Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Biosecurity Awareness Survey_RSPB

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Tachwedd 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136641
Cyhoeddwyd gan:
RSPB
ID Awudurdod:
AA1076
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
11 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Seabirds face multiple human-generated pressures, from climate change, overfishing, marine development, entanglement in fishing gear to invasive non-native predators introduced on islands. Seabirds are long lived, slow to reach breeding age and adults rear relatively few chicks each year. This means that when adults die in large numbers the populations cannot breed fast enough to make up for the losses and species go into steep declines. Emerging threats can have severe consequences for seabird populations, such as the current outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza which has already killed thousands of breeding adults in affected colonies around the UK. Increased marine development in Welsh waters, coupled with further climatic changes, are likely to put even more pressure on seabirds in the near future. Through the Biosecurity for LIFE project (which ended in 2023), island managers, residents and volunteers in Wales have engaged in implementing biosecurity surveillance checks and measures across five seabird island SPAs (Bardsey, Grassholm, Puffin, Skomer & Skokholm and Anglesey Terns). The Biosecurity for Wales project is expanding this work to additional islands, and working to develop the long-term biosecurity partnership that will enable the active participation of all key stakeholders to deliver against site management objectives of designated seabird breeding islands across Wales and to ensure their conservation objectives can be met. Our outcomes include well-supported and connected stakeholders actively engaged in biosecurity implementation, and increased awareness of the threat mammalian predators pose to seabirds. https://www.rspb.org.uk/ https://biosecurityforlife.org.uk/ The purpose of these survey (one winter 2023-24, one spring 2025) is to evaluate the project’s impact on our key outcomes mentioned above.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


RSPB

RSPB Wales, Castlebridge 3, 5-19 Cowbridge Road East,

Cardiff

CF11 9AB

UK

Sarah-Kay Purdon

+44 2920353000https://www.sell2wales.gov.wales/Default.aspx

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


RSBP Cymru
UK
1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


RSBP Cymru
UK
2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Biosecurity Awareness Survey_RSPB

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Seabirds face multiple human-generated pressures, from climate change, overfishing, marine development, entanglement in fishing gear to invasive non-native predators introduced on islands. Seabirds are long lived, slow to reach breeding age and adults rear relatively few chicks each year. This means that when adults die in large numbers the populations cannot breed fast enough to make up for the losses and species go into steep declines. Emerging threats can have severe consequences for seabird populations, such as the current outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza which has already killed thousands of breeding adults in affected colonies around the UK. Increased marine development in Welsh waters, coupled with further climatic changes, are likely to put even more pressure on seabirds in the near future.

Through the Biosecurity for LIFE project (which ended in 2023), island managers, residents and volunteers in Wales have engaged in implementing biosecurity surveillance checks and measures across five seabird island SPAs (Bardsey, Grassholm, Puffin, Skomer & Skokholm and Anglesey Terns). The Biosecurity for Wales project is expanding this work to additional islands, and working to develop the long-term biosecurity partnership that will enable the active participation of all key stakeholders to deliver against site management objectives of designated seabird breeding islands across Wales and to ensure their conservation objectives can be met. Our outcomes include well-supported and connected stakeholders actively engaged in biosecurity implementation, and increased awareness of the threat mammalian predators pose to seabirds.

https://www.rspb.org.uk/

https://biosecurityforlife.org.uk/

The purpose of these survey (one winter 2023-24, one spring 2025) is to evaluate the project’s impact on our key outcomes mentioned above.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136641.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   18 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136641)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Biosecurity Awareness survey_November 2023

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
73000000 Gwasanaethau ymchwil a datblygu a gwasanaethau ymgynghori cysylltiedig Ymchwil a Datblygu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx105.99 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.