Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Tender for a Robotic Gantry System

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136634
Cyhoeddwyd gan:
Swansea University
ID Awudurdod:
AA0345
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
09 Ionawr 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The tender process is to source a suitably qualified supplier of a robotic gantry system for multidisciplinary collaborations, ranging from manufacturing applications to various types of robotics applications with the potential for embedding artificial intelligence. Please refer to itt 107158 on etenderwales BravoSolution: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml for more information and suite of tender documents

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Swansea University

Procurement Office, Swansea University, Singleton Park,

Swansea

SA2 8PP

UK

Sue Davies

+44 179295890


https://www.swansea.ac.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Tender for a Robotic Gantry System

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The tender process is to source a suitably qualified supplier of a robotic gantry system for multidisciplinary collaborations, ranging from manufacturing applications to various types of robotics applications with the potential for embedding artificial intelligence.

Please refer to itt 107158 on etenderwales BravoSolution:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

for more information and suite of tender documents

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136634

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42414310 Mobile lifting frames
42417310 Conveyor belts
44000000 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus
44112000 Miscellaneous building structures
44112410 Roof frames
44142000 Frames
44210000 Structures and parts of structures
44212300 Structures and parts
44212320 Miscellaneous structures
45223000 Structures construction work
45223100 Assembly of metal structures
45223110 Installation of metal structures
45223800 Assembly and erection of prefabricated structures
45261000 Erection and related works of roof frames and coverings
71327000 Load-bearing structure design services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The HERC grant available for this item, including delivery, any import duty, insurances and all associated costs is GBP25,165 exclusive of VAT (£30,198 inclusive of VAT).

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

External funding for this equipment has been granted from the Higher Education Research Council (HERC) Capital - ECR fund, so it is essential that the equipment is delivered by 31st March 2024.

This tender is being conducted electronically via etenderwales BravoSolution, therefore only tenders submitted via that website by the tender deadline can be considered

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SU61(24)

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 01 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   05 - 02 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136634)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
42417310 Beltiau cludo Peiriannau codi a chludyddion
45223800 Cydosod a chodi strwythurau parod Gwaith adeiladu strwythurau
45223100 Cydosod strwythurau metel Gwaith adeiladu strwythurau
71327000 Cyfarpar cynnal pwysau Gwasanaethau dylunio peirianneg
44142000 Fframiau Cynhyrchion sy’n gysylltiedig â deunyddiau adeiladu
42414310 Fframiau codi symudol Craeniau, fframiau codi symudol a tryciau gwaith â chraen arnynt
44112410 Fframiau toeau Strwythurau adeiladau amrywiol
45223110 Gosod strwythurau metel Gwaith adeiladu strwythurau
45223000 Gwaith adeiladu strwythurau Gwaith peirianneg a gwaith adeiladu
45261000 Gwaith codi fframiau a gorchuddion to a gwaith cysylltiedig Gwaith toi a chrefftau adeiladu arbennig eraill
44212300 Strwythurau a chydrannau Cynhyrchion a chydrannau strwythurol heblaw adeiladau parod
44210000 Strwythurau a chydrannau strwythurau Cynhyrchion strwythurol
44000000 Strwythurau a deunyddiau adeiladu; cynhyrchion ategol ar gyfer adeiladu (ac eithrio cyfarpar trydanol) Deunyddiau a Chynhyrchion
44112000 Strwythurau adeiladau amrywiol Deunyddiau adeiladu
44212320 Strwythurau amrywiol Cynhyrchion a chydrannau strwythurol heblaw adeiladau parod

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.