Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 189_24 Paper Hygiene Consumables & Dispensers (ESPO Private Label "Smartbuy")
OCID: ocds-h6vhtk-041d13
ID yr Awdurdod: AA71779
Cyhoeddwyd gan: ESPO
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau: 04/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Products required are toilet paper, hand towels, wiping rolls and facial tissues, with their associated dispensers. All products are to have ESPO's private label "smartbuy" branding adhered to the outer packaging. All products are required for delivery to the ESPO distribution centre, Leicester.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

ESPO

Barnsdale Way, Grove Park, Enderby

LEICESTER

LE19 1ES

UK

Person cyswllt: Catalogue Procurement Team

E-bost: tenders@espo.org

NUTS: UKF22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.espo.org/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.eastmidstenders.org/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.eastmidstenders.org/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Local Authority Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

189_24 Paper Hygiene Consumables & Dispensers (ESPO Private Label "Smartbuy")

Cyfeirnod: 189_24

II.1.2) Prif god CPV

33760000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

A framework for the supply of paper hygiene consumables and dispensers suitable for commercial washroom environments. Products required include toilet paper, hand towels, wiping rolls, facial tissues etc and associated dispensers. All products are required to be supplied branded with ESPO's private label "smartbuy" on the outer packaging. All goods are for delivery to ESPO, Leicester.

To tender:

(a) Go to https://www.eastmidstenders.org/; (b) Register (if not already registered on ProContract); (c) Search for tender opportunity '189_24' (via "View Opportunities" from the 'EastMidsTenders' Portal); (d) Express an interest; (e) Download the tender documents (from the ProContract Activity summary screen, once an Expression of interest has been completed).

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 8 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer un lot yn unig

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - Paper Hygiene Consumables & Dispensers (ESPO Private Label "Smartbuy")

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33761000

33762000

33763000

42968300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

All products are required for delivery to the ESPO distribution centre, Leicester.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Products required are toilet paper, hand towels, wiping rolls and facial tissues, with their associated dispensers. All products are to have ESPO's private label "smartbuy" branding adhered to the outer packaging. All products are required for delivery to the ESPO distribution centre, Leicester.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 8 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/03/2024

Diwedd: 31/03/2025

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The framework agreement has the option to extend for up to a further 35 months. The total estimated value stated in Section II.1.5 includes the option period.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

The minimum financial requirement for the purposes of the current tender exercise is stated in the procurement documents.

This framework will operate on-going contract monitoring procedures following award, to ensure financial stability requirements are maintained.

Credit rating checks will be carried out on a regular basis, using a credit rating agency.

Any changes will be assessed (compared with a baseline credit rating score obtained at contract award stage) and significant changes or sustained degradation will be investigated.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 04/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 04/01/2024

Amser lleol: 12:01

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

As a Central Purchasing Body as defined in the Public Contracts Regulations 2015, the Framework Agreement is open for use by Public Bodies (defined at https://www.espo.org/amfile/file/download/file/9608/) that also fall into one of the following classifications of user throughout all administrative regions of the UK: Local Authorities; Educational Establishments (including Academies); Central Government Departments and Agencies; Police, Fire & Rescue and Coastguard Emergency Services; NHS and HSC Bodies, including Ambulance Services; Registered Charities; Registered Social Landlords; The Corporate Office of the House of Lords, The Corporate Officer of the House of Commons; or any public body established by or under the Scotland Act 1998 or any Act of the Scottish Parliament. Details of the classification of end user establishments and geographical areas are available at: https://www.espo.org/legal.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Royal Court of Justice

The Strand

LONDON

WC2A 2LL

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.justice.gov.uk/

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

ESPO will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. Applicants who are unsuccessful shall be informed by ESPO as soon as possible after the decision has been made as to the reasons why the applicant was unsuccessful. If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, The Public Contracts Regulations 2015 (SI 2105 No. 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take legal action. Any such action must be brought within the applicable limitation period. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order for any document to be amended and may award damages, make a declaration of ineffectiveness, order for a fine to be paid, and/or order the duration of the contract be shortened. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@espo.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33763000Paper hand towelsToilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
33762000Paper handkerchiefsToilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
33761000Toilet paperToilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
33760000Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettesPersonal care products
42968300Toilet-roll dispenser systemDispensers

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru