Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-128608
Cyhoeddwyd gan:
Adra (Tai) Cyf
ID Awudurdod:
AA0001
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Please refer to Tender Documents

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Adra (Tai) Cyf

Caffael , PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

Caffael

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024

2.2

Disgrifiad o'r contract

Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Please refer to Tender Documents

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45211310 Bathrooms construction work
45310000 Electrical installation work
45421151 Installation of fitted kitchens
45453100 Refurbishment work
1012 Gwynedd

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

1453988.80 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Novus Property Solutions Ltd

Five Towns House, Hillside, Festival Way,

Stoke-On-Trent

ST15SH

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

98 AIN 23

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  18 - 04 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136638)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  21 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45421151 Gosod ceginau gosod Gwaith asiedydd
45211310 Gwaith adeiladu ystafelloedd ymolchi Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau aml-annedd a thai unigol
45453100 Gwaith adnewyddu Gwaith atgyweirio ac ailwampio
45310000 Gwaith gosod trydanol Gwaith gosod ar gyfer adeiladau

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1012 Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
30 Ionawr 2023
Dyddiad Cau:
06 Mawrth 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Adra (Tai) Cyf
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Adra (Tai) Cyf

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
caffael@adra.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.