Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

Provision of Housing Management System with Customer Relationship Management

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 12 Ionawr 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136656
Cyhoeddwyd gan:
Hafod Housing Association
ID Awudurdod:
AA1147
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
19 Ionawr 2024
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The scope of this tender is to review proposals for the Provision and implementation of a Housing Management System with Customer Relationship Management. CPV: 48612000, 72253200, 72250000, 48810000, 48781000, 48780000, 48627000, 48610000, 48625000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Hafod Housing Association

St Hilary Court, Copthorne Way, Culverhouse Cross

CARDIFF

CF5 6ES

UK

Ffôn: +44 2920675823

E-bost: procurement@hafod.org.uk

Ffacs: +44 2920672499

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.hafod.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1147

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Registered Social Landlord

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Registered Social Landlord

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Housing Management System with Customer Relationship Management

Cyfeirnod: 2024H000072.00

II.1.2) Prif god CPV

48612000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The scope of this tender is to review proposals for the Provision and implementation of a Housing Management System with Customer Relationship Management.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72253200

72250000

48810000

48781000

48780000

48627000

48610000

48625000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Hafod are seeking an intuitive Housing Management System, with Customer Relationship Management System, to better support our housing and tenancy management. We are taking a ‘customer first’ approach, in line with Hafod’s organisational strategy, to allow us to adapt to meet the needs of our Care, Support and Housing services better than before and to ensure we are compliant in providing safe assets and safe housing for our customers. We need to ensure that any transactions or enquiries made from our customers are recorded, through good CRM methods.

We are seeking to move to a streamlined systems landscape, where we rely less on point solutions and multiple integrations between various systems, which prove to be cumbersome for colleagues. Hafod has adopted a cloud first approach to our technology platforms and, as such, are seeking a Software as a Service (SaaS) system as part of our tender. This approach is clearly outlined in our Digital Strategy.

The key deliverables for this project are:

-Ensuring our services and systems are aligned to our customer needs and preferences

-Driving service and customer-based process and delivery efficiencies through the use of technology

-An integrated, modern HMS to manage our tenancies, assets, repairs and planned works.

-A system that captures data for our new builds at the beginning of the lifecycle to inform colleagues across the organisation.

-A consolidated system landscape that has the ability to be flexible in changes to the organisation or provision of our services.

-Shift to a SaaS solution, per our Digital Strategy

-Improved access to documents from centralised storage

-Improvement in data reporting and the ability to capture more qualitative data.

-Better capture, recording, quality and monitoring of our customer and asset data.

-Aligning customer information from across the organisation in one place, creating a clear customer journey for our colleagues

-Increased opportunities for our customers to self-serve

-Seamless/improved integration with our new Finance System and other systems currently in use or introduced in the future.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

3 x up to 2 year periods

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/01/2024

Amser lleol: 12:30

Place:

electronically via eTenderWales

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136656

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please refer to the tender documents

(WA Ref:136656)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
72253200 Gwasanaethau cymorth systemau Gwasanaethau cymorth a desg gymorth
72250000 Gwasanaethau system a chymorth Gwasanaethu rhaglennu meddalwedd ac ymgynghori ar feddalwedd
48781000 Pecyn meddalwedd rheoli systemau Pecyn meddalwedd rheoli systemau, storio a chynnwys
48780000 Pecyn meddalwedd rheoli systemau, storio a chynnwys Rhaglenni gwasanaethu pecynnau meddalwedd
48627000 Pecyn meddalwedd system weithredu amser real Systemau gweithredu
48612000 System rheoli cronfeydd data Systemau cronfa ddata
48610000 Systemau cronfa ddata Pecyn meddalwedd cronfa ddata a meddalwedd gweithredu
48625000 Systemau gweithredu systemau agored Systemau gweithredu
48810000 Systemau gwybodaeth Systemau a gweinyddion gwybodaeth

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
21 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
19 Ionawr 2024 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Hafod Housing Association
Dyddiad cyhoeddi:
12 Ionawr 2024
Math o hysbysiad:
SF14 Corrigendwm
Enw Awdurdod:
Hafod Housing Association

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@hafod.org.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
12/01/2024 08:36
Notice date(s) changed
IV.2.2) Time limit
Old date: 12/01/2024 12:00
New date: 19/01/2024 12:00

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Old date: 12/01/2024 12:30
New date: 19/01/2024 12:30

Request for extension of time

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.