Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024
OCID: ocds-kuma6s-128608
ID yr Awdurdod: AA0001
Cyhoeddwyd gan: Adra (Tai) Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Please refer to Tender Documents

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Adra (Tai) Cyf

Caffael , PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

Caffael

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024

2.2

Disgrifiad o'r contract

Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Please refer to Tender Documents

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45211310 Bathrooms construction work
45310000 Electrical installation work
45421151 Installation of fitted kitchens
45453100 Refurbishment work
1012 Gwynedd

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

1453988.80 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Novus Property Solutions Ltd

Five Towns House, Hillside, Festival Way,

Stoke-On-Trent

ST15SH

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

98 AIN 23

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  18 - 04 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136638)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  21 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: caffael@adra.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45211310Bathrooms construction workConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45310000Electrical installation workBuilding installation work
45421151Installation of fitted kitchensJoinery work
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN425938: AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024
Dyddiad Cyhoeddi: 30/01/23
Dyddiad Cau: 06/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Adra (Tai) Cyf
NOV457999: AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Adra (Tai) Cyf

Copyright © GwerthwchiGymru