Pecyn meddalwedd diogelwch Rhaglenni gwasanaethu pecynnau meddalwedd
48482000 Pecynnau meddalwedd gwybodaeth busnes Pecyn meddalwedd gwerthu, marchnata a gwybodaeth busnes

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
08/12/2023 08:58
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 11/12/2023 12:00 to 18/12/2023 12:00.

Supplier request for extension of time.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.