Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Domiciliary Care Services for Older and Disabled Persons
OCID: ocds-kuma6s-136541
ID yr Awdurdod: AA0274
Cyhoeddwyd gan: Neath Port Talbot County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - HGB
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: See description of procurement II.2.4
CPV: 85000000, 85300000, 98000000.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Neath Port talbot Council

Civic Centre

Port Talbot

SA13 1PJ

UK

Person cyswllt: Pam Morgans

Ffôn: +44 1639686350

E-bost: ccu@npt.gov.uk

NUTS: UKL17

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.npt.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0274

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Domiciliary Care Services for Older and Disabled Persons

Cyfeirnod: CPU23-24-16

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

See description of procurement II.2.4

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL17

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Neath Port Talbot Council (NPT CBC) will shortly be recommissioning our older persons domiciliary care services with the aim to attract a number of quality domiciliary care Providers who are interested in working with us. We will be looking to invite tender submissions for the provision of the older persons domiciliary care services, which we anticipate to be published around February 2024 for an August 2024 contract start.

We can confirm that the tendered service will be to deliver outcome focussed care to older persons living in their own homes, to support them to achieve improved outcomes.

The service serves in part to meet the Council’s response to the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

The service will be tendered on the basis of M.E.A.T (Most Economically Advantageous Tender).

A market engagement event has been arranged for 06.12.2023. Providers who may be interested in delivering the service are invited to meet and discuss the service with Council officers.

The event is an opportunity for the Council to seek views on the relative strengths and weaknesses of the service model and to explore ways to improve service delivery which may help to inform the service specification. There will also be an opportunity for the Provider to ask the Council any questions it may have around the tender.

The market engagement event will be facilitated by NPT CBC using Microsoft Teams between 11:00-11:45 hours. Due to the numbers of attendees anticipated, attendance will be limited to one person per Organisation.

To enable us to determine numbers of Providers who are interested in engaging with the Council through this event should contact Pam Morgans on the following email address ccu@npt.gov.uk or alternatively on 01639 686350 confirming they would like to attend.

The Council may also extend the events to other days should it be required.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

05/02/2024

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:136541)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ccu@npt.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru