Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus

Carmarthenshire Construction Professional Services Framework

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-123771
Cyhoeddwyd gan:
Carmarthenshire County Council
ID Awudurdod:
AA0281
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

** THIS IS A CONTRACT AWARD NOTICE AND NOT A TENDER OPPORTUNITY ** Carmarthenshire County Council has established a new Construction Professional Services Framework of suitably qualified Consultants to provide it with property-related project management and full design team services. The Framework consists of the following discipline-specific lots: - Architectural services - Mechanical, Electrical & Plumbing (MEP) Consultancy Services - Project Management and Cost Consultancy Services - Property Related Structural Engineering Services - Low Energy Consultancy Services - Planning Consultancy Services - Multi-Disciplinary Services CPV: 71000000, 71220000, 71000000, 71200000, 71221000, 71210000, 71222000, 71240000, 71250000, 71000000, 71300000, 71330000, 71334000, 71333000, 71321000, 71321300, 71000000, 71300000, 71310000, 71312000, 71240000, 71000000, 71300000, 71320000, 71322100, 71322000, 71324000, 71200000, 71240000, 71242000, 71244000, 71314000, 71314200, 71314300, 71000000, 71200000, 71240000, 71300000, 71400000, 71410000, 71000000, 71500000, 71540000, 71541000, 71530000, 71200000, 71300000, 71400000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Person cyswllt: Helen Beddow

Ffôn: +44 7525188226

E-bost: ccpsf@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.carmarthenshire.gov.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Carmarthenshire Construction Professional Services Framework

II.1.2) Prif god CPV

71000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

** THIS IS A CONTRACT AWARD NOTICE AND NOT A TENDER OPPORTUNITY **

Carmarthenshire County Council has established a new Construction Professional Services Framework of suitably qualified Consultants to provide it with property-related project management and full design team services.

The Framework consists of the following discipline-specific lots:

- Architectural services

- Mechanical, Electrical & Plumbing (MEP) Consultancy Services

- Project Management and Cost Consultancy Services

- Property Related Structural Engineering Services

- Low Energy Consultancy Services

- Planning Consultancy Services

- Multi-Disciplinary Services

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Architectural Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71220000

71000000

71200000

71221000

71210000

71222000

71240000

71250000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Architectural Services for commissions of all values. Up to 10 consultants could be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders could be submitted for one, or a number of Lots but there was a restriction on the combination of Lots that a Tenderer could bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers could only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bid for Lot 7, they could not bid for Lots 1 to 4. Full details were provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Mechanical, Electrical & Plumbing Consultancy Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71330000

71334000

71333000

71321000

71321300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) Consultancy Services for commissions of all values. Up to 10 consultants could be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders could be submitted for one, or a number of Lots but there was a restriction on the combination of Lots that a Tenderer could bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers could only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bid for Lot 7, they could not bid for Lots 1 to 4. Full details were provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Project Management & Cost Consultancy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71310000

71312000

71240000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Project Management & Cost Consultancy services for commissions of all values. Up to 10 consultants could be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders could be submitted for one, or a number of Lots but there was a restriction on the combination of Lots that a Tenderer could bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers could only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bid for Lot 7, they could not bid for Lots 1 to 4. Full details were provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Property Related Structural Engineering Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71320000

71322100

71322000

71324000

71200000

71240000

71242000

71244000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Property Related Structural Engineering Services for commissions of all values. Up to 10 consultants could be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders could be submitted for one, or a number of Lots but there was a restriction on the combination of Lots that a Tenderer could bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers could only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bid for Lot 7, they could not bid for Lots 1 to 4. Full details were provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Low Energy Consultancy Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71314000

71314200

71314300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Low Energy Consultancy Services for commissions of all values. Up to 10 consultants could be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

There were no restrictions for Lots 5 and 6, therefore tenderers could bid for one of the Lots between Lots 1 and 4, and Lots 5 and 6, or, they could bid for Lot 7 and Lots 5 and 6. Full details were provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Planning Consultancy Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71200000

71240000

71300000

71400000

71410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Planning Consultancy Services for commissions of all values. Up to 10 consultants could be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

There were no restrictions for Lots 5 and 6, therefore tenderers could bid for one of the Lots between Lots 1 and 4, and Lots 5 and 6, or, they could bid for Lot 7 and Lots 5 and 6. Full details were provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Multi-Disciplinary Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71500000

71540000

71541000

71530000

71200000

71300000

71400000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Multi-Disciplinary Services for commissions of all values. Up to 10 consultants could be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders could be submitted for one, or a number of Lots but there was a restriction on the combination of Lots that a Tenderer could bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. If a tenderer bid for Lot 7, they could not bid for any of Lots 1 to 4 but were permitted to bid for Lots 5 and 6. Full details were provided in the tender documentation.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-012140

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Architectural Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 12

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 12

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 12

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 12

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Austin-Smith:Lord

Port of Liverpool Building, Pier Head

Liverpool

L3 1BY

UK

NUTS: UKD72

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.austinsmithlord.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BABB Architects

Landsker Business Centre, Llwynybrain

Whitland

SA34 0NG

UK

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://babb-architects.cymru/

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Fatkin Limited

Suite 14, 12 Cathedral Road, Pontcanna

Cardiff

CF11 9LJ

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://fatkin.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HLN Group

21 Neptune Ct, Vanguard Way

Cardiff

CF24 5PJ

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.hlngroup.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

LA Architects Ltd

The Studio, Brighton Road, Housedean

Lewes

BN7 3JW

UK

NUTS: UKJ22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.la-architects.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

LOYN+CO Architects

88 Glebe Street

Penarth

CF64 1EF

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://loyn.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Oochitecture

The Royal, Trafalgar Terrace, Broad Haven

Haverfordwest

SA62 3JU

UK

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.oochitecture.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Powell Dobson Architects Ltd.

Suite 1f, Building One Eastern Business Park, Wern Fawr Lane, Old St Mellons

Cardiff

CF3 5EA

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.powelldobson.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Rural Office for Architecture Ltd

Yr Egin, College Road

Carmarthen

SA31 3EQ

UK

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://rural-office.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Union Architects

Hillview, Felingwm

Carmarthen

SA32 7QB

UK

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.union-architects.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 15 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Mechanical, Electrical & Plumbing Consultancy Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bullock Consulting Ltd

Bridge Innovation Centre Pembrokeshire Science & Technology Park

Pembroke Dock

SA72 6UN

UK

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.bullockconsulting.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Hoare Lea

54 Hagley Road

Birmingham

B16 8PE

UK

NUTS: UKG3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://hoarelea.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SABA Consult Ltd

10 Pentrepoeth Road, Morriston

Swansea

SA6 6AB

UK

NUTS: UKL18

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sabaconsult.wales

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Services Design Solution Ltd

20-23 Mary Seacole Road, The Millfields

Plymouth

PL1 3JY

UK

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://sdsolution.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 15 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Project Management & Cost Consultancy

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 8

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Blake Morgan

One Central Square, Whitchurch

Cardiff

CF10 1FS

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.blakemorgan.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ChandlerKBS

ChandlerKBS, Chandlers House, Penarth Marina

Penarth

CF64 1SA

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.chandlerkbs.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Gleeds

Park House, Greyfriars Road

Cardiff

CF10 3AF

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://gb.gleeds.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mace Limited

155 Moorgate

London

EC2M 6XB

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.macegroup.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Penfro Consultancy Limited

Penfro House, 32 Meyrick Street

Pembroke Dock

SA72 6UT

UK

NUTS: UKL14

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Pick Everard

Halford House, Charles Street

Leicester

LE1 1HA

UK

NUTS: UKF2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.pickeverard.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Rider Levett Bucknall

1/17 The Creative Quarter, Morgan Arcade

Cardiff

CF10 1AF

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.rlb.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SP Projects Limited

Unit 7B Wilkinson Business Park, Clywedog Road South

Wrexham

LL13 9AE

UK

NUTS: UKL23

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sp-projects.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 15 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Property Related Structural Engineering Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jubb

2A Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff

Cardiff

CF23 8RS

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.jubb.uk.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Roger Casey Associates Ltd

Ty Mansel, 6 Mansel Street

Carmarthen

SA31 1PX

UK

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.rca-eng.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 15 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: Low Energy Consultancy Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bullock Consulting Ltd

Bridge Innovation Centre Pembrokeshire Science & Technology Park

Pembroke Dock

SA72 6UN

UK

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.bullockconsulting.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Hoare Lea

54 Hagley Road

Birmingham

B16 8PE

UK

NUTS: UKG3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://hoarelea.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

McCann and Partners Ltd

Faraday House, Terra Nova Way

Penarth

CF64 1SA

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.mccannp.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Services Design Solution Ltd

20-23 Mary Seacole Road, The Millfields

Plymouth

PL1 3JY

UK

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://sdsolution.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mott MacDonald

Templeback, 10 Temple Back

Bristol

BS1 6FL

UK

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.mottmac.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 15 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Teitl: Planning Consultancy Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Asbri Planning

Unit 9, Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park

Cardiff

CF23 8RS

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.asbriplanning.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DPP Planning

11-13 Penhill Road, Pontcanna

Cardiff

CF11 9PQ

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://dppukltd.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JMS Planning

Hafan Y Coed, Forest Road

Lampeter

SA48 8AN

UK

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.jmsplanning.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

KEW Planning Ltd

Suite 4, 11 Cathedral Road

Cardiff

CF11 9HA

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.kewplanning.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mott MacDonald

Templeback, 10 Temple Back

Bristol

BS16FL

UK

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.mottmac.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Urbanists

The Creative Quarter, 8A Morgan Arcade

Cardiff

CF10 1AF

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://theurbanists.net

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 15 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 7

Teitl: Multi-Disciplinary Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

AHR Architects Ltd

5th Floor, Aurora, 55 Princess Street

Manchester

M2 4EW

UK

NUTS: UKD33

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.ahr.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DarntonB3 Limited

The Coach House, Monk Fryston Hall

Leeds

LS25 5DU

UK

NUTS: UKE42

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.db3group.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HLM Architects

Suite 104, The Creative Quarter, Morgan Arcade, The Hayes

Cardiff

CF10 1AF

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://hlmarchitects.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lawray Limited

Southbank House, Black Prince Road

London

SE1 7SJ

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://lawray-architects.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mott MacDonald

Templeback, 10 Temple Back

Bristol

BS16FL

UK

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.mottmac.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ove Arup & Partners Ltd

8 Fitzroy Street

London

W1T4BJ

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.arup.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tetra Tech

Floor 5, Longcross Court 47 Newport Road

Cardiff

CF24 0AD

UK

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.tetratech.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 15 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

ETENDERWALES PORTAL - This procurement exercise was conducted via the eTenderWales portal (project_51493).

BUSINESS WALES EVENT - Business Wales held a live tender webinar specifically for those tendering for this Framework on 19/05/2023.

OTHER PARTICIPATING BODIES - This is a Carmarthenshire County Council framework with neighbouring local authorities named as Other Participating Bodies (OPBs), in addition to any company (as defined by Section 1 the Companies Act 2006) which is wholly or partly owned by Carmarthenshire County Council, or by any of the Other Participating Bodies. The Other Participating Bodies which have an option to utilise the Framework but have made no commitment to their usage of the arrangement during its Term, are:

- Ceredigion County Council

- Neath Port Talbot County Borough Council

- Pembrokeshire County Council

- Swansea Council

FRAMEWORK VALUE - As this is a Framework Agreement, the amount of work to be offered over the duration of the Framework cannot be determined at this stage. The estimated value of this Framework is 15,000,000 GBP over the course of the 4 years for the 7 lots as a whole.

COMMUNITY BENEFITS - Community Benefits are a mandatory requirement and appointed consultants will be expected to actively deliver and monitor Community Benefits as part of this Framework. Some requirements will be proportionate to call-off values (e.g. targeted recruitment and training) and some will not be linked to specific call-offs but deliverable across the duration of the Framework term (e.g. contributions to education). Full details were provided in the tender documentation.

(WA Ref:136079)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71244000 Cyfrifo costau, monitro costau Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio
71242000 Gwaith paratoi ac amcangyfrif costau prosiectau a dyluniadau Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio
71210000 Gwasanaethau cynghori ar bensaernïaeth Gwasanaethau pensaernïol a gwasanaethau cysylltiedig
71410000 Gwasanaethau cynllunio trefol Gwasanaethau cynllunio trefol a phensaernïaeth tirlunio
71400000 Gwasanaethau cynllunio trefol a phensaernïaeth tirlunio Gwasanaethau pensaernïol, adeiladu, peirianneg ac archwilio
71320000 Gwasanaethau dylunio peirianneg Gwasanaethau peirianneg
71322000 Gwasanaethau dylunio peirianneg ar gyfer adeiladu gwaith peirianneg sifil Gwasanaethau dylunio peirianneg
71321000 Gwasanaethau dylunio peirianneg ar gyfer gwaith gosod mecanyddol a thrydanol ar gyfer adeiladau Gwasanaethau dylunio peirianneg
71220000 Gwasanaethau dylunio pensaernïol Gwasanaethau pensaernïol a gwasanaethau cysylltiedig
71500000 Gwasanaethau goruchwylio safleoedd adeiladu Gwasanaethau pensaernïol, adeiladu, peirianneg ac archwilio
71324000 Gwasanaethau mesur meintiau Gwasanaethau dylunio peirianneg
71322100 Gwasanaethau mesur meintiau ar gyfer gwaith peirianneg sifil Gwasanaethau dylunio peirianneg ar gyfer adeiladu gwaith peirianneg sifil
71300000 Gwasanaethau peirianneg Gwasanaethau pensaernïol, adeiladu, peirianneg ac archwilio
71330000 Gwasanaethau peirianneg amrywiol Gwasanaethau peirianneg
71333000 Gwasanaethau peirianneg fecanyddol Gwasanaethau peirianneg amrywiol
71334000 Gwasanaethau peirianneg fecanyddol a thrydanol Gwasanaethau peirianneg amrywiol
71200000 Gwasanaethau pensaernïol a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau pensaernïol, adeiladu, peirianneg ac archwilio
71221000 Gwasanaethau pensaernïol ar gyfer adeiladau Gwasanaethau dylunio pensaernïol
71222000 Gwasanaethau pensaernïol ar gyfer ardaloedd awyr agored Gwasanaethau dylunio pensaernïol
71000000 Gwasanaethau pensaernïol, adeiladu, peirianneg ac archwilio Adeiladu ac Eiddo Tiriog
71240000 Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio Gwasanaethau pensaernïol a gwasanaethau cysylltiedig
71250000 Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg ac arolygu a thirfesur Gwasanaethau pensaernïol a gwasanaethau cysylltiedig
71540000 Gwasanaethau rheoli adeiladu Gwasanaethau goruchwylio safleoedd adeiladu
71541000 Gwasanaethau rheoli prosiectau adeiladu Gwasanaethau rheoli adeiladu
71314200 Gwasanaethau rheoli ynni Ynni a gwasanaethau cysylltiedig
71530000 Gwasanaethau ymgynghori ar adeiladu Gwasanaethau goruchwylio safleoedd adeiladu
71312000 Gwasanaethau ymgynghori ar beirianneg strwythurol Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu
71314300 Gwasanaethau ymgynghori ar effeithlonrwydd ynni Ynni a gwasanaethau cysylltiedig
71321300 Gwasanaethau ymgynghori ar waith plymwr Gwasanaethau dylunio peirianneg ar gyfer gwaith gosod mecanyddol a thrydanol ar gyfer adeiladau
71310000 Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu Gwasanaethau peirianneg
71314000 Ynni a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
18 Tachwedd 2022
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw Awdurdod:
Carmarthenshire County Council
Dyddiad cyhoeddi:
27 Ebrill 2023
Dyddiad Cau:
15 Mehefin 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Carmarthenshire County Council
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Carmarthenshire County Council

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
ccpsf@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.