Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Business & Technical Services Marketplace
OCID: ocds-h6vhtk-039a5c
ID yr Awdurdod: AA83374
Cyhoeddwyd gan: LLW Repository Ltd trading as Nuclear Waste Services
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau: 30/11/25
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The purpose of the BATS Marketplace DPS is to access a greater breadth of capable supply chain organisations to utilise commonly used business and technical service solutions. The BATS DPS covers professional labour services associated with work packages in support of business delivery. The BATS Marketplace DPS has 13 categories:<br/>1. Business (Change Management / Business Cases / Technical Authors);<br/>2. Commercial (Sourcing / Claims / Quantity Surveying);<br/>3. Full Lifecycle Design & Engineering Services;<br/>4. Environment (Advice / Consultancy / Ecology);<br/>5. Finance (Advice / Taxation / Auditing);<br/>6. Health & Safety (Advice / Consultancy / Specialists);<br/>7. Human Resources (Recruitment / Training / Facilitation);<br/>8. Legal (Advice / Corporate / Contract / Employment / Planning);<br/>9. Portfolio, Programme & Project Management;<br/>10. Programme Controls (Planning / Estimating / Cost / Risk Management);<br/>11. Public Affairs Support (Photos / Reprographics / Marketing / Comms / Events);<br/>12. Quality and Assurance (Assurance / Process Improvements / Management System);<br/>13. Security (Advice / Consultancy / Specialists)<br/><br/>Candidates can apply for pre-qualification against one or more categories to gain access to award stage work packages. Please note that pre-qualification remains open and live for the duration of the DPS, therefore a pre-qualification response can be submitted at any time.<br/><br/>BATS can be accessed via the 'View Live Opportunities' (https://ndasupplierportal.secure.force.com/?searchtype=Projects) option on the Atamis homepage. The record reference is C5590.<br/><br/>Note that the value provided in Section II.1.5.1 is only an estimate and no guarantee of value or volume of work through the DPS can be offered.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

LLW Repository Ltd trading as Nuclear Waste Services

5608448

Pelham House

Calder Bridge

CA20 1DB

UK

Person cyswllt: Becky Rollinson

E-bost: becky.rollinson@nuclearwasteservices.uk

NUTS: UKD1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-waste-services/about

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-waste-services/about

I.1) Enw a chyfeiriad

Nuclear Decommissioning Authority

Herdus House Westlakes Science and Technology Park Moor Row

Cumbria

CA24 3HU

UK

E-bost: enquiries@nda.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-decommissioning-authority

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-decommissioning-authority

I.1) Enw a chyfeiriad

Dounreay Site Restoration Limited

D2003, Dounreay, Thurso, Caithness

Thurso

KW14 7TZ

UK

E-bost: communications@dounreay.com

NUTS: UKM61

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/dounreay

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.gov.uk/government/organisations/dounreay

I.1) Enw a chyfeiriad

Magnox Limited

Oldbury Naite

Oldbury

BS35 1RQ

UK

E-bost: rachael.sheriff@magnoxsites.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/magnox-ltd

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.gov.uk/government/organisations/magnox-ltd

I.1) Enw a chyfeiriad

International Nuclear Services Ltd

Hinton House, Risley

Warrington

WA3 6GR

UK

E-bost: sales@ntsglobal.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.nucleartransportsolutions.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.nucleartransportsolutions.com

I.1) Enw a chyfeiriad

Direct Rail Services Limited

Regents Court, Baron Way

Carlisle

CA6 4SJ

UK

E-bost: sales.enquiry@ntsglobal.uk

NUTS: UKD1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.directrailservices.com/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.directrailservices.com/

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

Yn achos caffael ar y cyd sy'n cynnwys gwahanol wledydd – cyfraith caffael genedlaethol berthnasol:

English Law

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://ndasupplierportal.secure.force.com/?searchtype=Projects


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://one-nda.force.com/s/Welcome


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Nuclear decommissoning

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Business & Technical Services Marketplace

II.1.2) Prif god CPV

79000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

LLW Repository Ltd trading as Nuclear Waste Services (LLWR t/a NWS) has created the Business & Technical Services (BATS) Marketplace Dynamic Purchasing System (DPS) which is open for use by the following Contracting Authorities: LLWR t/a NWS, Direct Rail Services Ltd, Dounreay Site Restoration Ltd, International Nuclear Services Ltd, National Nuclear Laboratory Ltd, Nuclear Decommissioning Authority, Magnox Ltd, Radioactive Waste Management Ltd trading as Nuclear Waste Services and Sellafield Ltd.<br/><br/>An OJEU contract notice (2019/S 228-559692) was published on 22/11/2019 to open pre-qualification for BATS. A further notice (2023/S 000-002230) was published on 25/01/2023 to communicate an increase in the estimated total value from £75m to £125m. This notice has been published to communicate a change in the period of validity of the BATS DPS, from an end date of 21/11/2023 to 30/11/2025, and an increase to the estimated total value, from £125m to £175m.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 175 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of the BATS Marketplace DPS is to access a greater breadth of capable supply chain organisations to utilise commonly used business and technical service solutions. The BATS DPS covers professional labour services associated with work packages in support of business delivery. The BATS Marketplace DPS has 13 categories:<br/>1. Business (Change Management / Business Cases / Technical Authors);<br/>2. Commercial (Sourcing / Claims / Quantity Surveying);<br/>3. Full Lifecycle Design & Engineering Services;<br/>4. Environment (Advice / Consultancy / Ecology);<br/>5. Finance (Advice / Taxation / Auditing);<br/>6. Health & Safety (Advice / Consultancy / Specialists);<br/>7. Human Resources (Recruitment / Training / Facilitation);<br/>8. Legal (Advice / Corporate / Contract / Employment / Planning);<br/>9. Portfolio, Programme & Project Management;<br/>10. Programme Controls (Planning / Estimating / Cost / Risk Management);<br/>11. Public Affairs Support (Photos / Reprographics / Marketing / Comms / Events);<br/>12. Quality and Assurance (Assurance / Process Improvements / Management System);<br/>13. Security (Advice / Consultancy / Specialists)<br/><br/>Candidates can apply for pre-qualification against one or more categories to gain access to award stage work packages. Please note that pre-qualification remains open and live for the duration of the DPS, therefore a pre-qualification response can be submitted at any time.<br/><br/>BATS can be accessed via the 'View Live Opportunities' (https://ndasupplierportal.secure.force.com/?searchtype=Projects) option on the Atamis homepage. The record reference is C5590.<br/><br/>Note that the value provided in Section II.1.5.1 is only an estimate and no guarantee of value or volume of work through the DPS can be offered.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 175 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 22/11/2019

Diwedd: 30/11/2025

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Contracting Authorities named in this notice may enter into a contract with a supplier for a period of their determining which may exceed the duration of the DPS.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Candidates will be assessed on their response to the selection criteria in their request to qualify for a place on the BATS Marketplace DPS.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff system brynu ddynamig ei sefydlu

Gallai’r system brynu ddynamig gael ei defnyddio gan brynwyr ychwanegol

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-002230

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/11/2025

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 72  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

LLW Repository Ltd trading as Nuclear Waste Services

Pelham House

Calder Bridge

CA20 1DB

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-waste-services/about

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Courts Of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

E-bost: RCJ.DCO@justice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.find-court-tribunal.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Any appeals should be promptly brought to the attention of the contact specified in Section I above and will be dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015. Any appeals must be brought within the timescales specified by the applicable law including, without limitation, the Public Contracts Regulations 2015.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

LLW Repository Ltd trading as Nuclear Waste Services

Pelham House

Calder Bridge

CA20 1DB

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-waste-services/about

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: becky.rollinson@nuclearwasteservices.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru