Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: GLLM Supply of New Electric 4 passenger UTV 2023
OCID: ocds-kuma6s-136658
ID yr Awdurdod: AA0286
Cyhoeddwyd gan: Grwp Llandrillo Menai
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Dyddiad Cau: 13/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Grŵp Llandrillo Menai are seeking to appoint a single supplier for the purchase of one four-seater electric Utility Terrain Vehicle (UTV).
The electric UTV will be used by Coleg Glynllifon, covering all the operator training requirements necessary for students, staff and external customers in a forestry setting, transporting kit and materials as required. The UTV will need to be new and appropriate for an educational establishment.
Glynllifon’s training courses are scheduled throughout the year, so the vehicle support element is a key part of the specification.
The ability to supply the electric UTV immediately upon contract award or no later than 2nd February 2023 to Coleg Glynllifon LL54 5DU is essential to ensure acquired Welsh Government funding for this project is utilised within the agreed timescale.
See Specification of Requirement for full description of the UTV required.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Grwp Llandrillo Menai

Procurement, Coleg Llandrillo, Llandudno Road, Rhos-on-Sea, Conwy,

Colwyn Bay

LL28 4HZ

UK

David Christmas

+44 07502152921


http://www.gllm.ac.uk
http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

GLLM Supply of New Electric 4 passenger UTV 2023

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Grŵp Llandrillo Menai are seeking to appoint a single supplier for the purchase of one four-seater electric Utility Terrain Vehicle (UTV).

The electric UTV will be used by Coleg Glynllifon, covering all the operator training requirements necessary for students, staff and external customers in a forestry setting, transporting kit and materials as required. The UTV will need to be new and appropriate for an educational establishment.

Glynllifon’s training courses are scheduled throughout the year, so the vehicle support element is a key part of the specification.

The ability to supply the electric UTV immediately upon contract award or no later than 2nd February 2023 to Coleg Glynllifon LL54 5DU is essential to ensure acquired Welsh Government funding for this project is utilised within the agreed timescale.

See Specification of Requirement for full description of the UTV required.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136658.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34113000 4-wheel-drive vehicles
34113200 All-terrain vehicles
34113300 Off-road vehicles
34144000 Special-purpose motor vehicles
34144900 Electric vehicles
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

GLLM15112023

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 12 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   15 - 12 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136658)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

GLLM RFQ - Electric UTV 2023
Appendix 1 - Tender Return Form - Electric UTV 2023

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
341130004-wheel-drive vehiclesPassenger cars
34113200All-terrain vehicles4-wheel-drive vehicles
34144900Electric vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34113300Off-road vehicles4-wheel-drive vehicles
34144000Special-purpose motor vehiclesHeavy-duty motor vehicles

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
21/11/23GLLM RFQ - Electric UTV 2023Request for Quote151.38 KB0
21/11/23Appendix 1 - Tender Return Form - Electric UTV 2023Tender Return Form30.64 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru