Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Radon Gas Monitoring

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134653
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Powys Teaching Health Board require a contractor to undertake all radon pump maintenance, building compliance monitoring and repairs. Full details outlining the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender. Powys Teaching Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders. The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 02/10/2023 at midday and any late submissions will not be considered. The etenderwales bravosolution ref: project_54204 and itt_104843. Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal. More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Phil Jones

+44 1745366740

philip.jones12@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Radon Gas Monitoring

2.2

Disgrifiad o'r contract

Powys Teaching Health Board require a contractor to undertake all radon pump maintenance, building compliance monitoring and repairs. Full details outlining the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.

Powys Teaching Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document.

Please note that the tender closing date is 02/10/2023 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref: project_54204 and itt_104843.

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

24111200 Rare gases
50413100 Repair and maintenance services of gas-detection equipment
90731500 Toxic gas detection services
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Rpw Radon Wales Ltd

Green Meadows , High Street ,

St Clears

SA334DY

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

POW-ITT-54204

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  26 - 10 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136643)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  21 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
50413100 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar synhwyro nwy Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar gwirio
90731500 Gwasanaethau synhwyro nwy gwenwynig Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â llygredd aer
24111200 Nwyon prin Hydrogen, argon, nwyon prin, nitrogen ac ocsigen

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
08 Medi 2023
Dyddiad Cau:
02 Hydref 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
philip.jones12@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.