Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Digital Skills Training: Creative Digital Storytelling Workshops
OCID: ocds-kuma6s-136625
ID yr Awdurdod: AA0452
Cyhoeddwyd gan: The National Library of Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Dyddiad Cau: 06/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: The National Library of Wales is seeking proposals from experienced and passionate individuals or companies to conduct Creative Digital Storytelling Workshops based on the collections of the Wales Broadcast Archive. The objective of these workshops is to equip participants with the knowledge and media literacy skills required to create digital narratives encompassing rights awareness, video editing, oral history recording, and animation. Workshops will be required in both Welsh and English, depending on the audience. The digital output of each project will also vary between Welsh, English and bilingual. The work will be delivered over a period of 15 months from January 2024 to March 2025.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


The National Library of Wales

Penglais, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3BU

UK

Head of Learning and Engagement

+44 1970632800


+44 1970615709
https://www.llyfrgell.cymru/
https://www.sell2wales.gov.wales/
https://www.sell2wales.gov.wales/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales

Learning and Engagement, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, The National Library of Wales,

Aberystwyth

SY23 3BU

UK

Owen Llywelyn

+44 7596551596

owen.llywelyn@llyfrgell.cymru

https://www.llyfrgell.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Digital Skills Training: Creative Digital Storytelling Workshops

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The National Library of Wales is seeking proposals from experienced and passionate individuals or companies to conduct Creative Digital Storytelling Workshops based on the collections of the Wales Broadcast Archive. The objective of these workshops is to equip participants with the knowledge and media literacy skills required to create digital narratives encompassing rights awareness, video editing, oral history recording, and animation. Workshops will be required in both Welsh and English, depending on the audience. The digital output of each project will also vary between Welsh, English and bilingual. The work will be delivered over a period of 15 months from January 2024 to March 2025.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136625.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
80500000 Training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£30,000

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

11-23-WBA

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136625)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Appendix 1 - Standard Terms and Conditions
Atodiad 2 - Standard Terms and Conditions Cymraeg
NLW-Tender-Digital-Skills-Training

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
27/11/23 16:19ADDED FILE: Q and A - Response 1

Answers to Questions - 1. Apologies for not including the Q&A feature as part of this process
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: owen.llywelyn@llyfrgell.cymru
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
21/11/23Appendix 1 - Standard Terms and ConditionsNLW Terms and Conditions (English)552.16 KB1
21/11/23Atodiad 2 - Standard Terms and Conditions CymraegTelerau ac Amodau LlGC457.00 KB1
21/11/23NLW-Tender-Digital-Skills-TrainingInvitation to Tender: Digital Skills Training689.32 KB2
27/11/231-Q&A-11-27Answers to Questions - 1. Apologies for not including the Q&A feature as part of this process21.69 KB1

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru