Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Project Tullie: Signage and Wayfinding Services
OCID: ocds-h6vhtk-041d0a
ID yr Awdurdod: AA82652
Cyhoeddwyd gan: Tullie House Museum and Art Gallery Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau: 02/01/24
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

We are building an imaginative and inclusive space, drawing on the organisation's founding principles as a centre of arts, learning and knowledge, with roots as a school of art, museum and library, focusing on science, art and history. Tullie needs a wayfinding approach that embodies this ethos, while also addressing the complex nature of the site, improving the visitor journey and experience, and embracing the museum's manifesto, design principles and brand.

Detailed tender documents can be found here: https://tullie.org.uk/project-tullie-signage-and-wayfinding-services/

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

TULLIE HOUSE MUSEUM AND ART GALLERY TRUST

TULLIE HOUSE MUSEUM AND ART GALLERY TRUST

Museum & Art Gallery Tullie House,Tullie House, Castle Street

CARLISLE

CA38TP

UK

Person cyswllt: Linh Bui

E-bost: linh.bui@tulliehouse.org

NUTS: UKD12

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://tullie.org.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://tullie.org.uk/project-tullie-signage-and-wayfinding-services/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://tullie.org.uk/project-tullie-signage-and-wayfinding-services/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Hamdden, diwylliant a chrefydd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Project Tullie: Signage and Wayfinding Services

II.1.2) Prif god CPV

79930000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

We are building an imaginative and inclusive space, drawing on the organisation's founding principles as a centre of arts, learning and knowledge, with roots as a school of art, museum and library, focusing on science, art and history. Tullie needs a wayfinding approach that embodies this ethos, while also addressing the complex nature of the site, improving the visitor journey and experience, and embracing the museum's manifesto, design principles and brand.

Detailed tender documents can be found here: https://tullie.org.uk/project-tullie-signage-and-wayfinding-services/

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

We are building an imaginative and inclusive space, drawing on the organisation's founding principles as a centre of arts, learning and knowledge, with roots as a school of art, museum and library, focusing on science, art and history. Tullie needs a wayfinding approach that embodies this ethos, while also addressing the complex nature of the site, improving the visitor journey and experience, and embracing the museum's manifesto, design principles and brand.

Detailed tender documents can be found here: https://tullie.org.uk/project-tullie-signage-and-wayfinding-services/

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Diwedd: 30/08/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Detailed tender documents can be found here: https://tullie.org.uk/project-tullie-signage-and-wayfinding-services/

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 02/01/2024

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 03/01/2024

Amser lleol: 09:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Detailed tender documents can be found here: https://tullie.org.uk/project-tullie-signage-and-wayfinding-services/

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: linh.bui@tulliehouse.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79930000Specialty design servicesMiscellaneous business and business-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru