Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Post-closure Safety Case Services
OCID: ocds-h6vhtk-041d16
ID yr Awdurdod: AA84916
Cyhoeddwyd gan: Radioactive Waste Management Limited trading as Nuclear Waste Services
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The aim of this service is to provide NWS support in producing and integrating post-closure safety case content, information, methodologies, and management arrangements for generic and site-specific safety cases.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Radioactive Waste Management Limited trading as Nuclear Waste Services

Building 329, West, Harwell Science & Innovation Campus, Thomson Ave

Didcot

OX11 0GD

UK

Person cyswllt: Tanya Marshall

E-bost: tanya.marshall@nuclearwasteservices.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-waste-services

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-waste-services

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://one-nda.force.com/s/Welcome


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Disposal of Radioactive Waste

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Post-closure Safety Case Services

Cyfeirnod: C17230

II.1.2) Prif god CPV

73000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The aim of this service is to provide NWS support in producing and integrating post-closure safety case content, information, methodologies, and management arrangements for generic and site-specific safety cases.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73210000

90721000

73210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The aim of this service is to provide NWS support in producing and integrating post-closure safety case content, information, methodologies, and management arrangements for generic and site-specific safety cases.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please view details via the Atamis Supplier Portal https://one-nda.force.com/s/Welcome

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

27/11/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Interested suppliers must register their interest via the Atamis Supplier Portal https://one-nda.force.com/s/Welcome<br/>Other Main CPV Codes are:<br/>732100000-Research Consultancy<br/>90721000-Environmental Safety Services

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tanya.marshall@nuclearwasteservices.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90721000Environmental safety servicesEnvironmental protection
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru