Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Boiler Plant Operation & Maintenance
OCID: ocds-h6vhtk-03e071
ID yr Awdurdod: AA22823
Cyhoeddwyd gan: University of Dundee
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The University of Dundee have three independent boiler plant systems operating at its City Campus in Dundee.

The University of Dundee are seeking an external contractor to:

- Manage the operations and maintenance of the Energy Centre and other boiler assets in Matthew Building and The Wellcome Trust Biocentre as outlined above.

- This provision should include 24/7 coverage including planned preventative maintenance, servicing and reactive maintenance including out of hours provision.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Dundee

Estates & Campus Services, Ewing Building

Dundee

DD1 4HN

UK

Person cyswllt: Colin Girdwood

Ffôn: +44 7791603208

E-bost: csgirdwood@dundee.ac.uk

NUTS: UKM71

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.dundee.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00105

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Boiler Plant Operation & Maintenance

Cyfeirnod: UoD-EFM094-TC-2023

II.1.2) Prif god CPV

65410000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Operation and maintenance of boiler plant including all

necessary risk assessments, repairs and the like at 3 plant rooms within the university Campus.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 361 543.50 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50500000

50510000

50530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM71


Prif safle neu fan cyflawni:

Energy Centre, WTB & Matthew Building, University of Dundee

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University of Dundee have three independent boiler plant systems operating at its City Campus in Dundee.

The University of Dundee are seeking an external contractor to:

- Manage the operations and maintenance of the Energy Centre and other boiler assets in Matthew Building and The Wellcome Trust Biocentre as outlined above.

- This provision should include 24/7 coverage including planned preventative maintenance, servicing and reactive maintenance including out of hours provision.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Experience / Pwysoliad: 12

Maes prawf ansawdd: Delivery team / Pwysoliad: 6

Maes prawf ansawdd: Management of sub-contractors / Pwysoliad: 9

Maes prawf ansawdd: Challenges / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Contingency planning / Pwysoliad: 8

Maes prawf ansawdd: Business continuity plan / Pwysoliad: 8

Maes prawf ansawdd: Reference / Pwysoliad: 8

Maes prawf ansawdd: Community benefits / Pwysoliad: 4

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-019705

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

27/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Vital Energi Utilities Ltd

Century House, Roman Road

Blackburn

BB1 2LD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 361 543.50 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Y gwerth neu gyfran sy’n debygol o gael ei (h)is-gontractio i drydydd partïon

Cyfran: 60 %

Disgrifiad byr o’r rhan o’r contract i’w his-gontractio:

Numerous specialist sub-contractors required.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(SC Ref:751654)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Dundee Sheriff Court

Sheriff Court House, 6 West Bell Street

Dundee

UK

E-bost: dundee@scotcourts.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/dundee-sheriff-court-and-justice-of-the-peace-court

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: csgirdwood@dundee.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
65410000Operation of a power plantOther sources of energy supplies and distribution
50500000Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machineryRepair and maintenance services
50530000Repair and maintenance services of machineryRepair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
50510000Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containersRepair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru