Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Tender for a Robotic Gantry System
OCID: ocds-kuma6s-136634
ID yr Awdurdod: AA0345
Cyhoeddwyd gan: Swansea University
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Dyddiad Cau: 09/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The tender process is to source a suitably qualified supplier of a robotic gantry system for multidisciplinary collaborations, ranging from manufacturing applications to various types of robotics applications with the potential for embedding artificial intelligence.
Please refer to itt 107158 on etenderwales BravoSolution:
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
for more information and suite of tender documents

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Swansea University

Procurement Office, Swansea University, Singleton Park,

Swansea

SA2 8PP

UK

Sue Davies

+44 179295890


https://www.swansea.ac.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Tender for a Robotic Gantry System

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The tender process is to source a suitably qualified supplier of a robotic gantry system for multidisciplinary collaborations, ranging from manufacturing applications to various types of robotics applications with the potential for embedding artificial intelligence.

Please refer to itt 107158 on etenderwales BravoSolution:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

for more information and suite of tender documents

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136634

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42414310 Mobile lifting frames
42417310 Conveyor belts
44000000 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus
44112000 Miscellaneous building structures
44112410 Roof frames
44142000 Frames
44210000 Structures and parts of structures
44212300 Structures and parts
44212320 Miscellaneous structures
45223000 Structures construction work
45223100 Assembly of metal structures
45223110 Installation of metal structures
45223800 Assembly and erection of prefabricated structures
45261000 Erection and related works of roof frames and coverings
71327000 Load-bearing structure design services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The HERC grant available for this item, including delivery, any import duty, insurances and all associated costs is GBP25,165 exclusive of VAT (£30,198 inclusive of VAT).

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

External funding for this equipment has been granted from the Higher Education Research Council (HERC) Capital - ECR fund, so it is essential that the equipment is delivered by 31st March 2024.

This tender is being conducted electronically via etenderwales BravoSolution, therefore only tenders submitted via that website by the tender deadline can be considered

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SU61(24)

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 01 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   05 - 02 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136634)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45223800Assembly and erection of prefabricated structuresStructures construction work
45223100Assembly of metal structuresStructures construction work
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatusMaterials and Products
42417310Conveyor beltsElevators and conveyors
45261000Erection and related works of roof frames and coveringsRoof works and other special trade construction works
44142000FramesProducts related to construction materials
45223110Installation of metal structuresStructures construction work
71327000Load-bearing structure design servicesEngineering design services
44112000Miscellaneous building structuresConstruction materials
44212320Miscellaneous structuresStructural products and parts except prefabricated buildings
42414310Mobile lifting framesCranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane
44112410Roof framesMiscellaneous building structures
44212300Structures and partsStructural products and parts except prefabricated buildings
44210000Structures and parts of structuresStructural products
45223000Structures construction workEngineering works and construction works

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru