Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Purchase of Liquid handling robots
OCID: ocds-h6vhtk-03ebf5
ID yr Awdurdod: AA83464
Cyhoeddwyd gan: MHRA/NIBSC
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Purchase of Liquid handling robot (2 requirements)

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

MHRA/NIBSC

N I B S C

N I B S C, Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, Hertfordshire

EN6 3QG

UK

E-bost: purchasing@mhra.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa genedlaethol neu ffederal

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Purchase of Liquid handling robots

Cyfeirnod: C187684

II.1.2) Prif god CPV

38000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Purchase of Liquid handling robot (2 requirements)

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf: 50 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 120 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

51430000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH2


Prif safle neu fan cyflawni:

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency<br/>Blanche Lane<br/>South Mimms<br/>Potters Bar<br/>Hertfordshire<br/>EN6 3QG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Purchase of Liquid handling robot (2 requirements)

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 60%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10%

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 30%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-022284

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bio Molecular Systems Ltd

10914210

22 Chancery Lane

London

WC2A 1LS

UK

Ffôn: +44 12345678

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.biomolecularsystems.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

MHRA/ NIBSC

EN6 3QG

London

EN6 3QG

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: purchasing@mhra.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
51430000Installation services of laboratory equipmentInstallation services of medical and surgical equipment
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru