Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Refurbishment and Reconfiguration Works at Machynlleth Fire Station

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 23 Ebrill 2024

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136632
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
24 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
22 Ebrill 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Yndi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Refurbishment and reconfiguration works to Machynlleth Fire Station. Comprehensive information can be found in the documents uploaded to the Additional Documents area.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement, Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Helen Rees

+44 3706060699


http://www.mawwfire.gov.uk
https://sell2wales.gov.wales
https://sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Refurbishment and Reconfiguration Works at Machynlleth Fire Station

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Refurbishment and reconfiguration works to Machynlleth Fire Station. Comprehensive information can be found in the documents uploaded to the Additional Documents area.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136632.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45210000 Building construction work
45216000 Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings
45216100 Construction work for buildings relating to law and order or emergency services
45216120 Construction work for buildings relating to emergency services
45262700 Building alteration work
45262800 Building extension work
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
79993000 Building and facilities management services
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per documents uploaded within the Additional Documents area.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWT33

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     12 - 01 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 02 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136632)

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=136632

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

APPENDIX A1 - MFS-LAW-X-00-DR-A-031001_T5-EXISTING GROUND FLOOR PLAN
APPENDIX A2 - MFS-LAW-X-00-DR-A-031002_T4-EXISTING ROOF PLAN
APPENDIX A3 - MFS-LAW-X-00-DR-A-041001_T7-DEMOLITION GROUND FLOOR PLAN
APPENDIX A4 - MFS-LAW-X-00-DR-A-061001_T7-PROPOSED GROUND FLOOR PLAN
APPENDIX A5 - MFS-LAW-X-00-DR-A-061002_T7-PROPOSED ROOF PLAN
APPENDIX A6 - MFS-LAW-X-X-DR-A-011001_T8-DRAWING TRANSMITTAL SHEET
APPENDIX A7 - MFS-LAW-X-X-DR-A-032001_T5-EXISTING ELEVATIONS
APPENDIX A8 - MFS-LAW-X-X-DR-A-039001_T4-EXISTING SITE PLAN
APPENDIX A9 - MFS-LAW-X-X-DR-A-042001_T6-DEMOLITION ELEVATIONS
APPENDIX A10 - MFS-LAW-X-X-DR-A-051001_T7-ACCESS & FIRE STRATEGY
APPENDIX A11 - MFS-LAW-X-X-DR-A-062001_T8-PROPOSED ELEVATIONS
APPENDIX A12 - MFS-LAW-X-X-DR-A-063001_T7-PROPOSED SECTIONS
APPENDIX A13 - MFS-LAW-X-X-DR-A-065001_T7-PROPOSED CEILING PLAN
APPENDIX A14 - MFS-LAW-X-X-DR-A-069001_T7-PROPOSED SITE PLAN
APPENDIX A15 - MFS-LAW-X-X-DR-A-069002_T3-CONSTRAINTS PLAN
APPENDIX A16 - MFS-LAW-X-X-DR-A-095001_T3-CDM RISK REGISTER
APPENDIX A17 - MFS-LAW-X-X-DR-A-210001_T3-TYPICAL EXTERNAL WALL APERTURE DETAILS
APPENDIX A18 - MFS-LAW-X-X-DR-A-220001_T3-INTERNAL PARTITION DETAILS
APPENDIX A19 - MFS-LAW-X-X-DR-A-240001_T3-RAMP DETAILS
APPENDIX A20 - MFS-LAW-X-X-DR-A-270002_T3-TYPICAL ROOF DETAILS - PROPOSED ROOF
APPENDIX A21 - MFS-LAW-X-X-DR-A-400001_T7-FINISHES & SETTING OUT PLAN
APPENDIX A22 - MFS-LAW-X-X-DR-A-730001_T7-TEAPOINT DETAILS
APPENDIX A23 - MFS-LAW-X-X-DR-A-740001_T7-SANITARY DETAILS 01
APPENDIX A24 - MFS-LAW-X-X-DR-A-740002_T7-SANITARY DETAILS 02
APPENDIX A25 -MFS-LAW-X-X-SH-A-314001_T6-WINDOW SCHEDULE
APPENDIX A26 - MFS-LAW-X-X-SH-A-315001_T5-EXTERNAL DOOR SCHEDULE
APPENDIX A27 - MFS-LAW-X-X-SH-A-325001_T6-INTERNAL DOOR SCHEDULE
APPENDIX A28 - 19658-MFS-LAW-X-X-SP-A-000001 - Specification of Materials and Workmanship-2023-09-22 (1)
APPENDIX A29 - 2917-CWC-XX-00-DR-E-6201_T2 GROUND FLOOR SMALL POWER
APPENDIX A30 - 2917-CWC-XX-00-DR-E-6301_T2 GROUND FLOOR LIGHTING
APPENDIX A31 - 2917-CWC-XX-00-DR-E-6501 T3 GROUND FLOOR CONTAINMENT
APPENDIX A32 - 2917-CWC-XX-00-DR-E-9001_T2 EXTERNAL LIGHTING
APPENDIX A33 - 2917-CWC-XX-00-DR-M-5201_T2 GROUND FLOOR ABOVE GROUND DRAINAGE
APPENDIX A34 - 2917-CWC-XX-00-DR-M-5301_T2 GROUND FLOOR WATER SERVICES
APPENDIX A35 - 2917-CWC-XX-00-DR-M-5601_T2 - GROUND FLOOR HEATING
APPENDIX A36 - 2917-CWC-XX-00-DR-M-5701_T1 GROUND FLOOR VENTILATION
APPENDIX A37 - 2917-CWC-XX-00-DR-ME-5001_T2 GROUND FLOOR M&E STRIP OUT
APPENDIX A38 - 2917-CWC-XX-00-SC-E-6001_T1 LV DISTRIBUTION SCHEMATIC
APPENDIX A39 - 2917-CWC-XX-R1-DR-M-5001_T2 ROOF LEVEL MECHANICAL SERVICES
APPENDIX A40 - 2917-CWC-XX-RF-DR-E-6502_T2 ROOF CONTAINMENT
APPENDIX A41 - 2917-CWC-XX-ZZ-DR-ME-4001_T2 EXTERNAL M&E STRIPOUT
APPENDIX A42 - 2917-CWC-XX-ZZ-SC-M-5001_T1 MECHANICAL SERVICES SCHEMATIC
APPENDIX A43 - 2971-CWC-XX-00-DR-E-6701_T2 GROUND FLOOR FIRE ALARM & SECURITY
APPENDIX A44 - 2917-CWC-XX-SH-M-5301_T1 ELECTRIC WATER HEATERS
APPENDIX A45 - 2917-CWC-XX-SH-M-5601_T1 LTHW RADIATOR SCHEDULE
APPENDIX A46 - 2917-CWC-XX-SH-M-5602_T1 FAN COIL HEATER SCHEDULE
APPENDIX A47 - 2917-CWC-XX-SH-M-5603_T1 ELECTRIC FAN HEATER SCHEDULE
APPENDIX A48 - 2917-CWC-XX-SH-M-5701_T1 EXTRACT FAN SCHEDULE
APPENDIX A49 - 2971-CWC-XX-SH-E-0001_T1 STAGE 4 MEP WORKS INTERNAL LUMINAIRE SCHEDULE
APPENDIX A50 - 2971-CWC-XX-SH-E-0002_T1
APPENDIX A51 - 2971-CWC-XX-SH-E-0003_T1 ICT RESPONSIBILITY MATRIX
APPENDIX A52 - 2917-CWC-XX-SP-E-0001 T1 ELECTRICAL PARTICULAR SPECIFICATION
APPENDIX A53 - 2917-CWC-XX-SP-M-5001 T1 MECHANICAL PARTICULAR SPECIFICATION
APPENDIX A54 - 2917-CWC-XX-SP-N-0001 T2 PRELIMINARIES SPECIFICATION - TRADITIONAL
APPENDIX A55 - 2917-CWC-XX-XX-RA-CDM-0001 T1 CDM RESIDUAL HAZARD & RISK REGISTER
APPENDIX A56 - MFS-ENA-XX-XX-DR-C-3001 STANDARD DRAINAGE DETAILS (SHEET 1 of 2) T1
APPENDIX A57 - MFS-ENA-XX-XX-DR-C-3002 STANDARD DRAINAGE DETAILS (SHEET 2 of 2) T1
APPENDIX A58 - MFS-ENA-XX-XX-DR-C-5100 EXTERNAL WORKS AND DRAINAGE GENERAL ARRANGEMENTS T3
APPENDIX A59 - MFS-ENA-XX-XX-DR-S-0000 - STANDARD NOTATION T1
APPENDIX A60 - MFS-ENA-XX-XX-DR-S-0001 - FOUNDATION GENERAL ARRANGEMENT T2
APPENDIX A61 - MFS-ENA-XX-XX-DR-S-0002 - SLAB GENERAL ARRANGEMENT T2
APPENDIX A62 - MFS-ENA-XX-XX-DR-S-0004 - TRIMMER 1 OPTION T2
APPENDIX A63 - MFS-ENA-XX-XX-DR-S-0004 - TRIMMER 1 OPTION T2
APPENDIX A64 - MFS-ENA-XX-XX-SC-S-0001 DRAWING ISSUE SHEET T3
APPENDIX A65 - MFS-ENA-XX-XX-SC-S-0002 DRAWING ISSUE SHEET T3
APPENDIX A66 - PCI 8318 Mac Fire Station Rev 1_Combined
APPENDIX B - PRICING ACTIVITY SCHEDULE
APPENDIX C - EMPLOYERS TENDER PRELIMINARIES REV A
APPENDIX D - NAMED ROOFING CONTRACTORS
Appendix E1 - Welsh Language Standards Questionnaire
Appendix E2 - MAWWFRA-Contractors-Management-of-Contractors-Procedure
Appendix E3 - MAWWFRA-Contractors-Safety-Guidelines-Booklet
ITT-Part-1-Machynlleth Project 2023
ITT Part 2 Machynlleth Project 2023

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  24 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45262700 Gwaith addasu adeiladau Gwaith adeiladu crefftau arbennig heblaw gwaith toi
45210000 Gwaith adeiladu adeiladau Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil
45216100 Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â chyfraith a threfn neu wasanaethau brys Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â chyfraith a threfn neu wasanaethau brys ac ar gyfer adeiladau milwrol
45216000 Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â chyfraith a threfn neu wasanaethau brys ac ar gyfer adeiladau milwrol Amddiffyn a Diogelwch
45216120 Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau brys Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â chyfraith a threfn neu wasanaethau brys ac ar gyfer adeiladau milwrol
45400000 Gwaith cwblhau adeiladau Gwaith adeiladu
45262800 Gwaith estyn adeiladau Gwaith adeiladu crefftau arbennig heblaw gwaith toi
45300000 Gwaith gosod ar gyfer adeiladau Gwaith adeiladu
79993000 Gwasanaethau rheoli adeiladau a chyfleusterau Amrywiol wasanaethau sy’n gysylltiedig â busnes

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
24/11/2023 10:11
ADDED FILE: Schedule of Tender Documents Machynlleth Fire Station 23/11/23
Schedule of Tender Documents Machynlleth Fire Station 231123
28/11/2023 16:52
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 12/01/2024 12:00 to 26/01/2024 12:00.

Request made in Q&A section to accommodate Christmas shut-down.
08/12/2023 11:11
Question and Answers deadline change
The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 14/12/2023 17:00
New question submission deadline: 19/12/2023 17:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
15/12/2023 12:22
REPLACED FILE: APPENDIX A62 - MFS-ENA-XX-XX-DR-S-0004 - TRIMMER 1 OPTION T2
APPENDIX A62 - MFS ENA XX XX DR S 0003 SUPERSTRUCTURE GENERAL ARRANGEMENT T3
25/01/2024 16:40
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 26/01/2024 12:00 to 31/01/2024 12:00.

We have just been informed that tenderers are experiencing issues with the SPD on sell2wales and are therefore extending the deadline to allow sell2wales to have time to remedy the issue.
23/04/2024 11:54
Notice Cancelled
This notice has been cancelled. The original deadline date of 31/01/2024 is no longer applicable.

All bids were much higher than our budget and we will therefore be re-tendering shortly with a revised specification.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
docx
docx157.41 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx150.58 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
docx
docx117.29 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf38.11 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf561.31 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx295.20 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf3.87 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf75.43 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf911.48 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf75.76 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf
pdf110.02 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf85.47 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf288.37 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf

Dogfennau wedi'u disodli


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.