Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Adolygiad Gwerthuso o Flwyddyn Gyntaf Gweithredu: Y Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Tachwedd 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136624
Cyhoeddwyd gan:
Social Care Wales
ID Awudurdod:
AA0289
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
01 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru, mewn partneriaeth ag AaGIC am benodi un darparwr cymwysedig â phrofiad addas i gynnal adolygiad gwerthuso sy’n seiliedig ar y flwyddyn gyntaf o weithredu’r Cynllun Gweithredu Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (SMHWFP).

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Gofal Cymdeithasol Cymru

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK

Tîm Caffael

+44 3003033444


http://www.socialcare.wales
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Gofal Cymdeithasol Cymru

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK


+44 3003033444


http://www.socialcare.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Gofal Cymdeithasol Cymru

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK


+44 3003033444


http://www.socialcare.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Adolygiad Gwerthuso o Flwyddyn Gyntaf Gweithredu: Y Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru, mewn partneriaeth ag AaGIC am benodi un darparwr cymwysedig â phrofiad addas i gynnal adolygiad gwerthuso sy’n seiliedig ar y flwyddyn gyntaf o weithredu’r Cynllun Gweithredu Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (SMHWFP).

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136653 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73110000 Research services
73210000 Research consultancy services
73430000 Test and evaluation
75122000 Administrative healthcare services
79315000 Social research services
79419000 Evaluation consultancy services
85000000 Health and social work services
85100000 Health services
85140000 Miscellaneous health services
85300000 Social work and related services
85310000 Social work services
85320000 Social services
85321000 Administrative social services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae yna gyllideb o £25,000 (yn cynnwys unrhyw TAW perthnasol) wedi’i gytuno ar gyfer y cais am dyfynbris hwn. Bydd y contract yn rhedeg o 2 Ionawr 2024 tan 31 Mawrth 2024.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     01 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136653)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85320000 Gwasanaethau cymdeithasol Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig
85321000 Gwasanaethau cymdeithasol gweinyddol Gwasanaethau cymdeithasol
75122000 Gwasanaethau gofal iechyd gweinyddol Gwasanaethau gweinyddol asiantaethau
85310000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig
85300000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol
85100000 Gwasanaethau iechyd Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol
85000000 Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol Gwasanaethau eraill
85140000 Gwasanaethau iechyd amrywiol Gwasanaethau iechyd
73110000 Gwasanaethau ymchwil Gwasanaethau datblygu ymchwil a datblygu arbrofol
79315000 Gwasanaethau ymchwil gymdeithasol Gwasanaethau ymchwil marchnad
79419000 Gwasanaethau ymgynghori ar brisio Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli
73210000 Gwasanaethau ymgynghori ar ymchwil Gwasanaethau ymgynghori ar ymchwil a datblygu
73430000 Profi a gwerthuso Gwasanaethau ymchwil a datblygu ar gyfer deunyddiau diogelwch ac amddiffyn

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
pdf269.56 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf279.46 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf3.13 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf483.04 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx30.15 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx39.96 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx45.51 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf3.29 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
docx
docx30.57 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx37.53 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx43.17 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.