Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Biosecurity Awareness Survey_RSPB
OCID: ocds-kuma6s-136641
ID yr Awdurdod: AA1076
Cyhoeddwyd gan: RSPB
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Dyddiad Cau: 11/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Seabirds face multiple human-generated pressures, from climate change, overfishing, marine development, entanglement in fishing gear to invasive non-native predators introduced on islands. Seabirds are long lived, slow to reach breeding age and adults rear relatively few chicks each year. This means that when adults die in large numbers the populations cannot breed fast enough to make up for the losses and species go into steep declines. Emerging threats can have severe consequences for seabird populations, such as the current outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza which has already killed thousands of breeding adults in affected colonies around the UK. Increased marine development in Welsh waters, coupled with further climatic changes, are likely to put even more pressure on seabirds in the near future.
Through the Biosecurity for LIFE project (which ended in 2023), island managers, residents and volunteers in Wales have engaged in implementing biosecurity surveillance checks and measures across five seabird island SPAs (Bardsey, Grassholm, Puffin, Skomer & Skokholm and Anglesey Terns). The Biosecurity for Wales project is expanding this work to additional islands, and working to develop the long-term biosecurity partnership that will enable the active participation of all key stakeholders to deliver against site management objectives of designated seabird breeding islands across Wales and to ensure their conservation objectives can be met. Our outcomes include well-supported and connected stakeholders actively engaged in biosecurity implementation, and increased awareness of the threat mammalian predators pose to seabirds.
https://www.rspb.org.uk/
https://biosecurityforlife.org.uk/
The purpose of these survey (one winter 2023-24, one spring 2025) is to evaluate the project’s impact on our key outcomes mentioned above.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


RSPB

RSPB Wales, Castlebridge 3, 5-19 Cowbridge Road East,

Cardiff

CF11 9AB

UK

Sarah-Kay Purdon

+44 2920353000https://www.sell2wales.gov.wales/Default.aspx

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


RSBP Cymru
UK
1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


RSBP Cymru
UK
2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Biosecurity Awareness Survey_RSPB

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Seabirds face multiple human-generated pressures, from climate change, overfishing, marine development, entanglement in fishing gear to invasive non-native predators introduced on islands. Seabirds are long lived, slow to reach breeding age and adults rear relatively few chicks each year. This means that when adults die in large numbers the populations cannot breed fast enough to make up for the losses and species go into steep declines. Emerging threats can have severe consequences for seabird populations, such as the current outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza which has already killed thousands of breeding adults in affected colonies around the UK. Increased marine development in Welsh waters, coupled with further climatic changes, are likely to put even more pressure on seabirds in the near future.

Through the Biosecurity for LIFE project (which ended in 2023), island managers, residents and volunteers in Wales have engaged in implementing biosecurity surveillance checks and measures across five seabird island SPAs (Bardsey, Grassholm, Puffin, Skomer & Skokholm and Anglesey Terns). The Biosecurity for Wales project is expanding this work to additional islands, and working to develop the long-term biosecurity partnership that will enable the active participation of all key stakeholders to deliver against site management objectives of designated seabird breeding islands across Wales and to ensure their conservation objectives can be met. Our outcomes include well-supported and connected stakeholders actively engaged in biosecurity implementation, and increased awareness of the threat mammalian predators pose to seabirds.

https://www.rspb.org.uk/

https://biosecurityforlife.org.uk/

The purpose of these survey (one winter 2023-24, one spring 2025) is to evaluate the project’s impact on our key outcomes mentioned above.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136641.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   18 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136641)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Biosecurity Awareness survey_November 2023

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
21/11/23Biosecurity Awareness survey_November 2023Invitation to Quote105.99 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru