Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Adolygiad Gwerthuso o Flwyddyn Gyntaf Gweithredu: Y Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol
OCID: ocds-kuma6s-136624
ID yr Awdurdod: AA0289
Cyhoeddwyd gan: Social Care Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Dyddiad Cau: 01/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Gofal Cymdeithasol Cymru, mewn partneriaeth ag AaGIC am benodi un darparwr cymwysedig â phrofiad addas i gynnal adolygiad gwerthuso sy’n seiliedig ar y flwyddyn gyntaf o weithredu’r Cynllun Gweithredu Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (SMHWFP).

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Gofal Cymdeithasol Cymru

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK

Tîm Caffael

+44 3003033444


http://www.socialcare.wales
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Gofal Cymdeithasol Cymru

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK


+44 3003033444


http://www.socialcare.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Gofal Cymdeithasol Cymru

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK


+44 3003033444


http://www.socialcare.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Adolygiad Gwerthuso o Flwyddyn Gyntaf Gweithredu: Y Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru, mewn partneriaeth ag AaGIC am benodi un darparwr cymwysedig â phrofiad addas i gynnal adolygiad gwerthuso sy’n seiliedig ar y flwyddyn gyntaf o weithredu’r Cynllun Gweithredu Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (SMHWFP).

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136653 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73110000 Research services
73210000 Research consultancy services
73430000 Test and evaluation
75122000 Administrative healthcare services
79315000 Social research services
79419000 Evaluation consultancy services
85000000 Health and social work services
85100000 Health services
85140000 Miscellaneous health services
85300000 Social work and related services
85310000 Social work services
85320000 Social services
85321000 Administrative social services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae yna gyllideb o £25,000 (yn cynnwys unrhyw TAW perthnasol) wedi’i gytuno ar gyfer y cais am dyfynbris hwn. Bydd y contract yn rhedeg o 2 Ionawr 2024 tan 31 Mawrth 2024.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     01 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136653)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75122000Administrative healthcare servicesAdministrative services of agencies
85321000Administrative social servicesSocial services
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
85000000Health and social work servicesOther Services
85100000Health servicesHealth and social work services
85140000Miscellaneous health servicesHealth services
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
73110000Research servicesResearch and experimental development services
79315000Social research servicesMarket research services
85320000Social servicesSocial work and related services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
85310000Social work servicesSocial work and related services
73430000Test and evaluationResearch and Development services on security and defence materials

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
21/11/23Request for Quote_Mental Health Workforce PlanRequest for Quote_Mental Health Workforce Plan269.56 KB19
21/11/23Appendix 1 - Pre-Qualification QuestionnaireAppendix 1 - Pre-Qualification Questionnaire43.17 KB18
21/11/23Appendix 2 – Technical Quality Response DocumentAppendix 2 – Technical Quality Response Document37.53 KB15
21/11/23Appendix 3 – Financial and Pricing Response DocumentAppendix 3 – Financial and Pricing Response Document30.57 KB14
21/11/23Appendix 4 – Social Care Wales’s tone of voice guidelinesAppendix 4 – Social Care Wales’s tone of voice guidelines467.02 KB15
21/11/23Appendix 5 – Social Care Wales’s branding guidelinesAppendix 5 – Social Care Wales’s branding guidelines3.29 MB15
21/11/23Cais am Ddyfynbris - Cynllun y Gweithlu Iechyd MeddwlCais am Ddyfynbris - Cynllun y Gweithlu Iechyd Meddwl279.46 KB12
21/11/23Atodiad 1 - Holiadur Cyn-gymhwysoAtodiad 1 - Holiadur Cyn-gymhwyso45.51 KB12
21/11/23Atodiad 2 - Dogfen Ymateb AnsawddAtodiad 2 - Dogfen Ymateb Ansawdd39.96 KB12
21/11/23Atodiad 3 - Dogfen Ymateb AriannolAtodiad 3 - Dogfen Ymateb Ariannol30.15 KB12
21/11/23Atodiad 4 - Canllaw ein llais Gofal Cymdeithasol CymruAtodiad 4 - Canllaw ein llais Gofal Cymdeithasol Cymru483.04 KB12
21/11/23Atodiad 5 - Canllawiau brand Gofal Cymdeithasol CymruAtodiad 5 - Canllawiau brand Gofal Cymdeithasol Cymru3.13 MB12

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru